Súťaž "O Zlatý kôš" - 24. - 28. 4. 2023

Aj tohto roku pripravila Zelená škola pre študentov našej školy súťaž „O Zlatý kôš“, ktorej víťazom je najlepšie triediaca trieda na škole. Cenou pre víťaznú triedu bol Zlatý kôš a torta.

Väčšina tried triedila v súťažnom týždni (24. - 28. 4. 2023) naozaj veľmi poctivo, za čo sme veľmi vďační.
Dúfame, že tento návyk nám všetkým zostane aj po súťaži 🙂

Podľa nášho dlhodobého monitoringu počas celého školského roka a aj počas súťažného týždňa najlepšie triedila trieda KVARTA.

Keďže kvartáni vyhrali aj minulý ročník súťaže "O zlatý kôš" a aj súťaž o triedu s najmenšou produkciou plastového odpadu v marci, je to už ich tretie víťazstvo (a tretia torta) za sebou.

Blahoželáme!


Na ďalších miestach sa v súťaži "O Zlatý kôš" umiestnili triedy Príma a II. A.

Pochvalu za dobré triedenie počas celého školského roka si zaslúžia aj ďalšie triedy, napríklad Septima a IV. A.

  • A
  • IMG_8135
  • IMG_8140
  • IMG_8141
  • IMG_8142
  • K
  • P
  • R
  • S

Additional information