Exkurzia sextánov do separačného centra, na zberný dvor a na skládku - 18. októbra 2022

V rámci aktuálnej témy našej Zelenej školy, ktorou sú Odpady, sa trieda Sexta zúčastnila 18. októbra 2022 dlho plánovanej exkurzie do separačného centra, na zberný dvor a na skládku.

Okrem zasvätených výkladov o tom, kam putujú rôzne naše odpady od ľudí z praxe mali sextáni možnosť vidieť všetko na vlastné oči. Prekvapilo ich, akú horu plastového odpadu naše mesto vyprodukuje (8 ton denne). Prezreli si separačnú halu na Podbrezinách s linkou, kde sa plasty triedia na jedotlivé kategórie pre ďalšie spracovanie. Videli aj zberný dvor v Okoličnom s rôznymi druhmi odpadov, ktoré sem ľudia vozia. Nakoniec mali možnosť zažiť aj aktívnu skládku v Liptovskom Hrádku, kde sa vozí netriedený komunálny odpad.

Aj takáto živá skúsenosť môže byť zaujímavou súčasťou environmentálneho vzdelávania na našej škole.

 • C
 • J
 • S5
 • T5

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Exkurzia sextánov do separačného centra, na zberný dvor a na skládku - 18. októbra 2022

Umenie trochu inak ...

Súčasťou študentskej praxe Valentiny, Tikky a Yeshny - študentiek programu Erasmus Mundus z Bali, Konga a Maurícia, bola prednáška na tému "Udržateľná móda v ich domovských krajinách".

Poukázali nám na problémy, ktoré v ich krajinách spôsobuje módny priemysel, "rýchla móda" (fast fashion) a množstvo textilného odpadu, ktoré sa k nim vyváža z bohatých krajín. Hovorili o životnosti oblečenia, jeho znovupoužívaní a ukázali nám aj ako si môžeme spočítať uhlíkovú stopu, ktorú svojim oblečením vytvárame.

Bola to zaujímavá hodina.

     Jaroslav Jariabek, III. B

 • 1667040424840
 • 1667041584885
 • 1667042119241
 • 1667042136567

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Umenie trochu inak...

Stretnutia Kolégia Zelenej školy - jeseň 2022

So začiatkom školského roka sa rozbehli aj aktivity Zelenej školy. V septembri sa Kolégium stretávalo pravidelne každý týždeň. Poďakovali sme si za spoluprácu v minulom roku a plánovali prácu v tomto roku. (Dúfame, že sa už zaobíde bez pandemických prerušení.)

Znovu sme po prázdninovej prestávke rozbehli monitoring školských kontajnerov (aby sme vedeli koľko odpadu v škole produkujeme) a košov v triedach (aby sme vedeli, ktorá trieda ako separuje). Nanovo sme si rozdelili prácu v tímoch a zapojili aj nových členov Kolégia. Chystáme sa aj sadiť stromy, na exkurzie do separačného centra, zberného dvora aj na skládku, pripravujeme aj nové nástenky. Propagačný tím sa chystá spropagovať Zelenú školu a jej prácu v triedach.

 • 311031694_1167792997107843_3675534178004855500_n
 • IMG_20220913_094834
 • IMG_20220929_094817

Súťaž "O zlatý kôš" - vyhodnotenie

V rámci snahy upriamiť pozornosť na problematiku separovania odpadu vyhlásilo Kolégium Zelenej školy na GMMH súťaž "O zlatý kôš". Členovia Kolégia počas nej monitorovali úroveň triedenia v jednotlivých triedach.

Ako najlepšie separujúca trieda zvíťazila v súťaži "O zlatý kôš" trieda Tercia.

Víťaznej triede členovia Kolégia odovzdali sľúbené ceny - Zlatý kôš, torty a Neskúšajka na budúci školský rok.

Na ďalších miestach sa umiestnili triedy Kvinta, Kvarta a Príma.

Všetkým blahoželáme a veríme, že aj táto súťaž upriami pozornosť na dôležitosť vyseparovania odpadu hneď pri jeho vzniku!

