Žiacka školská rada

Zbierka kníh

Žiacka školská rada v spolupráci s projektom Školy, ktoré menia svet zorganizovala zbierku použitých, ale zachovaných kníh za účelom vybavenia žiackej knižnice Základnej školy internátnej vo Veľkej Čalomiji.
Použité, prečítané knihy pomôžu tejto multikultúrnej škole s množstvom žiakov zo sociálne málo podnetného prostredia.  Naši žiaci „upratali a pretriedili“ knihy vo svojich knižniciach a vyradené knihy darovali deťom, ktoré ich rady privítajú. Nebolo potrebné darovať veľa, stačila jedna či dve knihy.
Ďakujem žiakom a učiteľom, ktorí sa do zbierky zapojili.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto17-18/ZbierkaKnih

 

 

Additional information