Školský rok 2017/18

Slávnostný začiatok školského roka 2017/18

Nový školský rok 2017/18 sme pre nepriazeň počasia nezačali slávnostným nástupom na školskom dvore. Žiakov v pondelok 4. septembra 2017 privítali triedni profesori v triedach. Prvákov a primánov uvítal na našom gymnáziu riaditeľ školy RNDr. Jozef Škorupa. Vo svojom príhovore okrem iného pripomenul aj víziu našej školy: "V tejto škole študovalo a ešte vyštuduje množstvo úspešných a dobrých ľudí, vážených a ctených Slovákov a Európanov, ktorí jej vyslovujú vďačnosť za to akí sú. Chceme aby cesta k úspechu našich absolventov bola radostná, tvorivá, slobodná a zodpovedná."

Aj budova školy privítala svojich žiakov vynovená. Počas prázdnin sa v starej budove vymaľovali všetky tri chodby, celý suterén, bočné schodisko, ako aj okenné steny tried (po výmene okien). V dvoch triedach sa zrenovovala podlaha a v ďalších dvoch sa vymenili lavice a stoličky za modernejšie. Veríme, že aj tieto zmeny prispejú k tomu, aby sa žiaci cítili v škole lepšie.

  • IMG_8232
  • IMG_8233
  • IMG_8234

Additional information