ŠKOL. ROK 1918/19, TRIEDA VIII.
1.Pavol Bartoš, 2. Ľudevít Bazovský, 3. Jozef Devečka, 4. Ľudmila Stodolová, 5. Michal Ondrejček, 6. Juraj Babka

ŠKOL. ROK 1919/20, TRIEDA VIII.
1.Mikuláš Dérer, 2. Ján Juríček, 3. Ján Kostolný, 4. Michal Oberuč, 5. Miloš Ruman, 6. Gustáv Ružiak, 7. Andrej Sokolík
Tried. Prof. Břetislav Jaroš

ŠKOL. ROK 1920/21, TRIEDA VIII.
1.Koloman Dérer, 2. Ján Grenčík, 3. Helena Gurská, 4. Etela Haasová, 5. Pavel Kordoš, 6. Valéria Kufflerová, 7. Ján Oberuč, 8. Ján Štefanec, 9. Jozef Štetina, 10. Pavel Štrelinger, 11. Jozef Vyšný
Tried. Prof. Václav Patera

ŠKOL. ROK 1921/22, TRIEDA VIII.
1.Pavel Čajak, 2.Ján Čaplovič, 3.Martin Hoselitz, 4.Andrej Kostolný, 5.Peter Krivoš, 6.Pavel Obrcian, 7.Mikuláš Rauchwerger, 8.Emerich Stein, 9.Odo Krivoš, 10.Piroška Singerová
Tried. Prof. Kamil Hikl

ŠKOL. ROK 1922/23, TRIEDA VIII.
1.Ján Galanda, 2.Oskar Goldschein, 3.Rudolf Hanus, 4.Arnold Horvát, 5.Rudolf Kapalla, 6.Jozef Kudla, 7.Imrich Majoroš, 8.Vladimír Mišík, 9.Matej Murtin, 10.Peter Obrcian, 11.Valéria Pevná, 12.Samuel Rosiar, 13.Ervin Singe, 14.Štefan Stein, 15.Vladimír Štefanec, 16.Martin Tolnay, 17.Mirko Trnovský, 18.Anton Vick
Tried. Prof. Jaroslav Boháč

ŠKOL. ROK 1923/24, TRIEDA VIII.
1.Alexander Baláž, 2.Alica Donáthová, 3.Ladislav Feledi, 4.Vladimír Hubka, 5.Andrej Ilko 6.Rudolf Klein, 7.Eugen Klinger, 8.Ján Korbeľ, 9.Vladimír Kuna, 10.Arnosť Rauchwerger, 11.Ján Stanislav, 12.František Strelinger, 13.Pavel Uhrík, 14.Ladislav Droppa, 15.Peter Komendák, 16.Július Šimko
Tried. prof. Břetislav Jaroš

ŠKOL. ROK 1924/25, TRIEDA VIII.
1.Martin Abrahám, 2.Božena Deutschová, 3.Oľga Friedemannová, 4.Ladislav Hanus, 5.Anna Haviarová, 6.Ján Jelšovský, 7.Zigmund Pick, 8.Viktor Pollák, 9.Arnošt Stein, 10.Ján Štetina, 11.Artur Teichner
Tried. Prof. Dr.Norburga Knobová

ŠKOL. ROK 1925/26, TRIEDA VIII.
1.Peter Benko, 2.Pavel Feledi, 3.Július Friedemann, 4.Ján Grossmut, 5.Andrej Guoth, 6.Jozef Majerík, 7.Peter Majerík, 8.Milan Pišút, 9.Ján Staroň, 10.Vladimír Šíkorsky, 11.Jozef Spitz, 12.Zoltán Schwartz
Tried. Prof. Jozef Beránek

ŠKOL. ROK 19226/27, TRIEDA VIII.
1.Gejza Bárdoš, 2.Mária Bertanová, 3.Rudolf Brtáň, 4.Milan Búľovský, 5.Vladimír Droppa, 6.Emanuel Harmann, 7.Oľga Horváthová, 8.Ján Kostovič, 9.Vojtech Krcho, 10.Jozef Mišík, 11.Dušan Pálka, 12.Peter Pethö, 13.Andrej Plávka , 14.Rudolf Rajniak, 15.Ivan Trnovský, 16.Gustáv Vongrej, 17.Vojtech Veiss, 18.František Krnávek
Tried. Prof. František Váňa

ŠKOL. ROK 1927/28, TRIEDA VIII.
1.Ľudevit Benický, 2.Viera Grosmutová, 3.Ján Jezný, 4.Juraj Lacko, 5.Jozef Liška, 6.Valter Singer, 7.Mikuláš Stanislav, 8.Emil Špánik, 9.Peter Štetina, 10.Vilma Strelingerová, 11.Ladislav Schwarz, 12.Melánia Topercerová, 13.Jozef Válek, 14.Miroslav Vojta
Tried. Prof. Jaroslav Mach

ŠKOL. ROK 1928/29, TRIEDA VIII.
1.Július Altman, 2.Júlia Bárdošová, 3.Edita Bergerová, 4.Ján Bertan, 5.Matej Josko, 6.Ondrej Kurzman, 7.František Kuska, 8.Mária Loidlová, 9.Štefan Luby, 10.Margita Neumannová, 11.Michal Mravec, 12.Michal Otčenáš, 13.Dušan Puchý, 14.Rudolf Stanislav, 15.Mikuláš Stein, 16.Ferdinant Schwarz, 17.Mikuláš Trombauer, 18.Mikuláš Veiner
Tried. Prof. Bohumír Majer

ŠKOL. ROK 1929/30, TRIEDA VIII.
1.Anton Bodorik, 2.Jaroslav Černý, 3.Hedviga Eliášová, 4.Zoltán Farkaš, 5.Miloslav Hubka, 6.Emil Janotka, 7.Jaroslav Kráľ, 8.Mária Kulinová, 9.Ján Laučík, 10.Ján Lisý, 11.Miroslav Löbel, 12.Štefan Mišota, 13.Štefan Pacák, 14.Katarína Pavellová, 15.Karol Pazeríni, 16.Ján Petrík, 17.Pavel Pivko, 18.Ján Puchy, 19.Koloman Skačáni, 20.Ladislav Stolárik, 21.Jozef Škultéty, 22.Branislav Miklóši, 23.Alexander Stein, 24.Milan Uličný
Tried. Prof. Jaroslav Mach

ŠKOL. ROK 1930/31, TRIEDA VIII.
1.Rudolf Benko, 2.František Hoffmann, 3.Ladislav Hoffmann, 4.Zdenek Homolka, 5.Ján Karolček, 6.Fedor Klimáček, 7.Jozef Kostolný, 8.Martin Mikuláš Kögel, 9.Ľudevít Kramárik, 10.Vladimír Krivoš, 11.Václav Kuda, 12.Serafína Lichtensteinová, 13.Helena Löblová, 14.Ján Matejka, 15.Vojtech Okoličáni, 16.Július Plávka, 17.Ján Plch, 18.Ján Šindelář, 19.Jaroslav Scholtz, 20.Vojtech Stark, 21.Magdaléna Stehrová, 22.Pavel Strauss, 23.Ladislav Teichner, 24.Marta Uhríková, 25.Andrej Varga, 26.Bohuslav Vozárik, 27.Viera Zacharová, 28.Matej Marko
Tried. Prof. Bohumír Majer

ŠKOL.ROK 1931/32, TRIEDA VIII
1.Mária Bárdošová, 2.Ferdinand Barta, 3.Šimon Čapliovč, 4.Gejza Dúbravec, 5.Margita Ernejová, 6.Elena Grandtnerová, 7.Ľudevít Hág, 8.František Hoselitz, 9.Ján Hušták, 10.Ján Krmenský, 11.Vlasta Krížová, 12.Ján Lojdl, 13.Pavel Ondrejček, 14.Mária Ontková, 15.Ján Pagáč, 16.Vladimír Pišút, 17.Anton Rusina, 18.Ondrej Sirotiak, 19.Jozef Skačáni, 20.Ervín Smatek, 21.Alžbeta Schifferová, 22.František Šnajperk, 23.Ervín Stein, 24.Ľudevít Steiner, 25.Eugen Stern, 26.Lilly Šterlingerová
Tried. Prof. František Váňa

ŠKOL: ROK 1932/33, TRIEDA VIII.
1.Ondrej Bartko, 2.Pavel Brosz, 3.Ján Gregorec, 4.František Hilbert, 5.František Hrubý, 6.Anna Hubková, 7.Rudolf Hutterer, 8.Viliam Jariabek, 9.Jozef Juráš, 10.Jurahj Kohút, 11.Jozef Kondrlík, 12.Kornel Kostolný, 13.Oto Macko, 14.Ladislav Martinka, 15.Ján Michalko, 16.Július Miko, 17.Božena Picková, 18.Štefan Rusko, 19.František Singer, 20.Gertruda Singerová, 21.Miloš Strcuľa, 22.Anton Šišák, 23.Eduard Štefanec, 24.Alžbeta Sternová, 25.Jozef Švec, 26.Margita Schwablová, 27.Vladimír Tarnocy, 28.Gabriela Tarnocyová, 29.Ján Tomko, 30.Viera Tůmová, 31.Július Vernavec, 32.Klára Weissová, 33.Ján Pavel Piroch
Tried. Prof. Bohumír Majer

ŠKOL. ROK 1933/34, TRIEDA VIII.
1.Mária Blašková, 2.Jozef Dvořák, 3.Jozef Goldfinger, 4.Mária Homolková, 5.František Korbas, 6.Dezider Korbély, 7.Ján Koreň, 8.Jolana Koláčová, 9.Alžbeta Kráľová, 10.Ján Kunda, 11.Viola Kurzmannová, 12.Ladislav Lehotský, 13.Martin Lenko, 14.Koloman Líška, 15.Oldřich Lužný, 16.Rudolf Mačuba, 17.Vladimír Merenčak, 18.Bedrich Matúška, 19.Eugen Neufeld Moháč, 20.Viliam Podhoráni, 21.Leo Porges, 22.Ján Puchý, 23.Emília Slyšová, 24.Aurélia Svitoková, 25.Pavel Šoltýs, 26.Ľudevít Tarnócy, 27.Ján Vozár, 28.Michal Vyšný, 29.Karol Weis, 30.Vojtech Zjara
Tried. prof. Vladimír Kučera

ŠKOL. ROK 1934/35, TRIEDA VIII.
1.Pavel Braun, 2.Miloš Brziak, 3.Jozef Bulík, 4.Darina Čulá, 5.Jolana Dobáková, 6.Peter Drobáň, 7.Toltán Ernyei, 8.Štefánia Ernyeiová, 9.Ján Hubka, 10.Vladimír Húdik, 11.Berta Jamboreková, 12.František Javúrek, 13.Magdaléna Kordošová, 14.Ivan Kováč, 15. Anton Kusý, 16.Július Lenko, 17. Miloslav Mach, 18.Kornel Martinka, 19.Ladislav Mikula, 20. Mária Mrlianová, 21.Valéria Müllerová, 22. Magdaléna Nachmannová, 23. Mikuláš Pick, 24. Ján Račko, 25. Ján Rajniak, 26.Jozef Rak, 27.Mikuláš Stark, 28.Juraj Strauss
Tried. prof. František Váňa

ŠKOL. ROK 1935/36, TRIEDA VIII.
1.Viktor Benčík, 2.Vladimír Borsík, 3.Štefan Búda, 4.Ladislav Erdei, 5.Ján Groma, 6.Ján Hrdý, 7.Alžbeta Husárová, 8.Matej Jančo, 9.František Koreň, 10.Imrich Kropáč, 11.Martin Krúpa, 12.Július Breza, 13.Mária Künstlingerová, 14.Blažena Madudová, 15.Jozef Medvecký, 16.Andrej Miško, 17.Rudolf Mrlian, 18.Darina Ondrejčeková, 19.Zuzana Pffefferová, 20.Zuzana Šingliarová, 21.Margita Schneiderová, 22.Marta Šoltésová, 23.Klára Steinová, 24.Tibor Schwarz, 25.Magdaléna Schwarzová, 26.Pavel Volko
Tried. prof. Bohumír Majerň

ŠKOL. ROK 1936/37, TRIEDA VIII.
1.Peter Babka, 2.Arpád Benický, 3.Ján Brezina, 4.František Bunta, 5.Vladimír Cibula, 6.Juraj Čulman, 7.Zuzana Dančíková, 8.Július Deutsch, 9.Ján Držiak, 10.Július Dubčák, 11.Karol Gábryš, 12.Belo Goldberger, 13.Lujza Hrdá, 14.Miloš Chrapčiak, 15.Bedrich Kasanický, 16. Matej Klobušiak, 17.Ján Kostolný, 18.Pavel Kuffler, 19.Ján Okolicsányi, 20.Jozef Ondrejka, 21.Mikuláš Pallay, 22.Jozef Pleva, 23.Ladislav Stanislav, 24.Ondrej Schiller, 25.Ladislav Šottník, 26.Alžbeta Tomkuljaková, 27.Katarína Zimmermannová, 28.Milan Žuffa, 29.Ján Jalovecký
Tried. prof. František Váňa

