Klasifikačný poriadok

Klasifikačný poriadok vydáva riaditeľ školy

Tento školský dokument rozpracováva na podmienky školy metodický pokyn č.8/2009  ministerstva školstva, na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

Upravuje:

  • Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov
  • Pravidlá  priebežného hodnotenia a klasifikácie
  • Pravidlá klasifikácie v osobitných prípadoch
  • Hodnotenie a klasifikáciu správania
  • Klasifikačný poriadok dopĺňajú pravidlá klasifikácie v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a predmetoch.

Klasifikačný poriadok na stiahnutie

Additional information