Školský rok 2017/18

Olympiáda anglického jazyka - 23. 11. 2017

Vo štvrtok 23. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády anglického jazyka na našej škole. V štyroch kategóriách súťažilo takmer 60 študentov zo 4-ročného a 8-ročného gymnázia v priebehu celého dňa. Celá súťaž pozostávala z primerane náročného písomného testu, ktorý overil znalosti žiakov z čítania a počúvania s porozumením, ako aj z gramatiky a slovnej zásoby. Po krátkej prestávke nasledovala ústna časť, ktorá obsahovala dve disciplíny: príbeh podľa obrázka (picture story) a situačná / rolová úloha (roleplay). Všetko hodnotili odborné komisie pedagógov anglického jazyka, ktoré na druhý deň vyhlásili nasledovné výsledky:


Kategória 1A (prima, sekunda)   
1.miesto : Tereza Šimonová (sekunda)
2.miesto : Soňa Žišková (sekunda)
3.miesto : Damián Beňo (prima)

Kategória 1B (tercia, kvarta)
1.miesto . Marek Laheye (kvarta)
2.miesto : Marek Povážsky (tercia)
3.miesto : Samuel Belluš (kvarta)

Kategória 2A (kvinta, sexta, 1. - 2. roč.)
1.miesto : Natália Slosiarová (2.A)
2.miesto : Samuel Smerčiak (sexta)
3.miesto : Ján Bajnok (sexta)

Kategória 2B (septima, oktáva, 3. - 4.roč.)
1.miesto : Paula Bubniaková (septima)
2.miesto : Veronika Kerekesová (septima)
3.miesto : Dominik Parajka (3. B)

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v jednotlivých kategóriách nás ďalej budú reprezentovať na obvodnom kole v januári 2018.
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách !

Mgr. Lýdia Čajková

  • IMG_20171123_081747
  • IMG_20171123_081801
  • IMG_20171123_082559
  • IMG_20171123_082727
  • IMG_20171123_082919
  • IMG_20171123_095413
  • IMG_20171123_113139
  • IMG_20171123_113458
  • IMG_20171123_113531
  • IMG_20171124_095406

Additional information