Školský rok 2018/19

Seminár pre učiteľov s Chazom Pugliese

Dňa 10. 6. 2019 sa vo videoučebni v podkroví nášho gymnázia uskutočnil metodický seminár pre učiteľov cudzích jazykov. Seminár bol financovaný zo zdrojov Európskej únie a bol súčasťou projektu Gymnázia M. M. Hodžu „Učenie zručností potrebných v 21.storočí“ realizovaného v rámci projektu ERASMUS+.
Seminár viedol renomovaný odborník Chaz Pugliese, ktorý už školil učiteľov vo viac ako 30 krajinách sveta. Venuje sa najmä téme tvorivosti, motivácie a využívania hudby vo vyučovaní, keďže sám je aj vášnivý džezový hudobník. Seminára sa zúčastnilo 30 učiteľov základných a stredných škôl z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Ružomberka, Dolného Kubína a okolitých obcí. Učitelia si vyskúšali rozmanité praktické tvorivé aktivity, ktoré môžu ďalej využívať so svojimi žiakmi na spestrenie hodín cudzích jazykov. Celý workshop prebiehal v priateľskej atmosfére a bol príjemným obohatením našej každodennej učiteľskej praxe.

  • IMG_20190610_110433
  • IMG_20190610_124059
  • IMG_20190610_124206

Additional information