Štatút

Štatút ŽŠR

 

Štatút, v ktorom sme sa s pánom riaditeľom dohodli na našich právomociach a možnostiach, nájdete na tomto odkaze.

Additional information