Adaptačné dni - stretnutie organizátorov - 22. 8. 2014

Prosíme študentov, ktorí boli vybraní na pomoc pri organizácii a priebehu ADAPTAČNÝCH DNÍ pre prvý ročník, aby prišli 26. 8. 2014 o 11:00 do altánku na školskom dvore. Tešíme sa na spoluprácu.

Additional information