Zobrazené položky 
Adaptačné dni - stretnutie organizátorov - 22. 8. 2014
Oznamy k začiatku školského roka 2014/2015
Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku objednávania obedov
Začiatok šk. roka 2014/2015 - 3. 9. 2014
Ponuka krúžkov na školský rok 2014/2015
Krúžok "Viac ako peniaze" - september 2014
Krúžok Esperanta - 17. 9. 2014
Adaptačné dni - 3. - 5. 9. 2014
Sedláčkův memoriál 15. – 16. septembra 2014
Európsky deň jazykov - „Prelož a zaspievaj!“ (Košice 22. 9. 2014 )
Atletické preteky „O pohár riaditeľa školy“ - 10. októbra 2014
Imatrikulácie primánov 2014 - 16. 10. 2014
Deň jabĺk 2014 - 17. 10. 2014
Deň šalátov 2014 - 29. 10.2014
Sárova Bystrica - 36. ročník regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov
Stolný tenis mal zelenú
Staff ride Strečno - 28. 10. 2014
Októbrová návšteva francúzskych učiteliek - 6. 11. 2014
Adam Ďurica - majster okresu v šachu ZŠ
Halloweenska párty - 28. 10. 2014
Prosba o podporu projektu na obnovu priestorov školskej jedálne - 24. 11. 2014
Naši šachisti úspešní v krajskom kole
Deň otvorených dverí - 1. decembra 2014
GUČ - špeciálne vydanie ku Dňu otvorených dverí - 2. 12. 2014
Matematické súťaže – MATBOJ a LOMIHLAV
Krajské kolo súťaže "Zenit v programovaní" - 3. 12. 2014
Školské kolo Olympiády ľudských práv
Školské majstrovstvá SR žiakov ZŠ v zrýchlenom šachu
Oznam školskej jedálne pri Gymnáziu M. M. Hodžu ku koncu kalendárneho roka 2014
Školské majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu SŠ
Klaudia Medlová tretia na majstrovstvách sveta
Úspech našich žiačok v krajskom kole Olympiády anglického jazyka - 10. februára 2015
Okresné kolo SOČ
Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo 11. 3. 2015
Obvodné kolo vo volejbale žiačok 24. marca 2015
Zimná Kalokagatia 2015
Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu 16. 3. 2015
Finále súťaže ProFIIT 2015
Okresné kolo Pytagoriády a krajské kolo Matematickej olympiády Z9
Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 12. marca 2015
Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2015/2016
Opustil nás Zdeněk Hýpal - 13. 4. 2015
Projektové stretnutie vo Francúzsku - 14. 4. 2015
Grétka Křivánková ocenená predsedom ŽSK - 22. 4. 2015
Krajské semifinále súťaže vo frankofónnej piesni "Spievam po francúzsky" 10. apríla 2015 v Košiciach
Matematická súťaž PANGEA
Matematický KLOKAN a KK Matematickej Olympiády
Krajské kolo Chemickej olympiády D
Prijímacie konanie 2015
Úspech našich volejbalistov
Zlatý Jakub Grigar
Ďalšie zlato v kráľovskej hre
Informatický bobor 2014
Florbal žiakov - okresné kolo - 20. 4. 2015
Celoštátne finále súťaže vo frankofónnej piesni "Spievam po francúzsky" 24. apríla 2015 vo Zvolene
Zavádzame nový dochádzkový systémik - 13. 5. 2015
Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2015/2016
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 22. mája 2015
Predĺženie platnosti čipu na ISIC preukazoch pre účely dopravy za 30. jún 2015 - 4. 6. 2015
Oznam školskej jedálne ku koncu školského roka 2014/2015
Konkurz na obsadenie miesta „Vedúci oddelenia jazykovej školy“ - 19. 6. 2015
Cyklotúra - 30. 6. 2015
Slávnostný koniec školského roka 2014/2015 - 30. 6. 2015
Triedy - školský rok 2014/2015
Budova školy bude počas letných prázdnin zatvorená
Deň otvorených dverí - 24. 11. 2015

Additional information