Kariérové

Girl's day 2017 - pozvánka

Už tradične sa vo štvrtý štvrtok vo štvrtom mesiaci (tentokrát to vychádza na 27. apríla 2017) uskutoční (na Slovensku po štvrtý krát) akcia „Girl´s day“, zameraná na podporu dievčat v štúdiu informatiky.

Podujatie je určené pre dievčatá vo veku od 14 do 18 rokov, ktoré rozmýšľajú o ďalšom smerovaní štúdia. Univerzity, podniky a inštitúcie pripravujú žiačkam počas akcie vo svojich priestoroch zaujímavý program, ktorého cieľom je zoznámiť ich s prácou v IKT sektore a poukázať na jej výhody.

V minulom roku sa akcie zúčastnilo takmer 900 dievčat z celého Slovenska, ktoré si vyberali zo 70 rôznych programov. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke www.girlsday.sk.
Akcia sa uskutoční dňa pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku.

Test hierarchie záujmov

V rámci kariérneho poradenstva, ktoré má našim žiakom pomôcť rozhodnúť sa pri voľbe voliteľných a maturitných predmetov a následne aj profesijnej orientácie po skončení štúdia vypĺňali žiaci druhého a tretieho ročníka "Test hierarchie záujmov".

Tu si môžu študenti a rodičia prečítať krátky komentár a odporúčania, ako ďalej pracovať s výsledkami testu.

Additional information