Zelená škola - jar 2022

V zime 2021/22 bola naša práca v projekte Zelená škola prerušená ďalšou vlnou pandémie. Niekedy bola doma celá škola, často potom jednotlivé triedy či žiaci, platil zákaz stretávania sa žiakov z rôznych tried. Po opadnutí pandémie a uvoľnení opatrení sa znova rozbehli aj naše aktivity a stretnutia. Hlasovali sme, akým aktivitám sa chceme venovať, plánovali sme ďalšie vzdelávacie aktivity, exkurzie, akcie na pomoc prírode, riešili sme spoluprácu s rôznymi organizáciami (OOCR Liptov, OZ Lipa, OZ Tatry, Mesto L. Mikuláš, UNICEF, Rada mládeže Slovenska, ...).

Naďalej sme pokračovali aj v dennom monitorovaní produkcie odpadov na našej škole. Pridali sme pravidelné hodnotenie úrovne triedenia v jednotlivých triedach, ktoré vyvrcholilo súťažou "O zlatý kôš".

Žiakom, ktorí sa v sezóne 2021 zúčastnili ako dobrovoľníci viacerých akcií na pomoc prírode (sadenia stromov, čistenie prírody od odpadov), odovzdal koordinátor Zelenej školy T. Patay ako poďakovanie krásne grafické listy od OZ TATRY.

 

 • A
 • A1
 • B
 • C
 • C0
 • D
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • Z

Additional information