ŠKOL. ROK 1937/38, TRIEDA VIII.
1.Martin Bačík, 2.Anna Báťková, 3.Lýdia Bizová, 4.Gabriela Blšková, 5.Darina Drobáňová, 6.Jozef Figura, 7.Ivan Gavora, 8.Helena Halušková, 9.Ľudmila Húsková, 10.Ľubomír Huťan, 11.Darina Huťanová, 12.Miloslav Janoška, 13.Peter Kováč, 14.Marta Kožková, 15.František Kral, 16.Jolana Kralová, 17.Ľudmila Majeríková, 18.Dušan Manták, 19.Eduard Matkovčík, 20.Artur Neufeld, 21.Ján Petráško, 22.Ján Pustulka, 23.Jozef Repa, 24.Vladimír Sochor, 25.Jozef Staroň, 26.Judita Starková, 27.Tibor Terebeši, 28.Arpád Tesár, 29.Adam Martin Užík, 30.Anna Vernacová, 31.Vladimír Matějka a Ondrej Žiška maturovali v Dijone (Francúzsko)
Tried. prof. Bohumír Majer

ŠKOL. ROK 1938/39, TRIEDA VIII.A
1.Jozef Čajnák, 2.František Ďateľ, 3.Martin Droppa, 4.Viktor Eckstein, 5.Imrich Fischer, 6.Pavel Gerstl, 7.Ondrej Hurtaj, 8.Božidar Husár, 9.Pavel Hyben, 10.František Cheben, 11.Ján Jánoš, 12.Kvetoš Krásničan, 13.Ferdinand Kubek, 14.Martin Lehotský, 15.Ján Lojdl, 16.Milan Mayer, 17.Andrej Mikuláš, 18.Milan Mičík, 19.Ján Moravčík, 20.Tibor Neufeld, 21. Zdenko Páv, 22. Dušan Rak, 23.Vojtech Ruml, 24.Pavel Sališ, 25.František Štech, 26.Vladimír Večera
Tried. prof. Jozef Mach

TRIEDA VIII.B
1.Augustin Bárdoš, 2.Pavel Cibák, 3.Milan Čatloš, 4.Ján Dzúrik, 5.Božena Hečlová, 6.Darina Húdiková, 7.Źelmíra Hybenová, 8.Darina Jančová, 9.Yvetta Kadavá, 10.Alica Klopstocková, 11.Martin Koniar, 12.Viera Kubovčíková, 13.František Kuffler, 14.Iboľa Lebovičová, 15.Štefan Lojdl, 16.Alexander Mesiar, 17.Vladimír Obrcian, 18.Lenka Pušpokyová, 19.Františka Reineltová, 20.Miloš Stankoviansky, 21.Jozef Špidler, 22.Mária Števčeková, 23.Šarlota Trnovská, 24.Sonja Žuffová, 25. Božena Petranová, 26.Alžbeta Havašiová 27.Gabriela Spitzlerová
Tried. prof. Zlatica Strochová

ŠKOL. ROK 1939/40, TRIEDA VIII. A
1.František Balácek, 2.Ján Baroš, 3.Adam Beer, 4.Anzelm Butora, 5.Anton Čajka, 6.Vladimír Čenčol, 7.Ján Čurný, 8.Anton Droppa, 9.Daniel Droppa, 10.Ján Droppa, 11.Benedikt Fencík, 12.Milan Hušťák, 13.Ján Jambrich, 14.Jozef Klečka, 15.Pavel Kusý, 16.Peter Lavrinc, 17.Jaroslav Lenko, 18.Ján Mikuláš, 19.Michal Mikuláš, 20.Pavel Mikuláš, 21.Vladimír Mikuláš, 22.Jozef Mirjansky, 23.Gustáv Munka, 24.Michal Paštrnák, 25.Vladimír Pichler, 26.Vladimír Puchý, 27.Ivan Schavernoch, 28.Jozef Scholtz, 29.Ján Skerl, 30.Ondrej Šingliar, 31.Juraj Števlík, 32.Václav Tholt, 33.Ján Tomko, 34.Peter Tomko, 35.Július Benko
Tried. prof. Oldřich Nuska

TRIEDA VIII. B
1.Zita Benická, 2.Viera Bernhardová, 3.Etela Buntová, 4.Estera Duláková, 5.Máia Ilavská, 6.Etela Jakobovičová, 7.Oľga Janošková, 8.Božena Juríčková, 9.Anna Kmeťová, 10.Oľga Kožková, 11.Terézia Lojdlová, 12.Etela Mikulášová, 13.Emília Mlynarčíková, 14.Elena Neckárová, 15.Darina Paprčková, 16.Elena Perdeková, 17Mária Plačeková, 18.Anna Rusinová, 19.Margita Sokolová, 20.Viera Šablová, 21.Darina Šenšelová, 22.Elena Šimovčeková, 23.Edita Tholtová
Tried. Prof. Vlasta Niklová

ŠKOL. ROK 1940/41, TRIEDA VIII. A
1.Jozef Bohmer, 2.Ján Gazík, 3.Ján Guráň, 4.Vladimír Hlaučo, 5.Ján Ilavský, 6.Ján Jágerský, 7.Miloslav Javúrek, 8.Ľudovít Kohút, 9.Rudolf komandera, 10.Ján Kováč, 11.Jozef Krajči, 12.Milan Kresák, 13.Michal Križan, 14.Vladimír Lehotský, 15.Dezider Leško, 16.Vladimír Macko, 17.Vladimír Majerčiak, 18.Adolf Matuška, 19.Ján michalko, 20.Baltazár Mrlian, 21.Ondrej Mrlian, 22.Eugen Pampúrik, 23.Igor Páv, 24.Karol Pichler, 25.Milan Profant, 26.Kornel Prúnyi, 27.Vladimír Biskupský, 28.Stanislav Repčík, 29.Karol Špidler, 30.Ján Stanček, 31.Dušan Stupka, 32Martin Šípka, 33.Milan Šlávka, 34.Miloš Šmol, 35.Rudolf Tholt, 36.Jozef Tomko, 37.Ján Trnka, 38.Ján Varinský, 39.Metod Vrzgula, 40.Pavol Zubaj, 41.Jozef Baran
Tried. prof. Konštantín Maco

TRIEDA VIII. B
1.Martin Bačík, 2.Ladislav Bartha, 3.Eva Čatlochová, 4.Milan Húdik, 5.Oľga Huštáková, 6.Darina Junasová, 7.Taťjana Kadavá, 8.Viera Klečková, 9.Božena Kormanová, 10.Božena Kostolná, 11.Mária Kováčová, 12.Ján Krivoss, 13.Oľga Krivossová, 14.Alžbeta Kvasnicová, 15.Mária Langová, 16.Anna Machajová, 17.Želmíra Mincová, 18.Božena Míšová, 19.Magda Némethová, 20.Adam Porubän, 21.Anna Porubenová, 23.Anna Rybárska, 24.Magda Staníková, 25.Jozefína Straková, 26.Darina Štefránková, 27.Oľga Španková, 28.Michal Štepita, 29.Darina Šupalová, 30.Oľga Urbanová
Tried. prof.Oldřich Nuska

ŠKOL. ROK 1941/42, TRIEDA VIII. A
1.Ján Agner, 2.Ján Bažík, 3.Ján Božoň, 4.Peter Čončol, 5.Ján Ferjanc, 6.Eduard Garaj, 7.Július Guoth, 8.Bohumil Haluška, 9.Milan Hán, 10.Ján Hrdina, 11.Ján Hrnčiar, 12.Štefan Hudač, 13.Ján Chovan, 14.Gustáv Chrobák, 15.Michal Ilavský, 16.Koloman Ježík, 17.Ľubomír Jurík, 18.Ján Kamhal, 19.Ján Kašiak, 20.Ján Kaššovic, 21.Karol Komandera, 22.Bohuslav Kompiš, 23.Štefan Kontšek, 24.Daniel Lenko, 25.Vladimír Mrlian, 26.Jozef Porubiak, 27.Ján Straka, 28.Peter Synovec, 29.Mikuláš Štoff, 30.Ján Tomčík, 31.Ivan Varinský, 32.Ján Vyparina, 33.Jotef Jančo
Tried. prof. Emil Jendrašák

TRIEDA VIII. B
1.Dušan Albíni, 2.Vladimír Drobáň, 3.Koloman Chovan, 4.Ján Klimeš, 5.Ján Konvit, 6.Ladislav Kostolný, 7.Jozef Kožár, 8.Pavol Krivoš, 9.Pavol Lehotský, 10.Otokar Líška, 11.Branislav Majerík, 12.Peter Mikuš, 13.Ján Minca, 14.Miroslav Minca, 15Július Myšiak, 16.Martin Petrenka, 17.Vladimír Stankoviansky, 18.Ivan Šenšel, 19.Miloš Šintaj, 20.Viliam Švec, 21.Miloš Tomčík, 22.Vladimír Ursíny, 23.Ľudovít Varečka
Tried. prof. Július Vernarec

TRIEDA VIII. C
1.Mária Ďateľová, 2.Anna Devečková, 3.Edita Droppová, 4.Darina Gregorcová, 5.Želmíra Kveta Ilavská, 6.Anna Jamnická, 7.Hilda Kohlmajerová, 8.Elena Konečná, 9.Gertrúda Krajčová, 10.Etela Kráľová, 11.Marta Marhefková, 12.Elena Moravčíková, 13.Elena Ovčiarková, 14.Jana Pampúriková, 15.Jaroslava Surová, 16.Anna Šeďová, 17. Oľga Španková, 18.Zuzana Šupalová, 19.Jolana Vrabcová, 20.Marta Vraštiaková
Tried. prof. Oldřich Nuska

ŠKOL. ROK 1942/43, TRIEDA VIII. A
1.Michal Bartko, 2.Vladimír Benko, 3.RudolfBrezina, 4.Július Cút, 5.Ján Harich, 6.Peter Hrnčiar, 7.Viktor Hyben, 8.Branislav Choma, 9.Roman Kaliský, 10.Ondrej Kubáň, 11.Arnold Likavec, 12.Rudolf Lopčiansky, 13.Ján Lukášik, 14.Ján Maďar, 15.Milan Mandák, 16.Ján Minca, 17.Pavol Pobeha, 18.Ján Raiskup, 19.Ján Repček, 20.Ladislav Teren, 21.Ladislav Vilányi, 22.Dionýz Vrzgula
Tried. prof. Ernest Sýkora

TRIEDA BIII. B
1.Vladimír Balcárek, 2.Jozef Dančík, 3.Vladimír Daráni, 4.Matej Dudáš, 5.Ján Ferjanček, 6.Eduard Gazík, 7.Jaromil Húsenica, 8.Vladimír Káčer, 9.Martin Kokavec, 10.Jozef Kolmajer, 11.Gejza Kostrzéva, 12.Vladimír Lacko, 13.Milan Makovický, 14.Ondrej Michalko, 15.Michal Ondrejka, 16.Miloš Pikala, 17.Ondrej Rajniak, 18.Rudolf Rak, 19.Ján Šimovček, 20.Michal Šingliar, 21.Vojtech Štilla, 22.Dušan Tréger, 23.Pavol Žuffa
Tried. prof. Ján Hyčko

TRIEDA VIII. C
1.Marta Bazelová, 2.Bernadetta Beďáčová, 3.Elena Beďáčová, 4.Božena Brezinová, 5.Oľga Brtáňová, 6.Mária Čáni, 7.Zuzana Feriancová, 8.Marta Gešková, 9.Anna Jančová, 10.Zuzana Jurečková, 11.Anna Kočtúchová, 12.Anna Krakovská, 13.Viera Majeríková, 14.Želmíra Medvecká, 15.Hermína Mikušová, 16.Marta Mockovčáková, 17.Anna Paprčková, 18.Božena Prdeková, 19.Jaroslava Popelková, 20.Božena Škorupová, 21.Jarmila Štarhová, 22.Anna Marta Vyšná, 23.Darina Zaťková, 24.Elena Žišková
Tried. prof. Gizela Jančová

ŠKOL. ROK 1943/44, TRIEDA VIII. A
1.Rudolf Blahunka, 2.Jozef Čajka, 3.Imrich Dolský, 4.Kveta Fašiangová, 5.Jaroslav Hlavčo, 6.Otília Hlavčová, 7.Peter Hyža, 8.Petronela Ilavská, 9.Alojz Janík, 10.Viera Kabzanová, 11.Pavol Kokavec, 12.Ľudmila Kokavcová, 13.Anna Kováčová, 14.Jaroslav Ksandr, 15.Želmíra Kubeková, 16.Vladimír Kýbl, 17.Teodor Lehotský, 18.Ján Majerčiak, 19.Lídia Malíková, 20.Vladimír Mašurka, 21.Miloš Mikuláš, 22.Vladimír Mikuláš, 23.Oľga Mikulášová, 24.Richard Milrád, 25.Želmíra Mlynarčíková, 26.Vladimír Perečko, 27.Emil Prúnyi, 28.Anna Rusňáková, 29.Koloman Šimko, 30Eleonóra Tábory, 31.Oľga Trégerová, 32.Libuša Ťuchová, 33.Etela Verčinská, 34.Jozef Vlha, 35.Zuzana Vozáriková, 36.Ján Zelina, 37.Ján Zvada, 38.Soňa Žampachová, 39.Ľubica Žuffová
Tried. prof. Magda Zaicová

TRIEDA VIII. B1.
Ivan Albini, 2.Ján Borsík, 3.Miloš Borsík, 4.Jaroslava Brúhová, 5.Cyril Bulla, 6.Juraj Čulá, 7.Bartolomej Groma, 8.Jaroslav Holý, 9.Igor Kabzan, 19.Anna Kokavcocá, 11.Vladimír Kresák, 12.Pavol Krco, 13.Oľga Laučíková, 14.Ondrej Lehotský, 15.Gustáv Martinček, 16.Metod Mikula, 17.Ondrej Mutala, 18.Jozef Petho, 19.Miroslav Petran, 20.Blahoslav Rusina, 21.Dušan Rybársky, 22.Vladimír Stodola, 23.Miloš Števček
Tried. prof. Oldŕich Nuska

