Školský rok 2017/18

Štruktúrovaný dialóg

Na podnet predsedu Žiackej študentskej rady sa žiaci tretieho ročníka zapojili do Štruktúrovaného dialógu Európskej únie a mladých ľudí. Dialóg v spolupráci s Radou Mládeže Slovenska viedla partnerka Štruktúrovaného dialógu facilitátorka Hela Hajková, ktorá diskutovala s mladými ľuďmi, hľadajúc odpovede na konzultačné otázky VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu.


Cieľom Štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti. Mladí ľudia sa s nimi môžu rozprávať o otázkach, ktoré ich zaujímajú alebo trápia. Cieľom týchto stretnutí nie je len samotná diskusia, ale vzniknú z nich spoločné výstupy. Aby sa tieto výstupy čo najviac využili, pošlú sa Národnej pracovnej skupine pre Štruktúrovaný dialóg s mládežou, ktorá s nimi ďalej pracuje na celoštátnej a európskej úrovni.


Na európskej úrovni prebieha Štruktúrovaný dialóg tak, že sa každých 18 mesiacov určí téma, ku ktorej sa vyjadria mladí ľudia v celej Európskej únii (18 mesiacov tak tvorí jeden „cyklus“ Štruktúrovaného dialógu).


Ich názory sa následne dostanú až k Európskej komisii, ktorá z nich vyvodí závery a odporúčania pre jednotlivé členské štáty, ktoré ich majú zavádzať do praxe. Hlas mladých ľudí sa týmto spôsobom dostane až na najvyššie poschodia európskej politiky a prinesie zmenu v jednotlivých členských štátoch.

  • 469BC
  • 469BC

 

Additional information