Školský rok 2017/18

Špeciálny rozvrh počas ústnych maturít - 28. - 30. mája 2018

Vzhľadom na konanie maturitných skúšok v dňoch 28. až 30. mája 2018 je na tieto dni vytvorený špeciálny rozvrh.


Poznámky k rozvrhu:

Počas dištančného vzdelávania budú mať žiaci zadané zamestnanie na doma a nepôjdu do školy.

Žiaci, ktorí nebudú v škole, by si mali odhlásiť (resp. neprihlasovať) obedy na tie dni, kedy nebudú v škole. (Prihlásené, ale neodobrané obedy bude musieť školská jedáleň zbytočne uvariť a vyúčtovať stravníkom.)

Aplikačné cvičeniapovinnou súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu. Preto žiadame rodičov, aby žiadali o uvoľnenie svojich detí z vyučovania v tento deň iba v nevyhnutných prípadoch. Túto absenciu prosíme oznámiť najneskôr v daný deň do 10:00 telefonicky na sekretariáte školy. Inak bude takáto absencia považovaná za neospravedlnenú.

Žiaci, ktorí nebudú v škole, by si mali odhlásiť (resp. neprihlasovať) obedy na tie dni, kedy nebudú v škole. (Prihlásené, ale neodobrané obedy bude musieť školská jedáleň zbytočne uvariť a vyúčtovať stravníkom.)

Žiaci 3. ročníka a septimy budú mať počas maturitných skúšok služby v maturitných učebniach a v maturitnom bufete podľa rozpisov služieb.

 

Additional information