 

 • IMG_0222
 • IMG_0225
 • IMG_0233
 • IMG_0238
 • IMG_0242
 • IMG_0244
 • ZelenyKosPlagat

Zelená škola - jar 2022

V zime 2021/22 bola naša práca v projekte Zelená škola prerušená ďalšou vlnou pandémie. Niekedy bola doma celá škola, často potom jednotlivé triedy či žiaci, platil zákaz stretávania sa žiakov z rôznych tried. Po opadnutí pandémie a uvoľnení opatrení sa znova rozbehli aj naše aktivity a stretnutia. Hlasovali sme, akým aktivitám sa chceme venovať, plánovali sme ďalšie vzdelávacie aktivity, exkurzie, akcie na pomoc prírode, riešili sme spoluprácu s rôznymi organizáciami (OOCR Liptov, OZ Lipa, OZ Tatry, Mesto L. Mikuláš, UNICEF, Rada mládeže Slovenska, ...).

Naďalej sme pokračovali aj v dennom monitorovaní produkcie odpadov na našej škole. Pridali sme pravidelné hodnotenie úrovne triedenia v jednotlivých triedach, ktoré vyvrcholilo súťažou "O zlatý kôš".

Žiakom, ktorí sa v sezóne 2021 zúčastnili ako dobrovoľníci viacerých akcií na pomoc prírode (sadenia stromov, čistenie prírody od odpadov), odovzdal koordinátor Zelenej školy T. Patay ako poďakovanie krásne grafické listy od OZ TATRY.

 • A
 • H

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Zelená škola - jar 2022

Sadenie stromov - 3. júna 2022

Projekt Zelená škola na GMMH sa opäť zapojil do ďalšieho sadenia stromčekov pri cyklochodníku. V piatok 3. 6. 2022 sa 16 študentov, zapojených do projektu Zelená škola a koordinátor projektu Ing. T. Patay  rozhodlo pomôcť životnému prostrediu.

Spolu s dobrovoľníkmi z OZ Lipa a žiakmi zo Základnej školy Márie Rázusovej - Martákovej sme za perfektného počasia a v dobrej nálade dokázali vysadiť až 27 stromčekov za zimným štadiónom pri cyklochodníku.

Miroslava Čajková, sexta

 • IMG_6354
 • IMG_6390
 • IMG_6534
 • IMG_6620
 • IMG_6633
 • IMG_6647

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Sadenie stromov - 3. júna 2022

Súťaž "O zlatý kôš"

Kolégium Zelenej školy na GMMH vyhlasuje súťaž v separovaní odpadu "O zlatý kôš".
Súťaž prebieha počas tohto a budúceho týždňa.
Budeme hodnotiť ako sa žiakom darí triediť odpad do správnych košov.
Najlepšie triediaca trieda dostane okrem zlatého koša aj tortu a neskúšajka pre celú triedu.
 • ZelenyKosPlagat
 

Workshop o ochrane prírody - 21. apríla 2022

Vo štvrtok 21. 4. 2022 sa niektorí  žiaci Gymnázia Michala Miloslava Hodžu, ktorí sú aktívni v programe Zelená škola, zúčastnili seminára o ochrane prírody. Lektorkou bola Andrea Pogányová, ktorá sa zaoberá tematikou životného prostredia. Žiaci na začiatku seminára dostali pracovné zošity s ktorými pracovali počas prednášky a súčasťou seminára bola aj súťaž v podobe televíznej relácie Milujem Slovensko, pri ktorej sme si overili svoje poznatky o prírode a dozvedeli sa niečo nové. Bolo to veľmi záživné a všetci odišli spokojní a plní vedomostí.

Martina Škáchová, II. A

 

 • IMG_20220421_082114_1
 • b
 • d
 • u0
 • u21
 • u22
 • u4

Čistenie brehov Liptovskej Mary - 1. apríla 2022

V piatok, 1. apríla 2022, sa uskutočnil už 8. ročník podujatia Envirodeň na Liptove. Zmyslom celého podujatia bolo očistiť brehy Liptovskej Mary od odpadkov ktoré voda vyplavila, alebo ľudia pohodili len tak na zem.

