Školský rok 2018/19

Zbierka Deň narcisov - 11. apríla 2019

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá sa koná už 23 rokov. Dobrovoľníci z našej školy sa do nej pravidelne zapájajú a svojou aktivitou vyjadrujú spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Každý, kto vhodí príspevok do pokladničky dobrovoľníkov, prispeje na realizáciu projektov a programov smerujúcich ku konkrétnej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám naprieč celým Slovenskom.

 

Veľké ďakujem patrí našim dobrovoľníkom
III. A: Bucová, Kaločayová, Smrtníková, Tylková
Kvinta: Wágnerová, Marcinčinová, Lepišová
Sexta: Kalinayová, Palkovič, Matejková, Rísiková, Forgáčová

  • IMG_2203

Additional information