Školský rok 2018/19

Celoštátne kolo SOČ 2019

V dňoch 24. - 26. apríla sa v Košiciach na Strednej odbornej škole automobilovej konalo celoštátne kolo 41. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Našu školu v odbore 13 História, filozofia a právne vedy úspešne reprezentovala Tatiana Žišková z II. A, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Spoluautorkami práce sú Alexandra Čániová a Natália Repová z II. A.

Gratulujeme k výbornému umiestneniu!!!

  • Tana1
  • Tana2
  • Tana3

Additional information