ŠKOL: ROK 1944/45, TRIEDA VIII. A
1.Mária Bacúrová, 2.Ján Bakoš, 3.Marta Bázliková, 4.Jarmila Beranová, 5.Bartolomej Blahunka, 6.Ján Cigler, 7.Vladimír Čupka, 8.Taťjana Droppová, 9.Anna Gežíková, 10.Janka Hajurková, 11.Karol Hatiar, 12.Margita Ižová, 13.Ján Janík, 14.Martin Jančo, 15.Dagmar Kmošková, 16.Mária Kožárová, 17.Mária Králiková, 18.Ivetta Krivošová, 19.Zuzana Kubáňová, 20.Vladinír Kušiak, 21.Anna Lacková, 22.Božena Likavcová, 23.Vladimír Líška, 24.Mária Mašurová, 25.Oľga Oravcová, 26.Vladimír Paprčka, 27.Oľga Pilcová, 28.Matej Pišút, 29.Helena Plchová, 30.Danuša Rázusová, 31.Irma Rusňáková, 32.Darina Sedláková, 33.Oľga Sopková, 34.Anna Staroňová, 35.Ružena Šluchtová, 36.Pavel Švorc, 37.Zoltán Vadovický, 38.Anna Vavreková, 39.Anna Vidličková, 40.Oľga Volková, 41.Alfonz Groma, 42.Ján Frič, 43.Jozef Čabo, 44.Igor V. Kasanický, 45.Milan Vyšný, 46.Ladislav Jágerský, 47.Rudolf Kunstlinger, 48.Martin Múranica
Tried. prof. Darina Marková

TRIEDA VIII. B1.
Jaroslav Bohmer, 2.Dušan Duriš, 3.Jozef Fuhller, 4.Miloš Iľanovský, 5.Daniel Ilavský, 6.Bohuslav Jurík, 7.Jozef Majerčiak, 8.Štefan Makovický, 9.Martin Mikuš, 10.Ján Mlynár, 11.Vladimír Oravec, 12.Rudolf Španko, 13.Daniel Žiška, 14.Jaroslav Žuffa
Tried. prof. Jozef Chavko

ŠKOL. ROK 1945/46, TRIEDA VIII. A
1.Elena Antošková, 2.Gabriela Beďáčová, 3.Ján Bulla, 4.Jozef Capuliak, 5.Mária Čajková, 6.Milan Drobáň, 7.Bohuslav Glos, 8.Judita Hlavčová, 9.Mária Hubková, 10.Milan Jamnický, 11.Rastislav Jančuška, 12.Vladislav Jurčo, 13.Ján Jurečka, 14.Martin Keštefrán, 15.Vlastimil Kožka, 16.Mária Kušiaková, 17.Elena Lacková, 18.Vladimír Lang, 19.Ján Mačuha, 20.Želmíra Majstráková, 21.Jolana Mikulášová, 22.Viera Mikušová, 23.Vlasta Močiliková, 24.Oľga Pašková, 25.Zora Priechodská, 26.Zoltán Reiter, 27.Jozef Rusina, 28.Ján Rysuľa, 29.Elena Sopková, 30.Oľga Stupková, 31.Vlasta Širicová, 32.Oľga Števčeková, 33.Mária Švecová, 34.Matej Vrabec, 35.Libuša Zámišová, 36.Anna Zelinová, 37.Ladislav Rothschil
Tried. prof. Július Lenko

TRIEDA VIII. B
1.Mikuláš Balco, 2.Ľubomír Balluch, 3.Milan Brož, 4.Ján Debnár, 5.Zdeno Druska, 6.Michal Duran, 7.Ondrej Galas, 8.Zoltán Holá, 9.Pavel Hvorka, 10.Jozef Chrobák, 11.Jaromír Klaučo, 12.Jaroslav Kováč, 13.Vladimír Križan, 14.Gustáv Majerčík, 15.Daniel Majzík, 16.Ján Meško, 17.Zdeno Minca, 18.Jaroslav Mravec, 19.Peter Nahálka, 20.Július Novák, 21.Jaroslav Šintaj
Tried. prof. Anton Storch

ŠKOL. ROK 1946/47, TRIEDA VIII. A
1.Eleonóra Bázliková, 2.Otokar Beer, 3.Anna Bellušová, 4.Martin Blaško, 5.Viera Čupková, 6.Pavol Duda, 7.Mária Farkašová, 8.Pavol Ferenčík, 9.Mekánia Fiačanová, 10.Jozef Fuzia, 11.Imrich Htiar, 12.Lenka Húthová, 13.Mária Chrapková, 14.Jarmila Kapitánová, 15.Ľudmila Krišková, 16.Vincent Kubík, 17.Anna Kusá, 18.Matej Lúčan, 19. Božena Marková, 20.Pavol Mäsiar, 21.Silvia Mašurová, 22.Leopold Ondrejka, 23.Elena Peto, 24.Ľudmila Raková, 25.Anna Sopková, 26.Želmíra Španková, 27.Pavol Tkáč, 28.Ladislav Tomko, 29.Anna Uhríková
Tried. prof. Juraj Kohút

TRIEDA VIII. B
1.Alfonz Balko, 2.Oskár Berník, 3.Branislav Brezina, 4.Ľudovít Bróska, 5.Vladimír Brúha, 6.Mikuláš Dolský, 7.Fedor Droppa, 8.Ján Ferianc, 9.Dušan Hollý, 10.Matej Jakoby, 11.Milan Klobušiak, 12.Branislav Kostolný, 13.Dušan Medvecký, 14.Jozef Neuman, 15.Bartolomej Rusina, 16.Rudolf Rusina, 17.Ján Rybársky, 18.Koloman Slivka, 19.Milan Šimovček, 20.Arnold Škvarček, 21.Milan Žuffa, 22.Blažej Rastislav Žuffa, 23.Ivan Varga, 24.Ernest Jucovič, 25.Martin Krajčí
Tried. prof. Anton Storch

ŠKOL. ROK 1947/48 TRIEDA VIII. A
1.Katarína Ballová, 2.Martin Brezina, 3.Rudolf Doležal, 4.Milan Droppa, 5.Vladimír Háčik, 6.Miloš Hrdina, 7.Imrich Jančuška, 8.Ján Jurčo, 9.Hvezdoň Kočtúch. 10.Ján Kokavec, 11.Milan Kopta, 12.Anna kormanová, 13.Miroslav Kudla, 14.Ladislav Kuzma, 15.Ladislav laurinec, 16.Ján Michalko, 17.Marta Mikulásová, 18.Marta Obrcianová, 19.František Petho, 20.Milan Rajniak, 21.Milan Rúfus, 22.Alžbeta Rusinová, 23.Margita Rusňáková, 24.Vladimír Šabla, 25.Ján Špaček, 26.Vladimír Španko, 27.Ernest Špitz, 28.Paula Tomková, 29.Ida Trunkvalterová, 30.Pavol Urcikán, 31.Jolana Vyparinová
Tried. prof. Július Lenko

ŠKOL. ROK 1948/49, TRIEDA VIII. A
1.Daniel Bartko, 2.Samuel Beťko, 3.Alexandra Borská, 4.Jarmila Čupková, 5.Vladimír Droppa, 6.Mária Dubovská, 7.Vilma Fiačanová, 8.Dezider Kamhal, 9.Elena Kapsiarová, 10.Oľga Klaisová, 11.Tibor Korsch, 12.Alica Kováčová, 13.Gašpar Kubek, 14.Margita Laurincová, 15.Viktor Mišiak, 16.Irena Nusková, 17.Rudolkf Ondrejka, 19.Mária Ruppeldová, 20.Jelena Šáchová, 21.Ružena Žiaranová, 22.Pavol Jančovič
Tried. prof.Július Žilka

TRIEDA VIII. B
1.Milan Benický, 2.Ján Blahunka, 3.Vladimír Dzúr, 4.Ján Friesz, 5.Martin halahija, 6.Ján Hyben, 7.Ondrej Ilavský, 8.Milan Jančo, 9.Ivan Krivoš, 10.Vladimír Mandák, 11.Margita Maršalková, 12.Ľudovít Martinček, 13.Ján Paprčka, 14.Ivan Pelach, 15.Belo Stanislav, 16.Július Stano, 17.Juraj Šácha, 18.Ján Šípka, 19.Tibor Spitz, 20.Miloš Uličný, 21.Rastislav Vlha, 22.Alexander Jančo
Tried. prof. Mária Mačuhová

ŠKOL. ROK 1949/50, TRIEDA IV. A
1.Gustáv Beťko, 2.Gregor Blahunka, 3.Ladislav Bobula, 4.Mária Ďateľová, 5.Darina Debnárová, 6.Blanka Ďurinová, 7.Jakub Erhardt, 8.Jozef Fašiang, 9.Jaroslav Granát, 10.Jozef Guzikiewicz, 11.Jozef Hág, 12.Radmila Hálová, 13.Rudolf Harman, 14.Ján Haviar, 15.Edita Iresová, 16.Ján Jančuška, 17.Michal Jurčo, 18.Mária Komová, 19.Vilma Koreňová, 20.Ladislav Kováč, 21.Miroslav Ksandr, 23.Eugen Lehotský, 24.Jozef Lofaj, 25.Zdeno Lutonský, 26.Jozef Macko, 27.Martin Marušiak, 28.Jolana Muchálová, 29.Eva Ppalugyay, 30.Ján Pavlec, 31.Vladimír Petrík, 32.Boris Rysuľa, 33.Ján Slavkovský, 34.Július Slosiar, 35.Eva Sopková, 36.Jaroslav Šubrt, 37.Otokár Zaťko, 38.Milan Žuffa, 39.Ján Zaťko
Tried. prof.OldřichNuska

ŠKOL. ROK 1950/51, TRIEDA IV. A
1.Zuzana Bellušová, 2.Jozef Bernát, 3.Dušan Droppa, 4.Milan Devečka, 5.Božena Hubková, 6.Miloslav Janek, 7.Anton Kapitáň, 8.Albert Klimo, 9.Eva Klobušiaková, 10.Mária Klobušiaková, 11.Elena Kmeťová, 12.Darina Koniarová, 13.Jarmila Naništová, 14.Jarmila Porubiaková, 15.Juraj Rund, 16.Oľga Slivková, 17.Jaroslav Starší, 18.Ivan Uhrík, 19.Július Vadovický, 20.Jana Vrabcová, 21.Milan Žiaran
Tried. prof. Dr. Ján Kuchta

TRIEDA IV. B
1.Viliam Benický, 2.Miloš Droppa, 3.Viera Dzúriková, 4.Miloš Habánik, 5.Július Heinrich, 6.Jozef Hlaučo, 7.Jaroslav Korbíny, 8.Vladimír Kujan, 9.Vladimír Kupčo, 10.Ladislav Kurpas, 11.Pavel Macko, 12.Karol Mašura, 13.Koloman Meško, 14.Alexander Rengevič, 15.Jozef Rusina, 16.Alica Skalná, 17.Pavel Slanina, 18.Ján Sochor, 19.Jozef Škorupa
Tried. prof. Oldřich Nuska

ŠKOL. ROK 1951/52, TRIEDA IV. A
1.Alica Bartková, 2.Elena Baudyšová, 3.Ľubica Benková, 4.Mária Dzureková, 5.Ján Goldrich, 6.Ján Grešo, 7.Stanislav Hlaučo, 8.Vladislav Holba, 9.Pavol Húsenica, 10.Valeria Hybänová, 11.Magdaléna Hyžová, 12.Jana Jurášová, 13.Július Koval, 14.Ján Kušiak, 15.Katarína Ledvay, 16.Dušan Líška, 17.Jozef Marušiak, 18.Lívia Migrová, 19.Želmíra Murgroňová, 20.Božena Paštrnáková, 21.Martin Perečko, 22.Božena Perončíková, 23.Stanislav Petran, 24.Ľudovít Piovarči, 25.Elena Probierová, 26.Viera Ruckschlossová, 27.Július Rybák, 28.Karla Schonsgiblová, 29.Gabriel Šmeringgai, 30.Eugen Šuba, 31.Marta Tomková, 32.Ferdinand Uličný, 33.Anna Vechterová, 34.Mária Vrabcová
Tried. prof. Margita Bajmóczy

TRIEDA IV. B
1.Fedor Ballo, 2.Ladislav Danko, 3.Michal Ferianc, 4.Eduard Goliáš, 5.Jozef Jalovecký, 6.Ján Jančík, 7.Ivan Jančo, 8.Jozef Jedlička, 9.Jaroslav Kapinaj, 10.Ján Kapsiar, 11.Juraj Klaučo, 12.Ján Kokavec, 13.Ján Kováč, 14.Kornel Krajčí, 15.Miroslav Krajčuška, 16.Ján Mikuláš, 17.Ivo Mitrenga, 18.Jarmila Ocelíková, 19.Ivan Piaček, 20.Ján Starší, 21.Daniel Stodola, 22.Jozef Šlauka, 23.Ján Štepita, 24.Rastislav Štepita, 25.Ján Zelinka, 26.Pavol Paulíny
Tried. prof. Dr. Ján Kuchta

