Adaptačné opatrenia proti suchu a povodniam

V školskom areáli vládne v posledných dňoch nebývalý stavebný ruch. Prebiehajúce úpravy umožnia,aby dažďová voda, ktorá padne na plochu striech a priľahlých plôch, bola zvedená do existujúcej studne a jazierka a nezaťažovala mestskú kanalizáciu pri prípadnej povodni. V letnom období poslúži na zavlažovanie. Navyše, pre rovnaký účel sme navrhli osadiť dve veľkokapacitné zberné nádoby na dažďovú vodu.

Tieto úpravy sú súčasťou adaptačných opatrení na sekundárne využitie zrážkovej vody prevenciou proti suchu a povodniam realizovaných v rámci projektu Modrá škola a prispejú k šetreniu pitnej vody.

 

 

Vysadenie stromčekov v areáli školy

Náš školský areál sa rozzelenal vysadením dohodnutého počtu ihličnatých a listnatých drevín.  Mnohé z nich majú svoju jedinečnosť vrámci širšieho okolia.  Ich koreňová sústava prispeje k zadržiavaniu vody, upevňovaniu pôdy a tiež zlepší mikroklímu okolia. Pred výsadbou sme si urobili prehľad o vhodných druhoch drevín, ich prínose pre akumuláciu vody. Následne sme sa s odborníkmi z TANAPu poradili o ich najvhodnejšom rozmiestnení. Zainteresovaní študenti pripravili informačný materiál o vysadených druhoch drevín:


Platan javorolistý

•    čelaď platanovité
•    jedná sa o mohutný strom, ktorý dosahuje výšku aj cez 40 m
•    je dominantou ulíc Londýna
•    plody v tvare pichľavých guličiek, ktoré na strome visí cez celú zimu
•    je plne mrazuvzdorný do -34°C

Zelkova ostrolistá

•    čeľaď hrabovité
•    jeho domovinou je Japonsko, Čína a Kaukaz
•    plodom je oriešok obalený vytrvalým okvetím
•    dorastá do výšky 20-30 m
•    vzácna, mrazuvzdorná drevina

 

Ginko dvojlaločné

•    čeľade ginkovité
•    výskyt týchto rastlín vrcholil v druhohorách
•    ginko dorastá do výšky 40 metrov a môže sa dožiť až 2000 rokov
•    jediný zástupca nahosemmených rastlín a je pravdepodobné, že pôvodní zástupcovia nahosemenných rastlín sa vyvinuli práve z nich
•    v Japonsku, Číne a Kórei je ginko posvätné, tradične sa vysádzalo v okolí chrámov
•    semená a listy stromu sa používajú ako liečivo - obsahujú asi 60 účinných látok (rozširovanie ciev, zlepšenie cirkulácie krvi a jej okysličovania, astma)
•    dožíva sa úctihodného veku 1 200 až 2 000 rokov

   

Jarabina Thuringiaca

•    čeľade ružovité
•    stromy majú široko kužeľovitý Baldachýn a
•    dosahujú výšku 10 až 15 metrov
•    sú odolné voči teplotám až -29°C
•    patrí medzi dvojklíčnolistové rastliny
•    plody ešte dlho po dozretí pevne držia na strome a poskytujú potravu vtáctvu
•    z jarabiny sa vytvára pálenka – jaribinka – a voľakedy sa pripravoval aj domáci jarabinkový ocot

Jaseň obyčajný

•    čeľaď olivovníkovité
•    dorastá do 40 m
•    patrí k našim najvyšším domácim stromom
•    často sa pestuje ako okrasná drevina
•    patrí medzi najpružnejšie a najhúževnatejšie dreviny
•    v liečiteľstve sa aplikovala najmä jaseňová kôra
•    používala sa pri horúčkových ochoreniach a proti zápalom

 

Jedľa srienistá

● čeľaď borovicovité
● pôvod – Skalisté hory (USA), dorastá do výšky 20m
● zaujme najmä na jar, keď je dvojfarebná vďaka mladému jarnému ihličiu
● rastie aj na suchých piesočnatých pôdach, odolná voči mrazu (aj -30)
● olivovozelené alebo fialové šišky, ktoré dozrievajú v septembri
● často sa vysádza v mestských parkoch, ako súčasť rezidenčnej zelene alebo pri súkromných domoch s väčšími záhradami 

Jedľa biela

● čeľaď borovicovité
● pôvod – európske pohoria (Pyreneje, Alpy, Karpaty), dorastá do výšky 50m
● rovný kmeň, ihličie nepichá, šišky rastú dohora
● hranice jej rozšírenia je limitovaná jej nárokmi na vlhkosť a citlivosť voči neskorým mrazom, je aj veľmi citlivá k znečistenému ovzdušiu
● od 60. – 80. rokov 20. storočia po ekologickej katastrofe v niektorých oblastiach našich pohorí takmer vymizla
● využitie: predovšetkým drevo, ktoré sa používalo na vodných stavbách, ďalej ako stavebné drevo, na výrobu škridiel, sudov a pod.  

