Modrá škola - základné informácie

EEA logo

Mysli globálne, konaj lokálne“ –

„Think globally, act locally“

 

Projekt: Modrá škola – naša škola

v rámci programu „SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“

financovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

www.eeagrants.sk

 

Výska grantu: 38.350,00 €

Doba realizácie: jún 2014 – apríl 2016 

Projektová zmluva: 857/2014 zo dňa 19. júna 2016

(link: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1411397&l=sk


MENU:

1. Aktuality

2. O projekte

3. BlueTripNorway 2015

4. Partneri

5. Kontakty

Additional information