ŠKOL. ROK 1952/53, TRIEDA IV. A
1.Ján Altman, 2.Viola Benická, 3.Edita Beťková, 4.Darina Devečková, 5.Zuzana Erdziaková, 6.Ján Garaj, 7.Michal Goč, 8.Alexandra Grum-Gržimajlová, 9.Jelena Hálová, 10.Mária Ilavská, 11.Ján Ivan, 12.Rudolf Janičina, 13.František Juriga, 14.Božena Kanová, 15.Júlia Kohútová, 16.Marta Kollárová, 17.Darina Koreňová, 18.Ilona Krivošová, 19.Ján Kszel, 20.Alica Močiliaková, 21.Daniel Mudroň, 22.Elena Nemcová, 23.Ján Pastucha, 24.Želmíra Porubänová, 25.Jozef Szabo, 26.Milada Sekeyová, 27.Ondrej Stanček, 28.Elena Stančeková, 29.Kvetoslava Stupková, 30.Július Špánik, 31.Viera Štetinová, 32.Matilda Šuriaková, 33.Ján Vadovický, 34.Jozef Vengrini, 35.Ľudmila Záborská
Tried. prof. Július Lenko

TRIEDA IV. B
1.Mária Balcová, 2.Pavol Berník, 3.Ján Božoň, 4.Zoltán Dávid, 5.Mária Dobrotová, 6.Bohuslav Dubravec, 7.Oľga Ďurinová, 8.Július Fašiang, 9.Vladimír Frniak, 10.Ladislav Fuller, 11.Ján Gabryš, 12.Ján Guoth, 13.Ján Hlavienka, 14.Michal Cholvád, 15.Drahomíra Jančušková, 16.Pavol Korman, 17.Ivaň Kubáň, 18.Gustáv Pálka, 19.Rudolf Piovár, 20.Ján Rázus, 21.Dagmar Rengevičová, 22.Oľga Rysuľova, 23.Jaroslav Slávik, 24.Vladimír Stromko, 25.Ján Šácha, 26.Ján Tomko, 27.Milan Urban, 28.Viera Vaňochová, 29.Jozef Vongrej
Tried. prof.. Klára Šujanská

ŠKOL. ROK 1952/53, TRIEDA III. A KURZ CEZ PRÁZDNINY
1.Libor Benický, 2.Oto Bernatzik, 3.Boris Beťko, 4.Kornel Blaha, 5.Štefan Borsík, 6.Mária Čáni, 7.Milan Dobrík, 8.Július Doleži, 9.Jaroslav Dubovská, 10.Vlasta Dzurošková, 11.Emília Fronková, 12.Ján Groč, 13.Ján Grečner, 14.Milan Grešo, 15.Rastislav Chovan, 16.Ján Jurčo, 17.Ján Klepáč, 18.Ľudovít Kubány, 19.Štefan Kuchta, 20.Milan Kupčo, 21.Anna Laci, 22.Juraj Macko, 23.Pavol Marušiak, 24.Alexander Matiščík, 25.Miloš Mlynár, 26.Ján Rajniak, 27.Pavel Rázus, 28.Katarína Šmeringai, 29.Jaroslav Uličný, 30.Ján Veselovský, 31.Peter Villanyi, 32. Ján Zuštiak
Tried. Prof. Oldřich Nuska

TRIEDA III.B KURZ CEZ PRÁZDNINY
1.Bernard Bacúr, 2.Ján Baláž, 3.Stanislav Brna, 4.Pavel Hegedüš, 5.Miroslav Hlaváč, 6.Vlasta Hybenová, 7.Slávo Churý,Bratislava, 8.Ema Jariabeková, 9.Gustáv Kasanický, 10.Bohuslav Kováč, 11.Mária Krivošová, 12.Elena Lenková, 13.Mária Lizúchová, 14.Emília Moravčíková, 15.Zdenka Nedělková, 16.Elena Rapošová, 17.Kveta Števlíková, 18.Roman Šuba, 19.Ružena Taragelová, 20.Mária Uhrínová, 21.Otítia Vavreková, 22.Božena Vlhová, 23.Pavel Vongrej
Tried. prof. Alica Skuhrová

ŠKOL. ROK 1953/54, TRIEDA XI.A
1.Viera Allmanová, 2.Božena Balcová, 3.Iva Daňková, 4.Darina Droppová, 5.Stanislav Gabryš, 6.Gabriela Glutová, 7.Jaroslav Hladký, 8.Anna Hrdinová, 9.Peter Hubka, 10.Maxmilián Janotka, 11.Darina Kalhousová, 12.Vilma Koreňová, 13.Mária Lovaštíková, 14.Július Majerčiak, 15.Peter Marko, 16.Štefan Matejkov, 17.Miroslav Mlynček, 18.Júlia Paulíny, 19.Bohumil Plšík, 20.Ivan Rúčka, 21.Jozef Ruppeld, 22.Jozef Sermek, 23.Pavel Skusil, 24.Jaroslav Tomčík, 25.Magda Turzová
Tried. prof. Igor Benko

TRIEDA XI.B
1.Vladimír Benický, 2.Vladimír Boráň, 3.Kornel Čajka, 4.Miloš Čunga, 5.Jozef Fridman, 6.Vlasta Frniaková, 7.Kazimír Guráň, 8.Tomáš Hulka, 9.Ľudovít Jaraba, 10.Rudolf Madliak, 11.Štefánia Mikušiaková, 12.Oto Mudroň, 13.Antonín Murgaš, 14.Anna Odleváková, 15.Eva Pantůčková, 16.Ján Perončík, 17.Soňa Podhorány, 18.Bartolomej Rak, 19.Ľudmila Staroňová, 20.Milota Šimúnová, 21.Anna Talapkové, 22.Milan Trizna, 23.Milan Uhrík, 24.Marta Žiaranová, 25.Ružena Žiaranová, 26.Ján Žuffa
Tried. prof. Martin Mikloš

ŠKOL. ROK 1954/55, TRIEDA XI.A
1.Ján Bartánus, 2.Eva Bullová, 3.Pavol Čončol, 4.Michal Dunaj-Jurčo, 5.Anna Fašiangová, 6.Zuzana Glattsteinová, 7.Mária Heinrichová, 8.Peter Hubka, 9.Vladimír Chrapčiak, 10.Blažena Klimková, 11.Oľga Konfálová, 12.Želmíra Kubíková, 13.Elena Labašková, 14.Štefan Líška, 15.Dušan Majdúch, 16.Ján Makovický, 17.Elena Mašurová, 18.Jozef Maťko, 19.Ján Obrcian, 20.Zuzana Pieterová, 21.Judita Rosenblütová, 22.Stanislav Spilý, 23.Eliška Urbanová, 24.Ľudmila Urbanová
Tried. prof. Martin Mikloš

TRIEDA XI.B
1.Viera Ballová, 2.Anna Barániová, 3.Vendelín Bátory, 4.Anna Bobulová, 5.Irena Brnová, 6.Ema Brosková, 7.Nadežda Devečková, 8.Nadežda Dobrotová, 9.Emília Gešková, 10.Elena Grigarová, 11.Darina Háčiková, 12.Jarmila Kamienová, 13.Daniel Kello, 14.Serafína Klimová, 15.Vlasta Kmeťová, 16.Oto Kováč, 17.Daniel Krčméry, 18.Marta Pašková, 19.Lýdia Rádiová, 20.Vladimír Rajniak, 21.Magdaléna Sirotiaková, 22.Mária Šoltýsová, 23.Ján Žiaran, 24.Anna Lehkoživová
Tried. prof. Juraj Kohút

ŠKOL. ROK 1955/56, TRIEDA XI.A
1.Július Benický, 2.Viera Bodická, 3.Vladimír Bodický, 4.František Brčák, 5.Vladimír Devečka, 6.Ivan Droppa, 7.Eva Fašiangová, 8.Helena Galicová, 9.Eduard Glut, 10.Ivan Guráň, 11.Božena Guráňová, 12.Božena Haragová, 13.Eva Holecová, 14.Gabriela Horváthová, 15.Terézia Hrbčová, 16.Ivan Hrdina, 17.František Hrtús, 18.Milan Hubka, 19.Ladislav Jedlička, 20.Blažena Kermietová, 21.Michal Kern, 22.Ján Kolár, 23.František Korbay, 24.Ivan Lacko, 25.Želmíra Lovichová, 26.Anna Ludrovcová, 27.Elena Makovická, 28.Juraj Puchý, 29.Marta Sekanová, 30.Elena Škorupová, 31.Ján Šmeringai, 32.Mária Táboryová, 33.Ján Turza, 34.Anna Vlhová, 35.Milan Vrba, 36.Ján Pichnarčík
Tried. prof. Mária Panušková

TRIEDA XI.B
1.Eva Cunová, 2.Eva Červeňová, 3.Eleonóra Číková, 4.Dušan Čupka, 5.Veronika Fülöpová, 6.Eduard Grečner, 7.Dušan Halaj, 8.Pavel Horeš, 9.Mária Hulková, 10.Soňa Kašičková, 11.Elena Kellová, 12.Viola Kubáňová, 13.Ján Lichardus, 14.Magda Martinková, 15.Dušan Morávek, 16.Júlia Nemcová, 17.Alena Páričková, 18.Blažena Poliaková, 19.Oľga Ráhlová, 20.Július Rusina, 21.Blažej Seman, 22.Svetozár Sokol, 23.Albert Strikša, 24.Oľga Štetinová, 25.Blažena Šuleková, 26.Marta Švecová, 27.Vladimír Toman, 28.Peter Uličný, 29.Ján Valko, 30.Soňa Vaňochová, 31.Jozef Vrabec, 32.Dušan Záhorský, 33.Viera Závodná, 34.Ján Závodný, 35.Peter Źiaran
Tried. prof. Oldřich Nuska

ŠKOL. ROK 1956/57, TRIEDA XI.A
1.Zuzana Bárdošová, 2.Ida Bellová, 3.Karol Boráň, 4.Stanislav Böhmer, 5.Vladimír Droppa, 6.Elena Droppová, 7.Jaroslav Ferenc, 8.Erika Franková, 9.Eva Gešková, 10.Pavel Hán, 11.Štefan Chovan, 12.Elena Ivanová, 13.Jolana Janíčeková, 14.Anna Krajčová, 15.Drahoslava Krajčová, 16.Ján Králik, 17.Mária Kráľová, 18.Jolana Kurpasová, 19.Oľga Lazarová, 20.Jozef Machaj, 21.Ján Macko, 22.Pavel Maršálko, 23.Marta Mattyašová, 24.Juraj Oško, 25.Oľga Piatková, 26.Ivan Ponec, 27.Miloš Rajník, 28.Milena Salvová, 29.Vladimír Stankoviansky, 30.Marta Śtepitová, 31.Ján Tomčík
Tried. prof. Jozef Kubala

TRIEDA XI.B
1.Ján Benický, 2.Marian Blaha, 3.Zora Breuerová, 4.Marta Brunčiaková, 5.Vladimír Čupka, 6.Jozef Gabzan, 7.Juraj Guoth, 8.Anna Guothová, 9.Milan Haviar, 10.Elene Chrapová, 11.Emília Jančušová, 12.Daniela Kamhalová, 13.Viera Kunová, 14.Viera Kupčová, 15.Anna Lányiová, 16.Mária Lazoňová, 17.Ľubomír Lisý, 18.Peter Stejskal, 19.Jozef Šroba, 20.Libuša Šrolová, 21.Anna Štepitová, 22.Elena Tomanová, 23.Traudi Zwillingová, 24.Milica Žuffová, 25.Ivan Bobula, 26.Darius Naništa, 27.Drahomára Nedělková
Tried. prof. Margita Počtová

ŠKOL. ROK 1957/58, TRIEDA XI.A
1.Eva Bálentová, 2.Pavel Bobák, 3.Ivan Bodický, 4.Otakár Borsík, 5.Mária Čillová, 6.Júlia Denčíková, 7.Pavel Devečka, 8.Jaroslav Droppa, 9.Zdena Guráňová, 10.Anna Hrdinová, 11.Dušan Chrappo, 12.Miroslav Kompiš, 13.Želmíra Kornokovičová, 14.Iveta Kucháriková, 15.Mária Lacová, 16.Mária Lenková, 17.Želmíra Machová, 18.Elena Marenčiaková, 19.Elena Miartušová, 20.Eva Mikulášová, 21.Jaroslav Oberuč, 22.Ladislav Ondrejka, 23.Pavel Paiger, 24.Natália Panušková, 25.Ľubomír Piovarči, 26.Viera Pirohová, 27.Anna Rojčeková, 28.Ján Šlauka, 29.Mojmír Štefanec, 30.Pavel Tomčík, 31.Bohuš Trunkvalter, 32.Anna Ulbrichtová, 33.Viera Uličná, 34.Jozef Urban, 35.Alžbeta Veselovská, 36.Júlia Wimmerová, 37.Eva Železníková
Tried. prof. Martin Mikloš

TRIEDA XI.B
1.Alžbeta Bárdošová, 2.Ján Barták, 3.Ján Benikovský, 4.Taťjana Drobáňová, 5.Marta Fáberová, 6.Peter Frischer, 7.Richard Grigar, 8.Ľuba Horváthová, 9.Elena Chrapčiaková, 10.Oľga Chrapčiaková, 11.Ľudmila Janičinová, 12.Bohuš Jurkovič, 13.Zita Kamhalová, 14.Ján Klocok, 15.Vladimír Korček, 16.Peter Krivoš, 17.Marta Kusá, 18.Fabián Lisý, 19.Viera Mačuhová, 20.Mária Machajová, 21.Alojz Mikušiak, 22.Elena Pašková, 23.Agneša Póčová, 24.Elena Pyšná, 25.Anna Šíkorská, 26.Jozef Špánik, 27.Taťjana Tomčíková, 28.Ferdinand Turanský, 29.Margita Varečková, 30.Eleonóra Záchejová, 31.Ján Zich
Tried. prof. Oldřich Nuska

