Školská knižnica

Školská knižnica pracuje v priestoroch školy a riadi sa Štatútom a Výpožičným poriadkom

Knihovníkom je Mgr. Miroslav Marko tel: 044 55183 24

Prístup do knižničného systému je cez www prostredie a to z počítačom mimo školy cez odkaz “vstup zvonka” a z počítačov v lokálnej školskej sieti cez “vstup zvnútra

Additional information