Prijímacie skúšky

Podľa rozhodnutia ministra školstva zo 4. januára  2021 budú prijímacie skúšky do štvorročného aj osemročného štúdia v termínoch:

  1. termín 3. máj 2021
  2. termín 10. máj 2021

 Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, skúšky budú vykonané prezenčne v budove Gymnázia Michala Miloslava Hodžu.  Pokiaľ by to situácia neumožnila, forma a organizácia budú upresnené najneskôr v poslednom aprílovom týždni.

Úlohy na prijímacie skúšky na štvorročné štúdium budú vybrané alebo mierne modifikované úlohy doterajších Monitorov a Testovaní deviatakov.

Úlohy na prijímacie skúšky na osemročné štúdium budú tvorené podľa príkladov a v rozsahu ako je v prílohe.  SJLpríklad  MATrozsah MATpríklad

Virtuálny deň otvorených dverí

Vzhľadom k prebiehajúcej globálnej pandémii možno tohto roku nebudeme môcť privítať žiakov základných škôl a ich rodičov na obvyklom Dni otvorených dverí. Ponúkame Vám aspoň virtuálny deň otvorených dverí. V prvej časi prestavujeme záujemcom najmä priestory, kde sa jedného dňa môžu učiť. V druhej časti predstavujeme náš Školský vzdelávací program

Akou školou chceme byť?

Spoločensky zodpovedná škola

Deň boja proti AIDS. Červené stužky 2017

Zdravá škola

 Škola dlhodobo podporuje pohybové aktivity žiakov a vytvára priestor pre rozvoj ich športového talentu. Pozrite si video vytvorené v projekte ALL STAR SCHOOL 2019

Čo je možné u nás zažiť

Vianočný koncert 2017

Vianočný koncert 2016

Exkurzia Paríž Londýn 2016/2017 slideshow

Vianočný koncert 2015

7. benefičný ples  Študentskej rady 2011

Slávnostná akadémia k storočnici Hodžovho štátneho reálneho gymnázia.

Rozlúčkové video oktávy 2018/2019 s triednou učiteľkou Habánkovou

Škola v médiách

Relácia Televízie Liptov "Pod arkádami" z roku 2012.  Diskusia s riaditeľom školy o storočnici gymnaziálneho vzdelávania v Liptovskom Mikuláši

Additional information