ŠKOL. ROK 1958/59, TRIEDA XI.A
1.Vladimír Baránek, 2.Peter Bárdoš, 3.Irena Benková, 4.Ivan Bobula, 5.Vladimír Borsík, 6.Pavel Cuker, 7.Ivan Drobáň, 8.Anna Dubovská, 9.Vojtech Dvorštiak, 10.Anna Fedorová, 11.Eduard Galko, 12.Ján Gallo, 13.Viera Gallová, 14.Štefan Geroč, 15.Horst Hiadlovský, 16.Milan Kralovenský, 17.Antónia Kubáňová, 18.Marta Laštíková, 19.Anna Lazoňová, 20.Alena Maceková, 21.Viera Mattyašová, 22.Mária Medzihradská, 23.František Migaľa, 24.Oľga Múranicová, 25.Katarína Parti, 26.Ján Piatka, 27.Marta Pirončiaková, 28.Peter Ptačovský, 29.Peter Sališ, 30.Vladimír Šebo, 31.Ján Šuda, 32.Dušan Trnovský, 33.Darina Uhríková, 34.Mária Vicenová, 35.Ľudmila Vrzguľová
Tried. prof. Mária Panušková

TRIEDA XI.B
1.Vladimír Antol, 2.Alena Antošková, 3.Bohuš Beťko, 4.Ivan Hán, 5.Božena Haviarová, 6.Ladislav Hyža, 7.Darina Jambrichová, 8.Milica Klimentová, 9.Dušan Kráľ, 10.Jaroslav Kubinec, 11.Ivan Laučík, 12.Viera Lovichová, 13.Ján Marko, 14.Anton Mikeska, 15.Ivan Mistrík, 16.Elena Mišíková, 17.Ján Nahálka, 18.Ivan Obetko, 19.Anna Obrcianová, 20.Bernard Ondrejka, 21.Oľga Petranová, 22.Igor Piovarči, 23.Dušan Rázus, 24.Janka Škvareková, 25.Jozef Šlauka, 26.Oľga Uhríková, 27.Boris Vacek, 28.Viera Valaštiaková, 29.Viera Varínska, 30.Magda Vavreková, 31.Viola Vejnárová, 32.Dušan Vlha, 33.Vojtech Majda, 34.Ladislav Ondrejka
Tried. prof. Klára Šujanská

ŠKOL. ROK 1959/60, TRIEDA XI.A
1.Ľubomír Ballo, 2.Ida Benická, 3.Jaroslav Beňuš, 4.Juraj Breuer, 5.Ivan Devečka, 6.Jarmila Diačiková, 7.Elena Donovalová, 8.Jozef Droppa, 9.Viera Droppová, 10.Jarmila Gajancová, 11.Viera Gemzická, 12.Ján Groma, 13.Bratislav Honec, 14.Anna Huňadyová, 15.Zuzana Jalovecká, 16.Elena Jančušková, 17.Michal Kleis, 18.Ľudmila Lacová, 19.Ján Mensatoris, 20.Ivan Mikuláš, 21.Pavel Pauko, 22.Ján Pleva, 23.Vlasta Plevová, 24.Daniela Pustá, 25.Ľudmila Stankovianska, 26.Miroslav Španko, 27.Jozef Tábory, 28.Stanislav Uheľ, 29.Božena Vicianová, 30.Eva Vyšňanová, 31.Viera Šošková, 32.Eva Wurmová, 33.Ján Šimičiak
Tried. prof. Július Janiga

TRIEDA XI.B
1.Marta Allmanová, 2.Ľudmila Benková, 3.Dušan Brezina, 4.Ján Čupka, 5.Jana Daňková, 6.Mária Engelová, 7.Zdenko Fábry, 8.Ivan Göndör, 9.Milan Hán, 10.Tatiana Herichová, 11.Elena Chovanová, 12.Milan Jakubík, 13.Oliver Kozák, 14.Zuzana Lištiaková, 15.Otto Macko, 16.Ivan Matejka, 17.Jozef Mika, 18.Vladimír Mikloš, 19.Soňa Multáňová, 20.Ján Novák, 21.Tatiana Páričková, 22.Eva Poncová, 23.Elena Rysová, 24.Elena Šefčíková, 25.Zuzana Šíkorská, 26.Ivan Štefanovský, 27.Henrich Švec, 28.Miloš Švec, 29.Dušan Trnovský, 30.Sidónia Uličná, 31.Mária Zichová
Tried. prof. Emília Bodová

ŠKOL. ROK 1956/57, VŠP
1.Jozef Blahunka, 2.Michal Chrapčiak, 3.Štefan Ištvánik, 4.Ján Jacko, 5.Edvin Kuna, 6.Ondrej Líška, 7.Ondrej Líška, 8.Michal Marjovič, 9.Štefan Medvecký, 10.Oľga Nahálková, 11.Blaudína Ondrejková, 12.Emília Revajová, 13.Božena Ruppeldová, 14.Martin Staroň, 15.Ján Šimo, 16.Celestín Šutara
Tried. prof. Margita Bajmóczy

ŠKOL. ROK 1960/61, TRIEDA MAT. KURZ DôSTOJNÍKOV
1.Jaromír Baloun, 2.František Blanář, 3.Jozef Cimra, 4.Oldřich Drahovzal, 5.Jozef Janda, 6.Richard Konupka, 7.Vladimír Kouřimský, 8.Ján Košík, 9.Věra Kováčová, 10.Jozef Lancík, 11.Jozef Lukáč, 12.Ľudovít Muríň, 13.Anton Muržic, 14.Pavol Németh, 15.Peter Palička, 16.František Pavelka, 17.Ján Pátik, 18.Jozef Poturnay, 19.Antonín Sehnal, 20.Tibor Staroň, 21.Jaroslav Šoltýs, 22.Ján Švolík, 23.Nikolaj Tegza
Tried..prof. Július Janiga

ŠKOL. ROK 1961/62 MAT. KURZ D ôSTOJNÍKOV
1.Ľubomír Adámek, 2.Róbert Brezanský, 3.Jan Fencl, 4.Jana Koláčková, 5.Pavol Kliment, 6.Michal Kováč, 7.Ján Kuric, 8.Tomáš Kurpáš, 9.Jozef Matúšik, 10.Antonín Neterda, 11.Jiří Paveza, 12.Vladimír Štrkolec, 13.Rudolf Valachovič
Tried. prof. Mária Panušková

ŠKOL. ROK 1961/62 – VOJ. KURZ EXTERNÉ MAT. SKÚŠKY – SEPT. 1962
1.Ludvik Blatný, 2.Ladislav Fogada, 3.Karel Faltus, 4.Vojtech Godor, 5.Stanislav Hubínek, 6.Luděk Kazda, 7.Alfred Kocúrek, 8.Jozef Křížek, 9.Bohumil Krubner, 10.Jozef Novotný, 11.Jan Odehnal, 12.Miroslav Pařízek, 13.Jiří Pitín, 14.Petr Rubeš, 15.Antonín Švejcar, 16.Radomír Švejcar, 17.Jozef Vítek, 18.Pavel Vlha, 19.Ján Železník
Tried. prof. Mária Panušková

ŠKOL. ROK 1963/64 – MAT. KURZ DôSTOJNÍKOV
1.Juraj Haraga, 2.Zdeněk Klíma, 3.Václav Kočárek, 4.Jiří Miklošin, 5.Zdeněk Nalezenec, 6.Milan Skurčák, 7.Jozef Spáčil, 8.František Vajík, 9.Stanislav Vrba, 10.Jaroslav Tipta, 11.Jaroslav Novák, 12.Milan Janek, 13.Mikuláš Javornický
Tried. prof. Mária Panušková

ŠKOL. ROK 1964/65 – MAT. KURZ DôSTOJNÍKOV
1.Alojz Drdák, 2.Vítězoslav Křupka, 3.Pavel Melicher, 4.Ladislav Michálek, 5.Dezider Machovec, 6.Imrich Oravec, 7.Jozef Orság, 8.Miloslav Bolák, 9.Ján Pauček, 10.Jozef Rusiňák, 11.Milan Roman, 12.František Studený, 13.Mária Teplíková, 14.Jaromár Dubský, 15.Imrich Debnár, 16.František Dedič, 17.Miloslav Droppa, 18.Štefan Florek, 19.Anton Fodrek, 20.Anton Greguš, 21.Jozef Janíček, 22.Bohuslav Málik, 23.Ján Novák, 24.Ján Salva
Tried. prof. Jozef Kubala

ŠKOL. ROK 1961/62, TRIEDA III.A
1.Elena Bodová, 2.Elena Dzurošková, 3.Peter Galica, 4.Viera Gešková, 5.Viera Guráňová, 6.Vladimír Honec, 7.Elena Hrivnáková, 8.Ľudmila Jambrichová, 9.Ľubica Jurášová, 10.Jana Katonová, 11.Anna Kelovská, 12.Ľubica Kollárová, 13.Martin Krajčí, 14.Ľudmila Krajčová, 15.Peter Krista, 16.Anna Križková, 17.Ľubica Kucháriková, 18.Anna Lazišťanová, 19.Milota Maváková, 20.Vladimír Macko, 21.Viera Mravcová, 22.Zdena Nikolénová, 23.Elena Pagáčová, 24.Elena Pohronská, 25.Anna Šimková, 26.Elena Šimúnová, 27.Sidónia Špavorová, 28.Eva Šurianová, 29.Veronika Váleková, 30.Ján Zajac, 31.Alena Zuzaniaková
Tried. prof. Pavel Cuker

ŠKOL. ROK 1961/62, TRIEDA III.B
1.Jozef Blaha, 2.Milina Böhmerová, 3.Ján Brezina, 4.Viera Brtáňová, 5.Elena Černá, 6.Melánia Dalimanová, 7.Ján Droppa, 8.Vladimír Droppa, 9.Stanislav Gaňa, 10.Eugen Gindl, 11.Oľga Hoferová, 12.Ján Klaučo, 13.Juraj Kučera, 14.Ľubica Kudlová, 15.Viera Kutnárová, 16.Darina Lovichová, 17.Oľga Matejková, 18.Ivan Maurovič, 19.Júlia Mellová, 20.Mária Ogoreková, 21.Jozef Oško, 22.Ivan Petráš, 23.Tatiana Pivková, 24.Mária Plchová, 25.Jana Slosiarová, 26.Viera Sochorová, 27.Ján Stanovský, 28.Ján Špánik, 29.Ivan Štípala, 30.Milan Tomčík, 31.Mária Tylková, 32.Milan Valaštiak, 33.Štefan Čelko
Tried. prof. Igor Benko

ŠKOL. ROK 1962/63, TRIEDA III.A
1.Pavel Altmann, 2.Zuzana Balcová, 3.Katarína Beťková, 4.Dagmar Bodová, 5.Katarína Breuerová, 6.Elena Brziaková, 7.Janka Diačiková, 8.Danica Dolinská, 9.Ľubica Dzúrová, 10.Daniela Forgáčová, 11.Jaroslav Hugáň, 12.Danica Kollárová, 13.Marta Kostková, 14.Viera Kováčová, 15.Katarína Kuzmová, 16.Anna Lukáčová, 17.Darina Lukášiková, 18.Elena Machajová, 19.Mária Matejková, 20.Zuzana Mensatorisová, 21.Júlia Mindeková, 22.Viera Mudroňová, 23.Anna Sasková, 24.Eva Sisková, 25.Ivan Stankoviansky, 26.Oľga Staroňová, 27.Libuša Sviteková, 28.Elena Štefaniaková, 29.Vilma Šubová, 30.Júlia Veselovská, 31.Anna Žembová, 32.Anna Žiaranová, 33.Jarmila Sobotková
Tried. prof. Emília Bodová

TRIEDA III.B
1.Alexander Baroš, 2.Ivan Benko, 3.Ján Berník, 4.Zuzana Bobulová, 5.Vladimír Cagáň, 6.Táňa Čončolová, 7.Hedviga Čupková, 8.Ján Devečka, 9.Pavel Devečka, 10.Milan Didek, 11.Jelena Ďurinová, 12.Oľga Garabášová, 13.Peter Gindl, 14.Blažena Graždielová, 15.Anna Hanková, 16.Jela Hánová, 17.Oľga Hybenová, 18.Judita Katrenčiaková, 19.Milan Kudla, 20.Dagmar Macháčiková, 21.Róbert Maslo, 22.Dušan Migaľa, 23.Peter Miko, 24.Ivan Mišík, 25.Bohuslav Mlynarčík, 26.Kvetoslava Nahálková, 27.Juraj Pokorný, 28.Vladimír Rázus, 29.Vladimír Rengevič, 30.Viera Rondošová, 31.Dáša Smateková, 32.Anton Škvarka, 33.Jozef Vatrál, 34.Danica Cahová
Tried. prof. Zdeno Hýpal

ŠKOL. ROK 1963/64, TRIEDA III.A
1.Branislav Berník, 2.Oľga Bieliková, 3.Zlata Čupková, 4.Milada Daňková, 5.Darina Debnárová, 6.Emília Fedorová, 7.Darina Heinrichová, 8.Emil Hižnay, 9.Mária Chrapčiaková, 10.Viera Jančiová, 11.Tatiana Klečková, 12.Michal Korček, 13.Ivan Korman, 14.Lýdia Macíková, 15.Igor Matiašovský, 16.Libuša Mikesková, 17.Alena Obetková, 18.Jaroslav Piatka, 19.Viera Priesolová, 20.Anna Profantová, 21.Jozef Radúch, 22.Lýdia Rajtáková, 23.Zdena Šlávková, 24.Zdena Šťastná, 25.Mária Šúleková, 26.Dušan Šutara, 27.Eva Šutliaková, 28.Dušan Tekel, 29.Ivan Tomašovič, 30.Eva Turčiaková, 31.Mária Vargová, 32.Vilma Vicenová
Tried. prof. Elena Dušová

