×

Výstrahy

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/2010-11/Vtacie_Budky_december_2010/thumbs

Prvé stretnutie Kolégia Zelenej školy v šk. roku 2020/21

Na prvom stretnutí Kolégia Zelenej školy v školskom roku 2020/21, ktoré bolo 18. septembra 2020, sme si potvrdili:
* že chceme naďalej pracovať na premieňaní nášho okolia na zelenšie,
* že našou prioritnou témou zostávajú odpady,
* že chceme znížiť množstvo odpadov na škole.

Dohodli sme sa, že sa rozdelíme sa do pracovných skupín: Kontajnery (monitorovanie veľkých kontajnerov pri telocvični), Koše (koše v triedach na chodbách - označovanie, premiestňovanie, nasadenie nových), Triedy (kontrolovanie triedenia v triedach, komunikácia so žiakmi), Nástenky (nástenky).

Začali sme s denným monitorovaním školských kontajnerov, lebo doteraz vlastne nevieme, koľko odpadu v škole vyprodukujeme.

Privítali sme medzi sebou nových členov - Júliu Tajátovú z prímy, Samuela Chovanca z I. B a Adrianu Piovarčiovú a Martinu Škáchovú z kvinty.

Tešíme sa z toho, že sme sa po dlhšom čase zase stretli a aj na prácu v programe Zelená škola.

Zbieranie odpadu pri Smrečianke - 4. júna 2020

Vo štvrtok 4. júna 2020 žiaci, zapojení do programu Zelená škola, pozbierali odpad pri riečke Smrečianke. Vyčistili sme od odpadov oba brehy Smrečianky od Zábavného parku Liptov pri Vitálišovciach až po cestný most na hlavnej ceste v Okoličnom. Celkovo sme prešli 8,2 km a nazbierali 12 vriec odpadu.
Za spoluprácu a koordináciu ďakujeme mestu Liptovský Mikuláš a OZ TATRY.

 • 01PredZberom
 • 0200604_085245
 • 0200604_085352
 • 0200604_085407
 • 0200604_090750
 • 0200604_093026
 • 0200604_102352
 • 021632006_672969013555537_8702470367312084992_n
 • 02Pozbierane
 • 101545594_864733830715940_8389182786883289088_n
 • 101713843_250191199595359_4349505529458982912_n
 • 101943135_381238656166732_4656817629263036416_n
 • 1311556165

Zelená škola - úvodný brainstorming

Ďalšie stretnutie kolégia Zelenej školy sa uskutočnilo 19. 12. 2019. Obsahom bol brainstorming na tému "čo by sme vedeli okolo seba zlepšiť v rámci programu Zelená škola". Hlasovaním sme si určili priority, ktorým sa chceme venovať. Následne sa študenti rozdelili do akčných tímov, ktoré v priebehu ďalších týdžňov a mesiacov spracujú komplexný monitoring environmentálnej situácie v našej škole a jej okolí.  

 • IMG_5246
 • IMG_5250

 

Prednáška o odpadoch - 14. 11. 2019

V rámci projektu Zelená škola prebehla na našej škole 14. 11. 2019 prednáška p. Pataya na tému "Odpady".
Prebrali sme zloženie odpadov (priemyselné odpady, bioodpad, plasty, papier, ...), možnosti nakladania s odpadmi (čierne a riadené skládky, spaľovanie, recyklácia, znovupoužívanie, obmedzovanie, ...), výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov. Diskutovali sme aj o praktických spôsoboch ako riešiť tento problém.
Celkovo sa prednášky po vyučovaní zúčastnilo 13 gymnazistov.

 

Prvé stretnutie Kolégia Zelenej školy v novom šk. roku

Naša škola sa v tomto školskom roku znovu zapája do environmentálneho projektu Zelená škola.
Na prvom stretnutí Kolégia Zelenej školy 4. 11. 2019 sme si rozdelili úlohy, dohodli sa na pozývaní ďalších členov do Kolégia, spôsobe komunikácie a začali pracovať na monitoringu environmentálnej situácie na našej škole.

