Školský rok 2018/19

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 24. mája 2019

 • IMG_4200
 • IMG_4201
 • IMG_4205
 • IMG_4210
 • IMG_4212
 • IMG_4216
 • IMG_4217
 • IMG_4218
 • IMG_4223
 • IMG_4224
 • IMG_4226
 • IMG_4228
 • IMG_4231
 • IMG_4233
 • IMG_4237
 • IMG_4238
 • IMG_4242
 • IMG_4247
 • IMG_4248
 • IMG_4250
 • IMG_4254
 • IMG_4255
 • IMG_4258
 • IMG_4261
 • IMG_4264
 • IMG_4267
 • IMG_4269
 • IMG_4272
 • IMG_4274
 • IMG_4276
 • IMG_4280
 • IMG_4283
 • IMG_4285
 • IMG_4287
 • IMG_4290
 • IMG_4291
 • IMG_4292
 • IMG_4295
 • IMG_4297
 • IMG_4300
 • IMG_4302
 • IMG_4305
 • IMG_4306
 • IMG_4308
 • IMG_4311
 • IMG_4313
 • IMG_4315
 • IMG_4317
 • IMG_4320
 • IMG_4321
 • IMG_4323
 • IMG_4326
 • IMG_4328
 • IMG_4330
 • IMG_4331
 • IMG_4333
 • IMG_4336
 • IMG_4339
 • IMG_4340
 • IMG_4341
 • IMG_4342
 • IMG_4345
 • IMG_4346
 • IMG_4347
 • IMG_4349
 • IMG_4351
 • IMG_4352
 • IMG_4354
 • IMG_4357
 • IMG_4358
 • IMG_4360
 • IMG_4363
 • IMG_4365
 • IMG_4366
 • IMG_4367
 • IMG_4369
 • IMG_4371
 • IMG_4372
 • IMG_4374
 • IMG_4376
 • IMG_4377
 • IMG_4379
 • IMG_4380
 • IMG_4383
 • IMG_4385
 • IMG_4386
 • IMG_4388
 • IMG_4391
 • IMG_4393
 • IMG_4395
 • IMG_4397
 • IMG_4399
 • IMG_4402
 • IMG_4403
 • IMG_4405
 • IMG_4407
 • IMG_4409
 • IMG_4410
 • IMG_4413
 • IMG_4416
 • IMG_4420
 • IMG_4422
 • IMG_4425
 • IMG_4426
 • IMG_4429
 • IMG_4431
 • IMG_4433
 • IMG_4435
 • IMG_4436
 • IMG_4438
 • IMG_4440
 • IMG_4442
 • IMG_4444
 • IMG_4449
 • IMG_4451
 • IMG_4452
 • IMG_4457
 • IMG_4458

Additional information