TRIEDA III.B SVŠ
1.Elena Benická, 2.Zdenka Benková, 3.Alena Bobulová, 4.Viera Böhmerová, 5.Anna Figurová, 6.Stanislav Gajdoš, 7.Viera Gejdošová, 8.Danica Húdiková, 9.Vladimír Janičina, 10.Jana Karásková, 11.Jana Klasovitá, 12.Jozef Klimko, 13.Milan Kováč, 14.Ľudmila Kováčová, 15.Štefan Kružliak, 16.Ján Kubík, 17.Ján Mikunda, 18.Boris Nakladov, 19.Ľubica Ostrovská, 20.Iveta Ostrovská, 21.Magdaléna Perneschová, 22.Želmíra Perončíková, 23.Vladimír Piatka, 24.Vlasta Piatková, 25.Ivan Rajniak, 26.Jaroslav Smiešny, 27.Zdenka Staršíchová, 28.Jozef Šišila, 29.Ema Tekelová, 30.Eva Tomčíková, 31.Miloslav Uličný, 32.Peter Weber, 33.Katarína Wimmerová
Tried. prof. Klára Šujanská

ŠKOL. ROK 1964/65, TRIEDA III.A
1.Viera Benková, 2.Viola Bullová, 3.Vlasta Dávidová, 4.Viera Gregušková, 5.Oľga Guothová, 6.Jana Hazuchová, 7.Magdaléna Hollá, 8.Ivan Hrivnák, 9.Milan Hyžinský, 10.Božena Janovčíková, 11.Marta Kmeťová, 12.Mária Knoflíčková, 13.Oľga Kostková, 14.Igor Kríž, 15.Eva Kupčová, 16.Emília Kusá, 17.Ivan Líška, 18.Viola Luštíková, 19.Anna Machajová, 20.Eva Machová, 21.Milan Majerník, 22.Marta Miková, 23.Ľudmila Moravčíková, 24.Danuša Obetková, 25.Mária Slobodová, 26.Ľudovít Smiešny, 27.Viera Šubová, 28.Oľga Šišková, 29.Anna Špavorová, 30.Peter Štípala, 31.Darina Urbanová, 32.Ľubica Urbanová, 33.Božena Vlhová
Tried. prof. Pavel Cuker

TRIEDA III.B
1.Zita Borsíková, 2.Emília Bučková, 3.Vladimír Čerstvík, 4.Vladimír Devečka, 5.Nadežda Fiačanová, 6.Ľuboslava Halahijová, 7.Dušan Hán, 8.Vladimír Hán, 9.Ján Hiko, 10.Ladislav Holéci, 11.Jelena Hubková, 12.Stanislav Jančuš, 13.Stanislav Jančuška, 14.Viktor Janotka, 15.Želmíra Jurečková, 16.Anna Kališová, 17.Eva Krivošová, 18.Viera Kubištová, 19.Magdaléna Leščišinová, 20.Milan Lipničan, 21.Ján Mach, 22.Klára Medzihradská, 23.Mikuláš Müller, 24.Alexander Nagy, 25.Ján Naništa, 26.Ľubomír Ondráš, 27.Miroslav Oško, 28.Viera Perončíková, 29.Stanislav Priesol, 30.Jana Šimová, 31.Pavel Šlauka, 32.Margita Uherkovichová
Tried. prof. Jarmila Kufčáková

ŠKOL. ROK 1965/66, TRIEDA III.A
1.Anna Ballová, 2.Lívia Beerová, 3.Elena Bubniaková, 4.Peter Cuker, 5.Miriam Cuninková, 6.Dušan Druska, 7.Magda Hánová, 8.Elena Haviarová, 9.Marcela Janičková, 10.Anna Janíková, 11.Jolana Janičinová, 12.Mária Karcolová, 13.Viera Krišková, 14.Mária Kubovičová, 15.Zuzana Kurpasová, 16.Jana Kusková, 17.Jolana Mariščáková, 18.Darina Matloňová, 19.Jozef Mika, 20.Viera Moravčíková, 21.Mária Mudroňová, 22.Tatiana Neumanová, 23.Štefánia Oravcová, 24.Angelika Pašková, 25.Marta Paulínyová, 26.Mária Peťovská, 27.Bibiana Raková, 28.Emília Rakovcová, 29.Blažena Staroňová, 30.Anna Štefancová, 31.Danuša Šťastná, 32.Miroslav Vallo, 33.Rastislav Vlha, 34.Daniel Žiar
Tried. prof. Igor Benko

TRIEDA III.B
1.Ľubica Bátorková, 2.Anna Benková, 3.Ján Červeň, 4.Dušan Čupka, 5.Magdaléna Gejdošová, 6.Elena Grohová, 7.Dana Halušková, 8.Jarmila Hrdličková, 9.Božena Hrnčiarová, 10.Viera Jambrichová, 11.Igor Komandera, 12.Dušana Kusková, 13.Elena Marková, 14.Jozef Mistrík, 15.Elena Ošková, 16.Anna Pašková, 17.Dušan Pavela, 18.Viera Raková, 19.Elena Sališová, 20.Anna Staroňová, 21.Eva Starýchfojtů, 22.Martin Sukupčák, 23.Vladimír Šeďo, 24.Gabriela Švábeková, 25.Nina Uhríková, 26.Anna Vojtášková, 27.Stanislav Žiaran
Tried. prof. Zdeno Hýpal

ŠKOL. ROK 1966/67, TRIEDA III.A
1.Mária Bučeková, 2.Viktor Gaško, 3.Edita Jariabeková, 4.Vlasta Jarošová, 5.Štefan Juráš, 6.Miroslav Katona, 7.Milina Kompišová, 8.Oľga Konvitová, 9.Eva Kováčová, 10.Mária Kováčová, 11.Ružena Krchová, 12.Ľubica Majerčíková, 13.Milan Matis, 14.Pavel Mikuláš, 15.Emília Mišíková, 16.Jozef Sališ, 17.Ján Štetka, 18.Ľudmila Šusterová, 19.Miroslav Šutara, 20.Vladimír Švec, 21.Ľubomír Vdovec
Tried. prof. Klára Šujanská

TRIEDA III.B
1.Ján Bartko, 2.Juraj Benkovič, 3.Peter Broska, 4.Stanislav Črep, 5.Božena Danajová, 6.Soňa Fobelová, 7.Zlatica Foltová, 8.Miloš Greško, 9.Juraj Cholvád, 10.Marta Jacková, 11.Ján Klobušiak, 12.Juraj Kokoška, 13.Milan Koniar, 14.Helena Kupčová, 15.Eva Majeríková, 16.Jozef Mihok, 17.Danuša Orješková, 18.Tatiana Perneschová, 19.Daniela Rašiová, 20.Dana Slačková, 21.Igor Šefčík, 22.Aurélia Tomčíková, 23.Nadežda Uličná, 24.Viera Valaštiaková, 25.Irena Veselovská, 26.Janka Kovačková
Tried. prof. Darina Jakubíková

TRIEDA III.C
1.Ľudmila Bellová, 2.Eva Dzúriková, 3.Kvetoslava Fiačanová, 4.Mária Fořtová, 5.Elena Hromuláková, 6.Danica Jurášová, 7.Magda Klepáčová, 8.Marianna Klimková, 9.Marta Kraľovanská, 10.Vlasta Krišková, 11.Anna Kubáňová, 12.Viera Lukášiková, 13.Ľudmila Moleková, 14.Eva Nagyová, 15.Mária Nemešány, 16.Libuša Pajunková, 17.Jana Romančáková, 18.Ľubica Šimovčeková, 19.Iveta Trunkvalterová, 20.Dagmar Vajíková
Tried. prof. Margita Hanková

ŠKOL. ROK 1967/68, TRIEDA III.A
1.Elena Bullová, 2.Jana Dzúriková, 3.Alena Fuchsová, 4.Mária Guothová, 5.Eva Halajová, 6.Anna Hladká, 7.Kvetoslava Húleková, 8.Želmíra Jambrichová, 9.Jana Jančušová, 10.Soňa Koniarová, 11.Magdaléna Kulinová, 12.Anna Laučíková, 13.Zora Lenártová, 14.Viera Macková, 15.Viera Magerčiaková, 16.Mária Mašurová, 17.Jana Mišíková, 18.Anna Mlynčeková, 19.Pavla Ondrašová, 20.Soňa Perončíková, 21.Ivica Rajniaková, 22.Mária Rajniaková, 23.Mária Repčeková
Tried. prof. Peter Drobáň

TRIEDA III.B
1.Mária Babiaková, 2.Jana Devečková, 3.Anna Gajdošová, 4.Eva Halahyjová, 5.Libuša Hurtajová, 6.Darina Chrapčiaková 7.Mária Janíková, 8.Anna Jurčová, 9.Viera Komanderová, 10.Janka Lániová, 11.Eva Ondrušová, 12.Eva Pepichová, 13.Anna Pilarčíková, 14.Janka Poliaková, 15.Eva Stáreková, 16.Soňa Struhárová, Vlachy, 17.Janka Sukupčáková, 18.Eva Vavreková, 19.Anna Velnerová
Tried. prof. Emília Kubincová

TRIEDA III.C
1.Oľga Bazelová, 2.Milan Beťko, 3.Jaromír Durný, 4.Vladimír Fehérpataky, 5.Milan Gejdoš, 6.Anna Gregorová, 7.Alžbeta Hološová, 8.Zdeňka Hrdličková, 9.Pavel Krivoš, 10.Mária Mašurová, 11.Ľudovít Matis, 12.Jozef Mäsiar, 13.Dušan Mravec, 14.Ján Mudroň, 15.Nadežda Ondrejková, 16.Jozef Punčo, 17.Tatiana Revajová, 18.Monika Salusová, 19.Vlasta Strculová, 20.Pavel Šolc, 21.Rudolf Tholt, 22.Margita Vozáriková
Tried. prof. Jaroslav Kubinec

TRIEDA III.D
1.Ján Bartko, 2.Oľga Bazelová, 3.Zdena Čápová, 4.Michal Garaj, 5.Rudolf Kapitáň, 6.Ivan Kazda, 7.Ivan Klobušiak, 8.Katarína Kmečová, 9.Peter Kováč, 10.Jozef Macík, 11.Eva Mravcová, 12.Katarína Mydliarová, 13.Marián Nemec, 14.Ivan Ostrovský, 15.Viera Pančušková, 16.Emília Piatková, 17.Oľga Pivková, 18.Anna Slačková, 19.Milan Socha, 20.Ľubomír Stanček, 21.Miroslav Tuli, 22.Marta Uramová, 23.Ján Vdovec
Tried. prof. Emil Šípka

ŠKOL. ROK 1968/69, TRIEDA III.A
1.Kornélia Balicajová, 2.Zdena Droppová, 3.Jana Fidesová, 4.Zora Gabulová, 5.Jana Gejdošová, 6.Mária Geročová, 7.Jana Gešková, 8.Jela Griešová, 9.Emília Guráňová, 10.Mária Hugáňová, 11.Alžbeta Hybenová, 12.Dana Chovanová, 13.Viola Kabzanová, 14.Jarmila Kacianová, 15.Jela Kiráľová, 16.Emília Lúčanová, 17.Viera Novotná, 18.Táňa Preissová, 19.Katarína Skačániová, 20.Eva Skočíková, 21.Eva Stoláriková, 22.Katarína Šoltýsová, 23.Štefánia Švecová, 24.Táňa Taročková, 25.Božena Trégerová, 26.Štefánia Turčiaková, 27.Drahomíra Weberová, 28.Jana Zaťková
Tried. prof. Viera Líšková

TRIEDA III.B
1.Daniela Dunajová, 2.Marta Ďuráková, 3.Jitka Havelková, 4.Mária Hyžnayová, 5.Michal Hrnčiarik, 6.Igor Hubka, 7.Ladislav Husarčík, 8.Branislav Hyben, 9.Ján Jurečka, 10.Anna Jurečková, 11.Mária Koniarová, 12.Jana Lovíšková, 13.Michal Michálek, 14.Ľubica Obetková, 15.Mária Pišúthová, 16.Ivan Plichta, 17.Magdaléna Revajová, 18.Vlastimil Soukup, 19.Anton Šišák, 20.Viera Špirková, 21.Juraj Uličný, 22.Rudolf Vetrík
Tried. prof. Karol Špánik

TRIEDA III.C
1.Ivan Beláčik, 2.Ján Bistiak, 3.Mária Bubniaková, 4.Eleonóra Dvorská, 5.Jiří Gabriel, 6.Jaroslav Hollý, 7.Milan Húdik, 8.Jana Iľanovská, 9.Miroslav Janky, 10.Soňa Klobušiaková, 11.Peter Krčah, 12.Dušan Lacko, 13.Klementína Lovichová, 14.Anna Mikundová, 15.Dušan Moravčík, 16.Danka Nemcová, 17.Ján Oberuč, 18.Pavel Pazerini, 19.Alena Rybárska, 20.Martin Sabaka, 21.Dagmar Sehnalová, 22.Ĺubomír Sokol, 23.Ľubomír Stankoviansky, 24.Tamara Tegzová, 25.Ľudmila Triznová, 26.Alica Turčanová, 27.Peter Veselovský, 28.Miroslav Zbortek, 29.Milan Žilka, 30.Miloš Žuffa
Tried. prof. Jozef Kubala