Jedľa „balsamea“

● čeľaď borovicovité
● pôvod – Kanada, USA, výška – až 25m
● ihlice ploché a dlhé, kôra obsahuje lepkavú a intenzívne voňajúcu miazgu
● rozšírenie – najmä Sev. Amerika ale aj lesy, parky a záhrady mierneho pásma
● surová miazga známa ako kanadský balzam a destiláciou sa z neho vyrába kanadský terpentýn
● používa sa ako balzam na pery, kloktadlo, na čistenie rán...
● v USA je to najčastejšie kupovaný vianočný stromček  

Metasekvoja čínska

● čeľaď tisovcovité
● pôvod – stredná Čína, výška – aj 60 metrov
● „živá fosília“
● opadavý ihličnatý strom s oddelenými samčími a samičími súkvetiami
● v mladosti sa vyznačuje rýchlym rastom, medzi nahosemennými rastlinami najrýchlejším
● rozšírenie - parky po celom svete, je mrazuvzdorná a nenáročná
● na SVK sa pestuje v Arboréte Mlyňany

Borovica lesná (sosna)

● čeľaď borovicovité
● pôvod - Eurázia
● ihličnatý strom z mohutným, hlboko idúcim hlavným koreňom a široko rozostretou až plochou korunou
● rozšírenie – lesy a parky mierneho pásma
● výrazná kresba letokruhov
● použitie terpentyny (liečive účinky)

 • IMG_1004
 • IMG_1010
 • IMG_1031
 • IMG_1050
 • IMG_1064
 • image-3f2b4719f8130aa3e3f776ecc61f7d60dd259f33747014f2e8b32fd7f610a9f4-V

Akumulačné nádrže

Pre sekundárne využitie dažďových vôd sme navrhli osadiť dve akumulačné nádrže na zber dažďovej vody. Postupne boli rozmiestnené na plochu školského dvora. Tieto zásahy vyžadovali dlhodobé naplánovanie, uskutočnenie výberového konania a mnohé ďalšie náležitosti. Nebolo jednoduché rozrušiť existujúcu betónovú plochu, vykovať jamu pre uloženie zberných nádob. Všetky časti nádrží, ktoré zadržiavajú vodu, musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke. 
Tieto podzemné nádrže sa  budú plnohodnotne využívať pri šetrení pitnej vody na účely zavlažovania, ktorú nahradíme dažďovou vodou.

 • IMG_4025
 • IMG_4026
 • IMG_4027
 • IMG_4028
 • IMG_4059
 • IMG_4063
 • IMG_4064
 • IMG_4066
 • IMG_4070
 • IMG_4073
 • IMG_4077
 • IMG_4081
 • IMG_4083

Práce na Ekoploche - jar 2015

S príchodom teplejšieho a krajšieho počasia sa aj naši študenti zúčastnili „jarného upratovania“. Spoločne sa púšťajú do úpravy školského dvora, pod dohľadom profesoriek biológie. Ekopolochu skrášľujú rovnako ako záhradky, ktoré niektorí majú aj doma, no iní si ich aspoň takto môžu vynahradiť. Pripravujú pôdu ako aj celé prostredie na zasiatie semiačok jari. V areáli školy je po celý rok veľa práce, no zdravé zelené prostredie je nám odmenou za túto námahu.

 • IMG_0935
 • IMG_1028
 • IMG_1032
 • IMG_4066
 • IMG_4072

Studňa

V školskom areáli sa nachádza studňa, pri rekonštrukcii ktorej bol vybudovaný systém zachytávania vody z časti strechy. Čerpá aj podzemnú vodu pomocou výkonného čerpadla. V letných mesiacoch sa využíva na zavlažovanie ekoplochy. Je to jedno z ďalších opatrení, ktoré nám umožňujú využívať prirodzené zdroje vody a šetriť pitnú vodu.

 • IMG_0959
 • IMG_4094
 • IMG_4101
 • IMG_4102
 • IMG_4107

Jazierko

Počas jarného upratovania sme sa rozhodli zveľadiť aj naše jazierko na školskom dvore. Najprv sme z neho vypustili vodu a potom sa išlo čistiť. Ale to nie je všetko! Okrem iného nám naša vodná plocha poskytla aj možnosť vzdelávania. Možnosť pozorovať vodné bezstavovce sa nám naskytla v týchto teplých dňoch. V jazierku a jeho okolí sme našli rôzne podenky, žižiavky či cyklopy. Teraz, a aj do blízkej budúcnosti, keď je už jazierko opäť v zrevitalizovanom stave, bude jeho účel spočívať predovšetkým v zadržiavaní dažďovej vody zvedenej zvodmi z prislúchajúcej časti strechy, no naďalej bude slúžiť aj na vzdelávanie.

 • IMG_0930
 • IMG_0947
 • IMG_0948
 • IMG_0949
 • IMG_0956
 • IMG_0962
 • IMG_1011
 • IMG_1018
 • IMG_1086
 • IMG_4132
 • IMG_4138
 • image-18645f64fe8df392273f2dd6e595411143853ad674b6b8473262594c300a5873-V
 • image-afb3653ecc35289e730328fe911eb4ecd48565be21ca6ce61b67e4701e64a53e-V

Additional information