Informácie uchádzačom o 4-ročné štúdium z 22.mája 2020

Vážení rodičia, vážení žiaci.

zverejnili sme poradovník uchádzačov. Medzi prvými 58 uchádzačmi sú takí, ktorí chcú študovať na inej škole, preto sa bude "čiara" posúvať. Dnes máme záväzne potvrdený nástup na štúdium od 25 uchádzačov. Prijať môžme 58. Do 28.mája 2020 sa poradie upravuje a preto treba čakať.  29. mája 2020 vydám rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta uchádzačom, ktorí budú v tom čase "pod čiarou". Keď dostanete toto rozhodnutie, budete môcť podať odvolanie. Dovtedy to nemá zmysel, lebo sa ešte nemáte proti čomu odvolať.

S úctou

Jozef Škorupa

 

Informačný list uchádzačom o štvorročné štúdium od septembra 2020

Vážení rodičia, uchádzači o prijatie do prvého ročníka štvorročného štúdia od 1. septembra 2020

Prijímacie konanie v tomto roku je úplne iné ako v predošlom období. Sú tu skutočnosti, ktoré nie sú všeobecne známe, alebo sa rôzne interpretujú. Dokumentom vydaným ministerstvom aj zainteresovaní vytýkajú nejednoznačnosť. Preto som sa rozhodol pripraviť pre Vás informačný list, ktorý je v prílohe.

 

Prijímanie na 8-ročné štúdium

Vážení rodičia,

kritériá na prijímanie na osemročné štúdium budú upravené podľa pokynov MŠVVaŠ SR.  Platí však termín odovzdania prihlášok.

Prihlášky aj na osemročné štúdium musia byť podané do 15. mája 2020. Zákonný zástupca môže prihlášku podať prostredníctvom základnej školy alebo ju podá priamo na gymnáziu.

 

Additional information