Školský rok 2017/18

Prijímacie konanie 2018

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 56 žiakov) sa pre školský rok 2018/2019 prihlásilo 119 žiakov.

Štrnástim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

Ostatným 105 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 14. a 17. mája 2018.


Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 17 žiakov) sa prihlásilo 55 žiakov.

Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v rovnakom termíne ako skúšky do štvorročného štúdia - v dňoch 14. a 17. mája 2018.

 

Additional information