Školský rok 2018/19

Prijímacie konanie 2019

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 56 žiakov) sa pre školský rok 2019/2020 prihlásilo 120 žiakov.

Osemnástim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

Ostatným 102 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. a 16. mája 2019.


Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 17 žiakov) sa prihlásilo 78 žiakov.

Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 13. mája 2019.

 

Additional information