Školský rok 2017/18

Slávnostná imatrikulácia - 10. 11. 2017

Prijatie nováčikov do jednej veľkej rodiny sa stalo oficiálnym. 10. november 2017 bol pre každého prváka a primána Gymnázia Michala Miloslava Hodžu vďaka oficiálnym imatrikuláciám veľmi dôležitý.
Pestrý program plný umenia bol príjemným prekvapením a prispel k ozvláštneniu trochu napätej atmosféry. Odznel sľub a z každého žiaka 1. ročníka a prímy sa stal študent gymnázia. Každému, kto prispel svojou troškou a podieľal sa na príprave slávnosti, patrí jedno veľké „ďakujeme!“

Za novoprijatých študentov Andrej Šintaj, I.B

 • IMG_9377
 • IMG_9378
 • IMG_9380
 • IMG_9387
 • IMG_9390
 • IMG_9393
 • IMG_9395
 • IMG_9397
 • IMG_9398
 • IMG_9401
 • IMG_9406
 • IMG_9414
 • IMG_9423
 • IMG_9424
 • IMG_9430
 • IMG_9433
 • IMG_9436
 • IMG_9438
 • IMG_9441
 • IMG_9443
 • IMG_9444
 • IMG_9445
 • IMG_9446
 • IMG_9449
 • IMG_9450
 • IMG_9453
 • IMG_9454
 • IMG_9455
 • IMG_9457
 • IMG_9459
 • IMG_9460
 • IMG_9461
 • IMG_9463
 • IMG_9464
 • IMG_9466
 • IMG_9467
 • IMG_9473
 • IMG_9474
 • IMG_9475
 • IMG_9476
 • IMG_9481
 • IMG_9482
 • IMG_9484
 • IMG_9486
 • IMG_9490
 • IMG_9494
 • IMG_9495
 • IMG_9504
 • IMG_9509
 • IMG_9512
 • IMG_9515

Additional information