V rámci projektu Moderná škola v praxi bol vytvorený portál http://mskola.gymza.sk

Obmedzene sa využíva aj komerčný portál www.e-ducation.com

Vzdelávacie portály ktoré využívajú učitelia 

 

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Additional information