 • 80o

 

Environolympiáda pre materské škôlky

29. apríla 2019 organizovala materská škôlka Sovička – Palúčanská 22 v spolupráci so študentmi Gymnázia Michala Miloslava Hodžu 9. ročník Environolympiády pre liptovskomikulášske materské škôlky.
Olympiádu otvorila svojím príhovorom pani riaditeľka materskej škôlky. Potom sa študenti sexty a II. A premenili na lesné a rozprávkové bytosti a sprevádzali trojčlenné družstvá detí z materských škôlok cez 12 stanovíšť rozmiestnených v priestoroch školskej záhrady.
Aktivity na stanovištiach boli zamerané na tvorivosť detí, ich kreativitu, vedomosti, manuálne zručnosti a fyzické schopnosti s cieľom rozvíjať ich environmentálne cítenie.
Bola to veľmi pekná akcia a všetci sme zažili príjemný deň plný smiechu a dobrej nálady napriek nepriaznivému a chladnému počasiu. Už sa tešíme na 10. ročník Environolympiády.
študenti Gymnázia Michala Miloslava Hodžu

 • DSCN8891
 • DSCN8936
 • DSCN8938
 • DSCN8949
 • DSCN9036
 • DSCN9207

Viac fotografií z environolympiády zobrazíte kliknutím na "Čítať viac".

Čítať ďalej: Environolympiáda pre materské škôlky

Čistenie brehov Liptovskej Mary - 26. apríla 2019

26. apríla 2019 sa 25 študentov – dobrovoľníkov zúčastnilo piateho ročníka environmentálneho dňa na Liptove. Alebo po našom – čistenia brehov Liptovskej Mary. Zber odpadu prebiehal na viacerých miestach. Naša skupina pracovala neďaleko marského kostolíka, kde bolo neúrekom rôzneho odpadu po nezodpovedných a lenivých turistoch. Človek by neveril, čoho všetkého sa zbavujú ľudia pri odchode domov po pekne strávenom slnečnom dni pri vode. Verím, že takých nezodpovedných ľudí bude čím ďalej menej a budú si vážiť od odpadkov vyčistenú prírodu, v ktorej strávia svoj voľný čas. Práca zomkla všetkých, o čom svedčí 35 vriec nazbieraného odpadu. Po skončení práce bol pre všetkých pripravený guláš v kolibe Gréta.
Ďakujem všetkým zúčastneným študentom, ktorí zastupujú projekt Škola, ktorá mení svet.

I. A: Húleková Viktória
I. B: Vrbenská Soňa, Janotka Martin, Štepitová Laura
Kvinta: Knapcová Beáta, Leila Bieliková, Cyntia Janťáková, Grajková Sara, Wágnerová Dagmar, Prokopová Lucia, Maričová Beáta, Marcinčinová Marika, Španková Andrea
II. A: Kováčiková Sarah, Siváková Michaela, Buzáková Sofia, Valaštiaková Sára, Griešová Slávka, Urbanová Barbora, Kluchťáková Aneta, Barancová Bibiana
II. B: Rypáková Terézia
Septima : Androvičová Daniela, Smerčiak Samuel
III. B: Klepáč Peter

 • 20190426_112450
 • 58606446_1974423562680376_3264509710027456512_o
 • Z
 • xy

 

 

 

Environolympiáda 2018

Miera znečistenia na našej planéte sa deň čo deň zväčšuje. My, ľudia, sme tí, ktorí sú za to zodpovední. A práve preto sme to my, kto musí tento globálny problém riešiť. Aby sme zodpovedného ekologického ducha budovali už v našich najmenších, rozhodli sme sa v spolupráci s MŠ Palúčanská zorganizovať 8. ročník Environmentálnej olympiády pre materské školy z územia mesta Liptovský Mikuláš.

Vo štvrtok 19. 4. 2018 študenti Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši spolu s pani profesorkou Mgr. Miriam Habánkovou zavítali do MŠ Palúčanská a s miestnymi pani učiteľkami pripravili rôzne zábavné súťažné aktivity s ekologickou tematikou pre škôlkarov z celého mesta. Deti čistili jazierko vodnej víly od plastového odpadu, pomáhali veveričkám vyčistiť les, vytvárali rôzne výrobky z plastového odpadu a mnoho iného. Najmä sa však snažili dolapiť „Špinďúru“, ktorá symbolizovala zvyk ľudí ničiť prírodu. Na konci ju naučili, že o prírodu sa treba starať a že ju nesmieme špiniť. Samotné deti si odniesli najdôležitejšie posolstvo Environmentálnej olympiády – prírodu si treba vážiť a nesmieme ju znečisťovať.

Deťom sa aj tento rok táto malá súťaž s veľkým posolstvom páčila. Dúfame, že každý ročník Environmentálnej olympiády naučí deti, ale aj ich rodičov, súrodencov a ich rodinu, priateľov a známych úcte k prírode. Pretože príroda je len jedna a treba si ju vážiť a starať sa o ňu.

Dominik Palkovič, kvinta

 • IMG_3194
 • IMG_3204
 • IMG_3208
 • IMG_3221
 • IMG_3250
 • IMG_3285

 

Podkategórie

Additional information