Projekt Škola pre prax prax pre školu je projekt operačného programu Vzdelávanie, opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. 

Hlavným cieľom je úprava ŠkVP tak aby pripravoval žiakov na prácu v školskej agentúre a aby žiaci prácou v školskej agentúre získavali kompetencie potrebné pre ďalšie uplatnenie v praxi.

Škola pre prax .. Aktivita 1

Učitelia zapojení do projektu Škola pre prax - prax pre školu ukončili prvú aktivitu, vzdelávanie zamerané na budovanie tímov a tímovú prácu.

 

Aktivita 2.1 - tvorba tímov

Po vyhodnotení sociometrie v triedach sme vytypovali najvplyvnejších a najobľúbenejších žiakov ktorých osobnostné danosti dávajú predpoklady, že by mohli prispieť k naplneniu cieľov projektu. Po diskusii s nimi vznikli pracovné tímy.

pokus1

Aktivita 2.1 Pracovný tím Cudzie jazyky

Koordinátor tímu Dagmar Dzurošková

Dagmar Dzurošková:  - Medvec, Sekan – 3.C

Lýdia Čajková :  -- Joóbová , Sochorová – 2.B

Katarína Hybenová : -- Špirec, Debnár – 1.A

Eva Šenšelová : – Kozáková, Oravcová - 2.C

Marianna Rusnáková :

Žaneta Káľavská : -- Kubíková, Antošková – 3.0

Tatiana Antošková :  --Tomaščíková – 2.D , Perašínová – 2.B

Petra Jozefková : -- Števulová, Dobešová – 2.C

Emília Holanová:  -- Raffajová, Trizna – 2.C

Vlasta Serdelová:  -- Lepišová Prochádzková – 5.O

 

Aktivita 2.1 Pracovný tím Človek a príroda

Koordinátor tímu Soňa Hujíková

S. Hujíková, Majernáčková, Rusnáková,

M.Habánková. Chomová, Fašánková, Majerníčková

R.Toček, Geib,Lizúch

D.Bartošová, Orvoš, Plauter

M. Mišíková, Lepišová Kalavský

J.Kalinay, Droppa, Androvič

Additional information