Školský rok 2017/18

Súťaž Expert geniality show - 30. 11. 2017

Vo štvrtok 30. novembra 2017 sa 16 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej súťaže Expert geniality show. Súťažiaci si z piatich tém vybrali dve súťažné témy, v ktorých by sa chceli stať expertmi. Mohli si preveriť svoje vedomosti z oblasti histórie, geografie, biológie, športu, anglického jazyka alebo potrápiť svoje mozgové bunky témou Mozgolamy. Výsledky súťaže budú zverejnené 21. 12. 2017.

  • Expert1
  • Expert2
  • Expert3
  • Expert4

Additional information