TRIEDA III.D
1.Mária Bartánusová, 2.Jela Bartková, 3.Oľga Beharková, 4.Mária Celengová, 5.Dana Dzúriková, 6.Nadežda Feketíková, 7.Božena Gabzanová, 8.Elena Gettová, 9.Ľubomíra Hašková, 10.Oľga Horanská, 11.Jarmila Janičinová, 12.Jana Králiková, 13.Elena Kubínová, 14.Eliška Kukačková, 15.Elena Kurtíková, 16.Jana Liškovičová, 17.Žofia Mäsiarová, 18.Viera Michalková, 19.Anna Ocilková, 20.Eva Oravcová, 21.Jela Pelachová, 22.Edita Perašínová, 23.Marta Plevová, 24.Jana Uličná, 25.Jana Vyšňanová
Tried. prof. Pavel Cuker

ŠKOL. ROK 1969/70, TRIEDA III.A
1.Alena Balluchová, 2.Ita Barinková, 3.Viera Bohušová, 4.Libuša Čatlošová, 5.Nina Černáková, 6.Jelena Feketíková, 7.Iveta Flimelová, 8.Anna Gregušková, 9.Elena Haragová, 10.Viera Húdiková, 11.Jarmila Klobušiaková, 12.Oľga Kováčová, 13.Daniela Krajňáková, 14.Jana Kučerová, 15.Anna Kunová, 16.Margita Lašáková, 17.Katarína Líšková, 18.Anna Marenčiaková, 19.Jana Nemešániová, 20.Janka Okoličániová, 21.Vlasta Perončíková, 22.Viera Pustajová, 23.Oľga Salajová, 24.Jarmila Slaná, 25.Janka Starýchfojtů, 26.Silvia Tholtová, 27.Mária Trombauerová, 28.Ľudmila Uličná
Tried. prof. Jarmila Kufčáková

TRIEDA III.B
1.Soňa Balážová, 2.Iveta Bartková, 3.Ružena Blahušková, 4.Anna Čatlochová, 5.Mária Dzúriková, 6.Renata Gašperíková, 7.Oľga Geriková, 8.Viera Haviarová, 9.Daniela Janičinová, 10.Eva Jucovičová, 11.Mária Korytárová, 12.Ľubica Kováčová, 13.Eva Krisová, 14.Janka Mihaličová, 15.Mária Mikulášová, 16.Danka Paučeková, 17.Oľga Pauková, 18.Mária Podstavková, 19.Viera Rumanová, 20.Mária Rumanská, 21.Mária Senková, 22.Anna Staroňová, 23.Jelena Šlauková, 24.Viera Špavorová, 25.Katarína Tošerová, 26.Iveta Urbancová, 27.Anna Urbanová
Tried. prof. Jaroslav Kubinec

TRIEDA III.C
1.Milan Arbet, 2.Božena Bellová, 3.Stanislav Beťko, 4.Eva Brosková, 5.Milan Česal, 6.Marta Drobuliaková, 7.Blažena Gažová, 8.Tatiana Harichová, 9.Daniela Hurtajová, 10.Peter Chrapčiak, 11.Ján Jančuš, 12.Jozef Janičina, 13.Ján Kresák, 14.Štefan Kríž, 15.Rudolf Lúčan, 16.Pavel Moravčík, 17.František Müller, 18.Danuša Nemčeková, 19.Milan Pavelek, 20.Ján Profant, 21.Nataša Rázusová, 22.Danica Šefčíková, 23.Yvetta Šupalová, 24.Branislav Tarnócy, 25.Jozef Valo, 26.Peter Verčimák, 27.Peter Volf
Tried. prof. Viliam Dolník

TRIEDA III.D
1.Stanislav Bargel, 2.Zuzana Benková, 3.Jozef Blaščík, 4.Miroslav Červeň, 5.Oldřich Drahovzal, 6.Ján Droppa, 7.Vladimír Fajčík, 8.Ján Galko, 9.Jozef Herbort, 10.Ľudmila Jančušková, 11.Mária Kollárová, 12.Ján Kompiš, 13.Miroslav Koreň, 14.Ivona Kostrzewová, 15.Ján Kuľhavý, 16.Ján Lenčo, 17.Danica Matiašovská, 18.Ján Mikloš, 19.Ľudmila Muržicová, 20.Peter Petyko, 21.Jaroslav Smitka, 22.Štefan Uram, 23.Igor Vdovec, 24.Vladimír Žikeš, 25.Emília Žuffová
Tried. prof. Jana Cholvádtová

ŠKOL. ROK 1970/71, TRIEDA III.A
1.Božena Balážová, 2.Magdaléna Bazelová, 3.Eva Beťková, 4.Eva Didová, 5.Mária Hubková, 6.Elena Ilavská, 7.Vlasta Jančušková, 8.Milada Jeřábková, 9.Danuša Jurčová, 10.Valéria Lazoňová, 11.Alžbeta Lipiňová, 12.Daniela Majerčiaková, 13.Marta Mistríková, 14.Jana Mrákavová, 15.Emília Nemčeková, 16.Mária Nezníková, 17.Anna Staroňová, 18.Milena Špitková, 19.Ružena Tášiková, 20.Milena Tomková, 21.Eva Turčanová, 22.Alica Žiaranová, 23.Božena Uhríková
Tried. prof. Igor Šajtlava

TRIEDA III.B
1.Drahuša Babková, 2.Ružena Bobáková, 3.Irena Borbisová, 4.Mária Buntová, 5.Mária Červeňová, 6.Alena Danajová, 7.Viera Daneková, 8.Martin Dzúr, 9.Eva Grešová, 10.Marta Grúňová, 11.Anna Ilavská, 12.Eva Ivanková, 13.Marta Jandurová, 14.Ľubica Karafová, 15.Viera Kojšová, 16.Ružena Krivošová, 17.Viera Kubovčíková, 18.Margita Kyseľová, 19.Alena Michalková, 20.Alena Mišíková, 21.Danuša Plačeková, 22.Viera Rúčková, 23.Mária Rusnáková, 24.Alena Smateková, 25.Anna Smiešna, 26.Božena Staroňová, 27.Oľga Šefčíková, 28.Jana Šikulová, 29.Danuša Šlachtová, 30.Janka Žofčáková
Tried. prof. Anna Murínová

TRIEDA III.C
1.Anna Baranová, 2.Viera Bartánusová, 3.Martin Benkovič, 4.Anna Bistiaková, 5.Juraj Druska, 6.Milan Hajkovský, 7.Ján Haluška, 8.Katarína Hanuliaková, 9.Vladimír Juráš, 10.Antonín Kazda, 11.Vladimír Kresák, 12.Vladimír Kubáň, 13.Tatiana Kubínová, 14.Július Kusý, 15.Pavol Lojdl, 16.Ľudovít Medvecký, 17.Július Obrcian, 18.Albín Rak, 19.Ĺubomír Rypák, 20.Peter Sotoniak, 21.Viera Stankovianska, 22.Ján Staš, 23.Jana Šišáková, 24.Viera Šupalová, 25.Jaroslav Vala, 26.Tibor Žiaran
Tried. prof. Mária Panušková

TRIEDA III.D
1.Jozef Baláž, 2.Vladimír Bátik, 3.Peter Burda, 4.Dušan Červeň, 5.Alena Devečková, 6.Oľga Droppová, 7.Ján Geško, 8.Viera Gočová, 9.Miroslav Karkošiak, 10.Nadežda Kasanická, 11.Vladimír Kotov, 12.Juraj Kováč, 13.Milan Králik, 14.Dezider Krčula, 15.Vladimír Lang, 16.Zdeno Matis, 17.Jaroslav Mäsiar, 18.Ľubomír Michalko, 19.Milan Paciga, 20.Vladimír Polášek, 21.Vladimír Salbot, 22.Mária Sedláková, 23.Milan Sejna, 24.Milan Štepita, 25.Milan Uličný, 26.Helena Urbanovičová, 27.Mária Zacharová
Tried. prof. Margita Hanková

ŠKOL. ROK 1971/72, TRIEDA III.C
1.Eva Bartková, 2.Pavel Bobák, 3.Jitka Čevelová, 4.Eva Čupková, 5.Ján Gejdoš, 6.Anna Gemzická, 7.Ján Goč, 8.Jaroslav Jakvirt, 9.Anna Jančovičová, 10.Jaroslav Janík, 11.Irena Jesenská, 12.Milan Káčer, 13.Ľubomír Klobušiak, 14.Tamara Kosková, 15.Eva Lukášiková, 16.Libuša Mikulášová, 17.Janka Nahálková, 18.Ivan Niňaj, 19.Anna Ondrejková, 20.Viera Petríková, 21.Magda Snaková, 22.Kvetoslava Staroňová, 23.Anna Šavolová
Tried. prof. Zora Ilavská

TRIEDA III.D
1.Jana Bacúrová, 2.Janka Buziková, 3.Jozef Čajka, 4.Zdenek Čáp, 5.Pavla Gabrielová, 6.Dezider Guráň, 7.Jana Havelková, 8.Ľuba Hrivňáková, 9.Ivan Ilanovský, 10.Milan Ilanovský, 11.Bibiána Ivanová, 12.Milena Janíková, 13.Peter Koreň, 14.Želmíra Kováčová, 15.Eva Kralovanská, 16.Adam Kubík, 17.Viera Lučanská, 18.Milan Magura, 19.Danuša Mistríková, 20.Ľubica Mlynarčíková, 21.Viola Pethová, 22.Judita Rodáková, 23.Soňa Strculová, 24.Štefan Vodný, 25.Juraj Vozárik, 26.Eva Vozáriková
Tried. prof. Klára Šujanská

ŠKOL. ROK 1972/73, TRIEDA III.C
1.Eva Balážová, 2.Ľudmila Batízová, 3.Róbert Bunta, 4.Marian Cicman, 5.Alena Danišová, 6.Kvetoslava Gajdošová, 7.Jiří Honzírek, 8.Ján Hromulák, 9.Janka Ilavská, 10.Veronika Jandurová, 11.Tatiana Karasová, 12.Eva Komanderová, 13.Pavel Lazon, 14.Július Lenárt, 15.Renáta Medzihradská, 16.Ján Mikuláš, 17.Ľubica Moravčíková, 18.Peter Nemec, 19.Janka Paprčková, 20.Anna Perichtová, 21.Ľubica Plachá, 22.Július Rusko, 23.Alena Španková, 24.Marian Štepánek, 25.Milan Tomčík, 26.Juraj Török, 27.Juraj Tréger, 28.Ivan Žiaran
Tried. prof. Igor Benko

TRIEDA III.D
1.Marta Balážová, 2.Peter Belluš, 3.Janka Brantalová, 4.Iveta Brósková, 5.Viera Červeňová, 6.Jarmila Detvanová, 7.Igor Dzúrik, 8.Čestmíra Gabrielová, 9.Drahomíra Gallová, 10.Zuzana Jurcovičová, 11.Vladimír Kollárik, 12.Milan Korenica, 13.Ľubica Kornalská, 14.Ján Kubáň, 15.Dušan Lukášik, 16.Eva Lukášiková, 17.Miroslav Mičuda, 18.Rastislav Mikuláš, 19.Stanislav Pajunk, 20.Mária Petríková, 21.Marta Poliaková, 22.Marta Púčiková, 23.Ján Skubík, 24.Jarmila Slezáková, 25.Eva Sochorová, 26.Vladimír Surma, 27.Jaroslav Uhel
Tried. prof. Jozef Kubala

TRIEDA IV.A
1.Katarína Bellušová, 2.Alena Bistiaková, 3.Danuša Blchová, 4.Mária Bosíková, 5.Viera Číková, 6.Eva Daneková, 7.Mária Dideková, 8.Eva Dolníková, 9.Jana Droppová, 10.Katarína Fillová, 11.Jana Frejuková, 12.Eva Gašková, 13.Alena Golisová, 14.Katarína Hurtajová, 15.Elena Husáriková, 16.Jaroslava Iľanovská, 17.Mária Jaroušková, 18.Marta Klepáčová, 19.Vlasta Krajňáková, 20.Elena Krivošová, 21.Mária Krúpová, 22.Drahoslava Kušnírová, 23.Zuzana Laučíková, 24.Božena Mikulášová, 25.Jana Mikytová, 26.Juraj Ondruška, 27.Drahomíra Petrášová, 28.Marta Sleziaková, 29.Viera Šarafínová, 30.Iveta Šľachtová, 31.Anna Urbanová, 32.Ivan Vozár
Tried. prof. Eva Gulová

TRIEDA IV.B
1.Jozef Baďo, 2.Ladislav Bičár, 3.Nadežda Blahušiaková, 4.Viera Böhmerová, 5.Alena Čončolová, 6.Anna Droppová, 7.Katarína Drugajová, 8.Mária Florišová, 9.Ján Haluška, 10.Miroslav Haluška, 11.Miroslav Hodoš, 12.Jela Húdiková, 13.Ivan Jágerský, 14.Jarmila Jiroušová, 15.Blanka Juríková, 16.Matej Klobušiak, 17.Ľudmila Kohútová, 18.Anna Kollárová, 19.Róbert Komoráš, 20.Jana Mičudová, 21.Anna Oravcová, 22.Ľubica Pavellová, 23.Kvetoslav Perončík, 24.Ľubica Španková, 25.Nikolaj Tegza, 26.Ladislav Trnka, 27.Anna Viceníková, 28.Jaroslav Žuffa
Tried. prof. Peter Drobáň

