Modrá škola - partneri

Pri realizáciu projektu ďakujeme naším partnerom:

* Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ)

www.smopaj.sk

za cenné rady pri výbere osadených drevín a ich umiestnení

 

* Správa Tatranského národného parku

www.spravatanap.sk

za cenné rady pri výbere osadených drevín a ich umiestnení

 

* spoločnosti ABEJA s. r. o.

www.abeja.sk

za konzultácie k stavebnej časti projektu

 

* RNDr. Ružena Rybáriková – GEORA

za realizáciu hydrogeologického posúdenia

 

* Ján Buzák – Velvet, s.r.o.

za aktívnu pomoc pri starostlivosti o školský areál a vysadené dreviny

Additional information