Školský rok 2017/18

Stránkové dni v školskej jedálni počas letných prázdnin 2018

Stránkové dni v školskej jedálni:
2. 7. - 6. 7. 2018 od 7:00 do 12:00 hod.
23. 7. - 27. 7. 2018 od 8:00 do 10:00 hod.
1. 8. – 3. 8. 2018 od  8:00 do 12:00hod.
22. 8. – 30. 8. 2018 od 8.00 do 12:00 hod.

Additional information