Školský rok 2017/18

Demokracia na Slovensku

21. júna 2018 zavítal do našej školy riaditeľ inštitútu INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) Peter Goliaš, aby predstavil študentom správu inštitútu o stave a vývoji demokracie na Slovensku s názvom „Demokraciu na Slovensku ohrozuje populizmus a korupcia“. Štúdia dokumentuje vysokú nespokojnosť ľudí s kvalitou demokracie na Slovensku ako aj jej zhoršovanie v posledných rokoch. Ukazuje tiež, že veľká časť najviac frustrovaných ľudí je náchylná vzdať sa demokracie, vystúpiť z EÚ a podporiť aj extrémistické sily. Ide pritom najmä o ľudí, ktorí si najmenej uvedomujú súvis medzi kvalitou demokracie a kvalitou života. Všetky informácie, ktoré boli žiakom prezentované, boli naozaj zaujímavé a podnetné práve pre rozvoj kritického myslenia mladých ľudí. Na záver sa rozvinula zaujímavá diskusia.

  • IMG_2385
  • IMG_2386
  • IMG_2389
  • IMG_2394

Additional information