Exkurzia v Čističke odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši

     Vo štvrtok  28.5. sme sa triedy 2.A a 2.B zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši, v rámci projektu Modrá škola, ktorý na našej škole prebieha. Exkurziu zorganizovala pani profesorka Bartošová. ČOV Liptovský Mikuláš,  ktorá je jednou z piatich najväčších na Slovensku, vytvorila podmienky pre zlepšenie stavu rieky Váh a nádrže Liptovská Mara.

     Pani inžinierka Kollárová a pán Spišiak nás previedli po areáli a postupne opísali, prečo táto spoločnosť zohráva takú dôležitú úlohu v živote prírody, a teda každého jedného z nás.Na úvod exkurzie sme mali prednášku o Liptovskej vodárenskej spoločnosti. Spoznalisme jej históriu, základný princíp čistenia vody, a taktiež z ktorých miest voda do čističky priteká. Naša exkurzia pokračovala v areáli čističky. Tu sme sa dozvedeli nové informácie, ktoré nám pomohli pochopiť zložitý systém čistenia vody a tento zdĺhavý postup sme mali možnosť vidieť na vlastné oči.

     Veľmi nás zaujalo, ako čističky dokážu premeniť splaškovú vodu na čírejšiu a pre živé organizmy vhodnejšiu. Taktiež sme sa dozvedeli načo slúžia a akým spôsobom čistia vodu prístroje a zariadenia v areáli čističky. Tí odvážnejší z nás sa išli pozrieť aj do priestorov, kde sa zhromažďuje odpad z mechanického čistenia a kal, ktoré sa z vody zachytávajú, aj napriek tomu, že v nich zápach nebol práve najpríjemnejší. Exkurziu sme ukončili v chemickom a biologickom laboratóriu čističky, kde nám boli vysvetlené základné postupy pri zisťovaní kvality vody. Táto exkurzia sa nám veľmi páčila a sme radi, že sme sa jej mohli zúčastniť a dozvedieť sa všetko o procesoch čistenia vody.

Dominika Benikovská, Anna Brisudová, Matúš Galba, Natália Spilá 2.B

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto14-15/exkurziacov

Additional information