Prečo práve 1. Apríl? Deň žartov a vtipov bol vybratý hlavne kvôli najnižšiemu položeniu vodnej hladiny v tomto období, nie kvôli symbolike. Aj keď by sa dalo povedať, že počasie si z nás v tento deň poriadne vystrelilo :) Aj napriek chladnému a upršanému dňu sa do tejto akcie zapojilo až 180 dobrovoľníkov, z čoho veľkú časť - skoro polovicu - tvorili žiaci z nášho prvého ročníka. Študenti boli rozdelení do troch skupín podľa tried. Každá z tried mala na starosti nejaký úsek, a každú z tried mal na starosti jeden pedagóg. Kvinta pod vedením pána profesora Pataya, upratovala okolo Hliníka, I. A a pani profesorka Jozefková, sa postarali o brehy Mary pri Liptovskom Trnovci. A I. B s pani profesorkou Kaľavskou dali do poriadku pobrežie pri Liptovskej Ondrašovej.

Podujatie prebiehalo celkom hladko. Ráno sa dobrovoľníci stretli na autobusovej stanici, kde sa rozdali pokyny a plán akcie. Následne sa autobusmi odviezli na určené miesta a mohlo sa začať zbierať.

Dokopy sa zhromaždilo až 230 vriec najrôznejšieho odpadu. Najčastejšie sa vo vreciach vyskytovali kusy polystyrénu, PET fľaše a rôzne iné nádoby, no našli sa aj duše z bicykla či viacero druhov topánok. Po vyzbieraní odpadu, keď už boli všetci zablatení a niektorí aj trošku premoknutí, nás čakala odmena v podobe gulášu na Kolibe Gréta. Toto bolo vlastne ukončenie celej akcie a mohli sme sa rozísť domov.

  Anna Beňová, Kvinta

 • 20220401_094536
 • DSC_1577
 • n1DSC_1563
 • n2IMG_5814
 • nDSC_1656
 • v20220401_095140
 • vIMG_5851
 • zIMG_5799

Ďalšie fotografie a videoreportáž zobrazíte kliknutím na tlačidlo "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Čistenie brehov Liptovskej Mary - 1. apríla 2022

Zlepšenie možností na triedenie odpadu

Za posledné obdobie sa žiakom zapojeným v ekologickom projekte Zelená škola podarilo výrazne zlepšiť situáciu s triedením odpadu na našej škole.
Na chodbách a v triedach pribudli k pôvodným košom aj tie na bioodpad. Taktiež prebehla optimalizácia rozmiestnenia jednotlivých košov, a to ich dôslednou reorganizáciou, tak aby v každej triede a učebni mali žiaci možnosť roztriediť všetok odpad. Na farebne rozlíšené odpadkové koše v triedach sme pridali popisky, ktoré by mali uľahčiť triedenie.
Dúfame v to, že aj takýmto spôsobom dokážeme študentov motivovať a usmerniť. Veríme, že spoločne dosiahneme všetky naplánované zelené ciele.

    Karin Hrošová, sexta

 • IMG_5766
 • IMG_5767

 

Aktivity projektu Zelená škola na jeseň 2021

V rámci projektu s názvom Zelená škola, do ktorého je zapojených mnoho študentov našej školy, sa neustále snažíme niečo produkovať, meniť a propagovať to, aké dôležité je chrániť naše životné prostredie. Na začiatku školského roka sme uskutočnili stretnutie, na ktorom sme si zosumarizovali, čo sme už urobili a naplánovali si ďalší postup našej práce. Zaktualizovali sme informácie o našej činnosti na oblúkovej nástenke na treťom poschodí (informácie o Kolégiu, našich stretnutiach, výsledky monitoringov, fotografie z akcií) a vytvorili sme aj nástenku na konci hlavnej chodby, ktorá bola dlho prázdna. Taktiež neustále monitorujeme školské kontajnery - každý deň už viac ako rok (okrem tých dní, kedy sa musíme vzdelávať dištančne). Veríme, že sa nám podarí splniť všetky ďalšie ciele na tento školský rok, že pomôžeme našej prírode a budeme mať aj zo seba lepší pocit.

Adriana Lepišová, oktáva

 • IMG_5762
 • IMG_5773

Podkategórie

Additional information