Stretnutia Kolégia Zelenej školy - jeseň 2022

So začiatkom školského roka sa rozbehli aj aktivity Zelenej školy. V septembri sa Kolégium stretávalo pravidelne každý týždeň. Poďakovali sme si za spoluprácu v minulom roku a plánovali prácu v tomto roku. (Dúfame, že sa už zaobíde bez pandemických prerušení.)

Znovu sme po prázdninovej prestávke rozbehli monitoring školských kontajnerov (aby sme vedeli koľko odpadu v škole produkujeme) a košov v triedach (aby sme vedeli, ktorá trieda ako separuje). Nanovo sme si rozdelili prácu v tímoch a zapojili aj nových členov Kolégia. Chystáme sa aj sadiť stromy, na exkurzie do separačného centra, zberného dvora aj na skládku, pripravujeme aj nové nástenky. Propagačný tím sa chystá spropagovať Zelenú školu a jej prácu v triedach.

  • 311031694_1167792997107843_3675534178004855500_n
  • IMG_20220913_094834
  • IMG_20220929_094817

Additional information