Školský rok 2018/19

Exkurzia Paríž – Londýn – Europa Park - 15. - 21. júna 2019

V dňoch 15. – 21. júna 2019 sa 44 študentov, prevažne z druhého a tretieho ročníka, sexty a septimy, spolu s vyučujúcimi našej školy zúčastnili poznávacej exkurzie na trase Paríž – Londýn – Europa Park. Príprava na exkurziu prebiehala prakticky celý školský rok, kedy sa študenti stretávali na pravidelnej báze, kde sa postupne oboznamovali s trasou, pamätihodnosťami a aj s praktickými radami, ktoré určite padli vhod počas celej cesty.
Spolupráca s cestovnou kanceláriou ČEKANTOUR ( www.cekantour.sk ) je už dlhoročná a vždy k plnej spokojnosti zúčastnených.
Môžeme konštatovať, že uvedená exkurzia ako ďalšia forma vzdelávania splnila svoj cieľ a účastníkom priblížila kultúrne a historické pamiatky dvoch významných celosvetových metropol a poskytla im aj možnosť prakticky si vyskúšať jazykové znalosti a zručnosti z anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka.

Mgr. Lýdia Čajková, garant exkurzie

  • IMG_20190616_080920
  • IMG_20190616_113406
  • IMG_20190617_192621
  • IMG_20190617_195829

Tu si môžete pozrieť aj krátke video Viktórie Gejdošovej zo sexty z tejto exkurzie.

 

 

Additional information