Naše aktivity v šk. roku 2009-2010

Minimalizácia odpadu na škole - článok


Minimalizácia odpadu pozostáva z dvoch stratégií: Predchádzanie vzniku odpadu a obmedzenie ich množstva, a škodlivosti. Ani recyklácia nie je úplne neškodná, je to totiž priemyselný proces, ktorý produkuje isté znečistenie. Minimalizácia je založená na princípe prevencie - už vopred premýšľame, koľko odpadu našim rozhodnutím vytvoríme. Základom je šetrná a zároveň aj menšia spotreba. Určite sa pýtate akú úlohu v tomto procese hráte, a ako to môžete ovplyvniť. Odpovedám: Jednoducho!


Ak máte environmentálneho ducha, cit a snahu niečo zmeniť, nebude to vôbec ťažké. Ak si ceníte krásy prírody a všetko čo nám ponúka, nemali by ste zostať ľahostajní, krútiť hlavou, ale naopak postaviť sa k tomu sebavedome. Ak ste o tom presvedčení, začnite s heslom: Znovu používaj. Veľké množstvo vecí, ktoré si pravidelne kupujete je možné využívať znovu a znovu. Príkladom sú plastové fľaše, prípadne desiatové obaly. Opätovné používanie má oveľa väčšiu hodnotu ako recyklácia, pretože celková spotreba je mnohonásobne menšia. Taktiež by sme sa mali vyhýbať tovarom baleným v zbytočných obaloch, ktoré z hľadiska hygieny strácajú svoj význam. Ďalším priestorom, kde sa dá ušetriť papierom, financiami a časom je tlačenie učebných materiálov obojstranne. Som si istý, že dokážete nájsť aj iné príležitosti, kde sa minimalizovať odpad.


Na záver by som len povedal, že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Skúsme našu snahu rozvíjať správnym a šetrným smerom, pomáhať škole, prírode, a v konečnom dôsledku sebe samému. Zamyslime sa nad tým ako naše konanie ovplyvňuje prostredie, v ktorom žijeme. Je dôležité myslieť na budúcnosť dnes, lebo zajtra už môže byť neskoro.

 


Autor: Filip Dzuroška

Additional information