Naše aktivity v šk. roku 2009-2010

Ako sa vyberala prioritná oblasť

 

 

Áno

Nie

Poradie

Odpady

8

6

5

Voda

3

7

3

Energia

5

22

1

Doprava, ovzdušie

4

6

4

Zelené obstarávanie

9

7

6

Zeleň a ochrana prírody

6

13

2

 

Táto tabuľka hovorí o našich cieľoch a hodnotách, ktoré sme dosiahli ešte pred vstupom do programu Zelená škola. 

Áno – počet položiek z enviromentálneho auditu, ktoré boli splnené

Nie – počet položiek z enviromentálneho auditu, ktoré zatiaľ neboli splnené

Poradie – ukazuje v ktorej oblasti sme najslabší a ktorú potrebujeme vylepšiť ako prvú

Additional information