Deň mlieka 2021

Aj keď je situácia taká aká je, sme radi, že sa môžeme stretávať na pôde školy a aj v priestoroch školskej jedálne. Tak ako po mnoho predchádzajúcich rokov školská jedáleň hostila svojich stravníkov pri príležitosti Svetového Dňa mlieka tak sa tešíme, že aj tento rok si môžeme pripomenúť surovinu, ktorá je nenahraditeľná a dôležitá pre ľudský organizmus.
Mlieko je zdrojom obrovského množstva užitočných látok pre stavbu kostí, zubov, pre fungovanie mozgu. Je však smutné, že Slovensko ako krajina klesá v spotrebe mlieka ako takého, dávame však prednosť spotrebe syrov, v ktorých je naša krajina viac dovozca ako vývozca.
Užime si teda pohár mlieka po tieto dni možno viac ako inokedy.
Vaša školská jedáleň.

  • 186513440_168808615073233_3223034053535196389_n
  • 186551688_299255154998132_6900568527458315783_n
  • 186591377_303801344537637_6808338320704815339_n
  • 186999013_148025160636376_8132920346426082333_n
  • 187462753_574419073539260_1884287421933651244_n

Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku šk. roka 2018/2019

Každý nový stravník v Školskej jedálni pri Gymnáziu M. M. Hodžu môže uhradiť prvú platbu v hotovosti v kancelárii vedúcej, kde mu budú poskytnuté informácie o spôsobe platby prevodom.

Stravníci, ktorí už odoberali obedy v školskej jedálni sú povinní uhrádzať poplatok za stravu bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne SK52 8180 0000 0070 0048 2355 Štátna pokladnica do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

Dávam do pozornosti nový cenník obedov platný od 1.9.2018, ktorý nájdete tu.

Stravné na mesiac september uhradíte do 25. augusta.

I. stupeň stravná jednotka 1,17€ x 21 dní = 23,40€
II. stupeň stravná jednotka 1,25€ x 21 dní = 25,00€    
III. stupeň stravná jednotka 1,35€ x 21 dní = 27,00€

Každý stravník má svoje evidenčné číslo, ktoré je nutné uvádzať ako variabilný symbol pri platbe /toto číslo získate u vedúcej ŠJ/ a súčasne do poznámky uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Telefónne číslo do kancelárie: 044/5522844, 0918 891 910


Mgr. Kelovská Eva, vedúca školskej jedálne

O nás - školská jedáleň - 2019

Školská jedáleň je organizačnou zložkou Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši.

Telefón  : 044 / 5522844

e-mail     : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kolektív školskej jedálne:

Vedúca Mgr. Eva Kelovská
Hlavná kuchárka Renata Nahálková
Kuchárka Marta Martinčiaková
Kuchárka Monika Glončáková
Pracovníčka v prevádzke Oľga Kubošiová
Pracovníčka v prevádzke Janka Kmeťová
Pracovníčka v prevádzke Zuzana Matejková
Upratovačka Oľga Korčeková

V súčasnosti sa v našej školskej kuchyni pripravuje okolo 450 obedov pre 1 .a 2. stupeň základnej školy, pre 2. a 3. stupeň gymnázia a zamestnancov a dôchodcov zamestnaných v školstve. Študenti 3. stupňa a dospelí stravníci maju možnosť výberu z dvoch druhov jedla, pričom jedálny lístok je zostavený podľa pravidiel zostavovania jedálnych lístkov pre školské stravovanie.

Additional information