×

Výstrahy

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/monitoring/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/foto-odpad/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/plocha/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/zber_papiera/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/ako_separovat/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/kolegium/zasadnutie/thumbs

Monitoring odpadu

 • PB090003
 • PB130122
 • PB130140
 • PB130152
 • PB130154
 • PB130172
 • PB130173
 • PB130174

November 2009

Týždenný monitoring odpadu v škole bol uskutočnený v dňoch 9 až 13 novembra 2009. V rámci projektu Zelená škola naše gymnázium v októbri uskutočnilo týždenný monitoring odpadu. Na chodby boli umiestnené vrecia na papier, plast a koše na bioodpad. Plné vrecia sa odložili a na konci týždňa študenti (VII.O, III.O) vážili a zapisovali počty vyzbieraného odpadu.

Zistili sme nedostatky v environmentálnej výchove našich študentov a ich nízku schopnosť separovať. Postupom času je možné napravenie tohto stavu naučením správnych ekologických návykov. Z toho vyplýva, že zmena v správaní študentov musí nastať postupne, plynulo a nenútene. Taktiež pre maximalizáciu separácie je potrebné umiestniť separačné koše do každej triedy. Tešíme sa, že ich dostaneme už v januári.

Napriek uvedeným skutočnostiam celý monitoring dopadol podľa našich očakávaní a bola odvedená dobrá práca.

 

Tvorba informačnej plochy školy

 • pb090061

Október 2009

Žiaci septimy vytvorili v interiéri školy informačný panel zelenej školy so základnými informáciami a priestorom pre nápady žiakov. Informovanosť o zelenej škole prebieha aj cez školský rozhlas. Relácia bola uskutočnená aj v televízii Liptov. 

Zber papiera - október 2009

 • p1010004
 • p1010005
 • p1010007
 • p1010010
 • p1010011

Október 2009

Dňa 27. októbra sa uskutočnil zber papiera. Na školskom dvore do pripravených kontajnerov mohli žiaci vhadzovať papier a kartón. Zber papiera bol sprevádzaný súťažou medzi triedami o to, ktorá vyzbiera najviac papiera. Túto súťaž vyhrala trieda kvarta, ktorá vyzbierala až 449,5 kg papiera. Odmenou im bola veľká torta. Druhé miesto obsadila trieda 4.A spolu s 308 kg papiera. A tretie miesto získali kabinety našich profesorov, ktorí nazbierali 200 kg papiera. Spolu sa vyzbieralo až 1164 kg papiera.

 

Separovaný zber - október 2009

 • p1010005
 • p1010006
 • p1010007
 • p1010008

Október 2009

Žiaci sexty v rámci týždňa vedy prezentovali svojim spolužiakom problematiku odpadov a potrebu separácie odpadov. Bola to motivácia pre žiakov na následný monitoring odpadu. 

Ustanovenie Kolégia školy - 2009

USTANOVENIE

 

KOLÉGIA ŠKOLY

 

9.10.2009

Užšie kolégium:

 • Žiaci:

  • Jakub Orvoš IV.O
  • Daniela Kopásková V.O
  • Patrícia Grešová VI.O
  • Filip Dzuroška VII.O
  • Erik Homza VII.O
  • Patrícia Matzová VIII.O
  • Petra Fiačanová I.A
  • Petra Lubelanová I.B
  • Lucia Sluková I.C
  • Lenka Bačová II.A
  • Monika Gloneková II.B
  • Dominika Raková II.C
  • Dušan Mesároš III.A
  • Zuzana Frisová III.C
  • Juraj Pospíšil VII.O
  • Richard Beňo VII.O
  • Lenka Smatanová VII.O
  • Tomáš Bučko VII.O
  • Peter Hrbatý VII.O
  • Tomáš Šimko VII.O
  • Michaela Laštíková VII.O
  • Zuzana Líšková VII.O
  • Klára Trombíková VII.O
  • Michaela Antolová VII.O
  • Lucia Dzúriková III.C
  • Veronika Kozáková III.C
  • Andrej Galica VII.O
  • Radoslav Uhrín VII.O
  • Oliver Scigeľ VII.O
  • Miroslav Chutňák VII.O
  • Miriam Gondová VII.O
  • Natália Dudisová VII.O
 •  
(Spolu: 32 žiakov)
 • Riaditeľ školy: RNDr. Jozef Škorupa
 • Technický zástupca riaditeľa školy: PhDr. Ľubica Lipovská
 • Pedagogický zástupca riaditeľa školy: RNDr. Anna Nebusová - koordinátor programu ZELENÁ ŠKOLA
 • Ing. Daniela Bartošová CHEM - ETI
 • Mgr. Miriam Habánková BIO - CHEM
 • RNDr. Soňa Hujíková BIO - CHEM
 • Mgr. Miroslava Mišíková BIO - FYZ

Širšie kolégium

 • Žiaci:

  • Michaela Húsková II.O
  • Juraj Baráth III.O
(Spolu: 2 žiaci)
 • Mgr. Ján Žuffa TEV - BRV
 • PhDr. Eva Daneková DEJ - NAS
 • Bc. Matúš Stáňa - projektový manažer
 • Ing. Tibor Patay - správca informačného systému
 • Karolína Uličná - vedúca školskej jedálne
 • Danica Lehotská - hospodárka
 • Kvetoslava Mončeková - upratovačka
 • Jozef Konfráter - školník

 • RNDr. Monika Orvošová - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - rodič
 • Ing. Iveta Klepáčová MÚ LM - odd. životného prostredia a poľnohospodárstva

V Liptovskom Mikuláši 9.10. 2009

Podkategórie

Additional information