Naše ciele

AKTIVITY PRE MENEJ ODPADOV

 • Hodina pre odpady – Dni vedy, Prezentácia ZEŠ, Prezentácia k téme odpady
 • Zavedenie sep. zberu
 • Zber jednorázových bateriek do „recykloblokov“ – bioodpad – zelený odpad z výuč. plochy
 • Zriadené školské kompostovisko
 • Kreatívne výrobky z odpadov
 • Informačná výstava z odpadov – nástenka
 • Téma – minimalizácia odpadov, slogan, slohová práca, básnička
 • Burza použitých hračiek – detský domov
 • Výroba prezentačných tašiek
 • Tlačíme a kopírujeme dokumenty obojstranne
 • Napĺňame tonery do tlačiarní a kopírok – škola sa snaží odoberať repasované tonery do tlačiarní
 • Pri komunikácií uprednostňujeme elektronickú poštu – ušetrili sme 2311,43 €
 • Dotazníkový prieskum o čítanosti reklamných letákov vhadzovaných do schránok
 • Dotazníkový prieskum – naše ekomyslenie

Additional information