Školský rok 2017/18

Zobrazené položky 
Ponuka krúžkov na školský rok 2017/2018
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
Slávnostný začiatok školského roka 2017/18
Adaptačné dni prvákov 2017
Adaptačný výcvik prímy 6. - 7. septembra 2017
Kurz spoločenskej výchovy a spoločenských tancov - 8. - 12. septembra 2017
Výstup na Plačlivô
Diskusia o extrémizme - 3. 10. 2017
Krajské kolo v cezpoľnom behu 2017
Aktívna politika práce v triedach štvrtého ročníka
Halloween 2017
Preteky O pohár riaditeľa školy a okresné kolo stredných škôl v atletike - 6. 10. 2017
Študentská kvapka krvi - 7. 11. 2017
Majstrovstvá okresu v šachu ZŠ a SŠ 2017/2018
Slávnostná imatrikulácia - 10. 11. 2017
Náboj opäť vystrelil do Liptovského Mikuláša
Olympiáda anglického jazyka - 23. 11. 2017
Majstrovstvá kraja v šachu 2017
Krajské kolo v aerobiku stredných škôl 2017
Súťaž Expert geniality show - 30. 11. 2017
Školské majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu 2017
Zamestnanie študentov gymnázia počas DOD dňa 12. 12. 2017
3, 2, 1, dvere sú otvorené!
Vianočné prázdniny
Vianočný koncert
Chuť vianočnej Viedne
Vianočný koncert 2017
Štruktúrovaný dialóg
Olympiády v anglickom jazyku 2017/18 - okresné kolo
Celoslovenské kolo v aerobiku žiačok a žiakov SŠ 2017/2018
Biologická olympiáda
Okresné kolo SOČ 2018
Valentínska kvapka krvi
Špeciálny rozvrh počas písomných maturít - 13. a 14. marca 2018
Dejepisná olympiáda 2018
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
Veľkonočné prázdniny
Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2018/2019
Opustila nás pani profesorka Hercová
Deň narcisov
Vzdelávanie lídrov medzinárodných mládežníckych aktivít
Volejbalisti tento rok nepôjdu na majstrovstvá
Chemická olympiáda
Testovanie na zvieratách - etický problém
Prijímacie konanie 2018
Vybíjaná dievčat - 9. a 10. mája 2018
Špeciálny rozvrh počas prijímacích skúšok 14. mája 2018
Celoslovenská zbierka Modrý gombík 2018 - „Pre každé dieťa detstvo“
Súťaž družstiev prvej pomoci
Výsledky prijímacích skúšok 2018
Rozlúčka s maturantmi 18. 05. 2018
Učíme pre život
Špeciálny rozvrh počas ústnych maturít - 28. - 30. mája 2018
Deň mlieka - 23. 5. 2018
Okresné kolo v atletike ZŠ 2018
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 1. júna 2018
Pozvánka na Stretnutie generácií
Florbalový turnaj 1. júna 2018
Úprava hrobu Michala Miloslava Hodžu
Oznam vedúcej školskej jedálne o ukončení objednávania obedov
Demokracia na Slovensku
Exkurzia v poľnej vojenskej nemocnici
Noc v škole
Stránkové dni v školskej jedálni počas letných prázdnin 2018
Zber plastových vrchnáčikov
Úradné hodiny počas letných prázdnin 2018
Slávnostný koniec školského roka 2017/2018
Triedy - koniec šk. roka 2017/18

Additional information