Súťaž "O zlatý kôš" - vyhodnotenie

V rámci snahy upriamiť pozornosť na problematiku separovania odpadu vyhlásilo Kolégium Zelenej školy na GMMH súťaž "O zlatý kôš". Členovia Kolégia počas nej monitorovali úroveň triedenia v jednotlivých triedach.

Ako najlepšie separujúca trieda zvíťazila v súťaži "O zlatý kôš" trieda Tercia.

Víťaznej triede členovia Kolégia odovzdali sľúbené ceny - Zlatý kôš, torty a Neskúšajka na budúci školský rok.

Na ďalších miestach sa umiestnili triedy Kvinta, Kvarta a Príma.

Všetkým blahoželáme a veríme, že aj táto súťaž upriami pozornosť na dôležitosť vyseparovania odpadu hneď pri jeho vzniku!

 

  • IMG_0222
  • IMG_0225
  • IMG_0233
  • IMG_0238
  • IMG_0242
  • IMG_0244
  • ZelenyKosPlagat

Additional information