ŠKOL. ROK 1973/74, TRIEDA IV.A
1.Eva Borsíková, 2.Alena Böhmerová, 3.Adela Brtáňová, 4.Jana Čupková, 5.Markéta Devečková, 6.Kamila Dzúriková, 7.Gabriela Erhardtová, 8.Agáta Hlaváčová, 9.Janka Hollá, 10.Viera Jančiová, 11.Emília Jančušková, 12.Jana Jurkovičová, 13.Vlasta Kanderová, 14.Hana Komorová, 15.Alena Konečníková, 16.Zuzana Laučeková, 17.Daniela Lvončíková, 18.Zora Margová, 19.Mária Medzihradská, 20.Daniela Moravčíková, 21.Dagmar Mikulášová, 22.Eva Oravcová, 23.Alena Ouhrabková, 24.Helena Slavíčková, 25.Soňa Sochorová, 26.Alena Sokolová, 27.Elena Škodová, 28.Viera Trstenská, 29.Mária Vavreková, 30.Marta Vraštiaková, 31.Jana Žuffová
Tried. prof. Viliam Dolník

TRIEDA IV.B
1.Soňa Bartoňková, 2.Elena Bobáková, 3.Lida Brdečková, 4.Lukáš Brezina, 5.Katarína Čáni, 6.Ľubica Čupková, 7.Tatiana Fábryová, 8.Ľuboš Geško, 9.Mária Gmucová, 10.Viktor Horanský, 11.Jela Hrivňáková, 12.Jelena Jančová, 13.Aneta Janeková, 14.Mária Kožárová, 15.Igor Krivosutský, 16.Ján Měrka, 17.Miroslav Mudroň, 18.Vladimír Perašín, 19.Ladislav Posnar, 20.Mária Prídavková, 21.Milan Procházka, 22.Ján Púček, 23.Jelena Rázusová, 24.Peter Slačka, 25.Libuša Struková, 26.František Šimek, 27.Viliam Šúlek, 28.Viera Žofčáková
Tried. prof. Jaroslav Kubinec

ŠKOL. ROK 1974/75, TRIEDA IV.A
1.Viera Bobríková, 2.Ivica Čenková, 3.Tatiana Čurná, 4.Dagmar Frydrychová, 5.Marta Gelušiaková, 6.Elena Grešová, 7.Jana Gromová, 8.Anna Hálková, 9.Magdaléna Hlaváčová, 10.Vlasta Hricová, 11.Anna Chlepková, 12.Jana Chomová, 13.Marta Jurková, 14.Dorota Kňazovická, 15.Ľubica Matejovie, 16.Zdena Medlová, 17.Ivana Mihaličová, 18.Viera Murinová, 19.Dana Pokorná, 20.Dana Polášeková, 21.Zdena Rojčeková, 22.Soňa Slačková, 23.Zlatica Škvarková, 24.Eva Tekelová, 25.Daniela Vallová, 26.Alena Vrbenská
Tried. prof. Božena Haviarová

TRIEDA IV.B
1.Katarína Bičárová, 2.Gabriela Brodňanová, 3.Pavel Bubniak, 4.Marianna Bullová, 5.Mária Černotová, 6.Ján Daráni, 7.Jana Fabianová, 8.Igor Folta, 9.Čestmír Gabriel, 10.Marta Háčiková, 11.Jana Harichová, 12.Marta Hollá, 13.Soňa Hostinská, 14.Eva Hronská, 15.Vladimír Chrapčiak, 16.Anna Iľanovská, 17.Ján Klasovitý, 18.Eva Korbíniová, 19.Anna Kuľhavá, 20.Eugénia Lehotská, 21.Jozef Majchrák, 22.Beata Máleková, 23.Tatiana Matejovie, 24.Tatiana Míšová, 25.Ivan Ortutay, 26.Zuzana Petyková, 27.Ivana Repčíková, 28.Miroslav Šutliak, 29.Milan Trnovský, 30.Anna Turčinová
Tried. prof. Karol Špánik

TRIEDA IV.C
1.Jana Blahová, 2.Jana Fiačanová, 3.Viera Halajová, 4.Tibor Haraga, 5.Alena Hragová, 6.Viera Ilavská, 7.Ján Iľanovský, 8.Oľga Jandová, 9.Anna Jaroušková, 10.Ján Jurčo, 11.Zdenka Kolenová, 12.Pavel Kubačka, 13.Jarmila Kufčáková, 14.Jozef Luštík, 15.Ľubica Mikulášová, 16.Jaromýr Mlýnek, 17.Vladimír Nemec, 18.Daniel Pokorný, 19.Bohdana Porubiaková, 20.Mária Renková, 21.Anna Sedliaková, 22.Jozef Sivák, 23.Miroslav Skovajsa, 24.Alena Števková, 25.Jiří Viceník
Tried. prof. Margita Hanková

TRIEDA IV.D
1.Eva Bartalová, 2.Zdenko Bubniak, 3.Igor Fajčík, 4.Jana Feketíková, 5.Daniela Grünvaldská, 6.Jana Jarjabeková, 7.Jaromír Klimíček, 8.Miroslav Kornalský, 9.Zdeněk Kostka, 10.Daniel Kováč, 11.Anna Kubovičová, 12.Jana Lajdová, 13.Mária Lauková, 14.Ján Pátík, 15.Dušan Perečko, 16.Ján Potančok, 17.Peter Potoma, 18.Tibor Róth, 19.Eliška Spáčilova, 20.Ida Stankovianska, 21.Hana Šedivá, 22.Marika Šišáková, 23.Jan Trnečka, 24.Dušan Zbortek
Tried. prof. Jarmila Kufčáková

ŠKOL. ROK 1975/76, TRIEDA IV.A
1.Beáta Baďová, 2.Alexandra Černáková, 3.Dagmar Devečková, 4.Anna Droppová, 5.Alena Droppová, 6.Zuzana Dzúrová, 7.Mária Farkašová, 8.Marta Galanová, 9.Eva Gejdošová, 10.Jana Hálková, 11.Elena Hlavčová, 12.Jana Hliničanová, 13.Ľubica Janeková, 14.Eva Kubová, 15.Anna Likavčanová, 16.Milada Moleková, 17.Anna Muranicová, 18.Anna Muriňová, 19.Miroslava Nováková, 20.Anna Pazerini, 21.Mária Plachá, 22.Ľudmila Sedliaková, 23.Eva Slosiarová, 24.Soňa Stajníková, 25.Zdena Stránska, 26.Estera Ševcová, 27.Danica Tkáčová, 28.Ivana Trenčanová, 29.Alena Trnovská
Tried. prof. Irena Hercová

TRIEDA IV.B
1.Ľubomíra Dubovská, 2.Jarmila Dzurošková, 3.Eva Fiačanová, 4.Danuša Gažová, 5.Jaroslav Gonda, 6.Malvína Hálková, 7.Jozef Hurtaj, 8.Bohumil Chlebo, 9.Mária Ivanová, 10.Stanislav Jurečka, 11.Ľubica Kraľovanská, 12.Ján Kriška, 13.Viera Kubová, 14.Stanislav Kuchárik, 15.Drahoš Lahoda, 16.Eleonóra Legerská, 17.Miroslav Lehotský, 18.Michal Lištiak, 19.Jaroslav Moravčík, 20.Miroslav Novotný, 21.Miroslav Oravec, 22.Ľubomír Pethö, 23.Vladimír Pukaj, 24.Milan Smitka, 25.Ján Šlauka
Tried. prof. Agáta Vozárová

TRIEDA IV.C
1.Ľubica Bátiková, 2.Vlasta Blažencová, 3.Mária Bubniaková, 4.Anna Budveselová, 5.Dáša Droppová, 6.Jana Droppová, 7.Daniela Fortišová, 8.Kvetoslava Frydrychová, 9.Eva Chovanová, 10.Štefan Janči, 11.Darina Jančová, 12.Jaroslav Jirouš, 13.Mária Kotalová, 14.Ľubica Kováčiková, 15.Gabriela Kožárová, 16.Iveta Kubáňová, 17.Milan Kuľhavý, 18.Zdenka Lichardusová, 19.Ján Majerík, 20.Alena Murzová, 21.Peter Nanky, 22.Milan Pribylinec, 23.Michal Šiarnik, 24.Pavel Šimko, 25.Dušan Tekeliak, 26.Miroslav Vadovický, 27.Zlatica Vyparinová
Tried. prof. Emília Kubincová

TRIEDA IV.D
1.Ľuboš Čajka, 2.Dagmar Doffková, 3.Jitka Filausová, 4.Danica Háčiková, 5.Ladislav Hološ, 6.Ivan Hujík, 7.Peter Kováč, 8.Daniela Krasňanská, 9.Alžbeta Mireková, 10.Oľga Muržicová, 11.Eva Piatková, 12.Zuzana Pieterová, 13.Oľga Ratkošová, 14.Alena Repová, 15.Dušan Skačáni, 16.Daniela Součíková, 17.Juraj Šlauka, 18.Eva Uličná, 19.Anna Vretenárová, 20.Viera Vyšná, 21.Anton Žember
Tried. prof. Bohumil Rybák

ŠKOL. ROK 1976/77, TRIEDA IV.A
1.Jana Badlíková, 2.Jana Devečková, 3.Mária Figurová, 4.Bibiána Guráňová, 5.Anna Hmizáková, 6.Ivana Honzírková, 7.Jana Hošalová, 8.Jela Hošalová, 9.Dana Ilavská, 10.Jana Jančušková, 11.Elena Jarjabeková, 12.Mária Kmeťová, 13.Gabriela Kossúthová, 14.Jana Košová, 15.Tatiana Košová, 16.Milota Krajčí, 17.Eva Krevová, 18.Marta Kubová, 19.Mária Kubovčíková, 20.Alena Labudová, 21.Nataša Majeríková, 22.Miroslava Menkynová, 23.Viera Michalková, 24.Katarína Mišurová, 25.Eva Pustajová, 26.Alena Šimková, 27.Jana Včelová, 28.Milena Vechterová, 29.Anna Vyšná
Tried. prof. Klára Šujanská

TRIEDA IV.B
1.Peter Brunčiak, 2.Jozef Cehlár, 3.Viera Galková, 4.Alžbeta Haničáková, 5.Eva Hritzová, 6.Milan Jesenský, 7.Pavol Jurkovič, 8.Ján Kello, 9.Alfréd Klocháň, 10.Dušan Kováč, 11.Emil Kufčák, 12.Ján Magura, 13.Darina Martinčiaková, 14.Anna Matiová, 15.Alena Matloňová, 16.Ivica Pardelová, 17.Mária Pethö, 18.Dušan Priechodský, 19.Anton Sivák, 20.Miroslav Staník, 21.Vladimír Uličný, 22.Robert Volaj, 23.Miroslav Vretenár, 24.Elena Zarevúcka
Tried. prof. Elena Ivašková

TRIEDA IV.C
1.Dušan Bazela, 2.Martin Benko, 3.Rudolf Brziak, 4.Jana Franeková, 5.Jarmila Hanusová, 6.Rastislav Haraga, 7.Jozef Hlavčo, 8.Tatiana Chlebová, 9.Anna Ilkaničová, 10.Ladislav Kňazovický, 11.Soňa Kompišová, 12.Soňa Krčmáreková, 13.Elena Križková, 14.Ján Michálek, 15.Vladimír Moravčík, 16.Oľga Mráziková, 17.Juraj Palovič, 18.Dana Pethövá, 19.Jozef Repaský, 20.Eva Rusinová, 21.Zuzana Skočíková, 22.Jozef Škorupa, 23.Elena Vallová, 24.Peter Vyšňan
Tried. prof. Eva Gulová

TRIEDA IV.D
1.Jarmila Almanová, 2.Anna Antošková, 3.Eva Beranová, 4.Anna Dodrvová, 5.Stanislava Droppová, 6.Zdena Droppová, 7.František Fila, 8.Yveta Guothová, 9.Vladimír Hafiňák, 10.Jozef Hlavčo, 11.Svätopluk Hoferek, 12.Agáta Chovancová, 13.Anna Jóbbová, 14.Vladimír Machaj, 15.Ľubica Melegová, 16.Oľga Mičudová, 17.Oktávia Muchová, 18.Marián Müller, 19.Marta Oravcová, 20.Zdenka Pavlínyová, 21.Dušan Plaček, 22.Zlatica Štetinová, 23.Gertrúda Tancárová, 24.Ľuboš Trunkvalter
Tried. prof. Peter Drobáň

ŠKOL. ROK 1977/78, TRIEDA IV.A
1.Božena Balcová, 2.Jana Balková, 3.Erika Böhmerová, 4.Alena Brdárová, 5.Marta Grešíková, 6.Anna Hofierková, 7.Kamila Hrnčiarová, 8.Alena Ilavská, 9.Iveta Jurečková, 10.Mária Klibániková, 11.Anna Končinská, 12.Ľubica Kováčová, 13.Eva Kvapilová, 14.Irena Líšková, 15.Viera Marková, 16.Jana Mašurová, 17.Iveta Medlová, 18.Tatiana Mudroňová, 19.Drahomíra Pátíková, 20.Ľubica Salvová, 21.Eva Skubíková, 22.Ivica Ševčíková, 23.Marcela Šimková, 24.Eva Vadovická, 25.Ľubica Vyšná, 26.Elena Weisová
Tried. prof. Igor Benko

TRIEDA IV.B
1.Dagmar Burdová, 2.Ján Čech, 3.Jana Čierna, 4.Leona Čupková, 5.Marta Drgošová, 6.Mária Fedorová, 7.Jaroslav Guráň, 8.Iveta Hermannová, 9.Alena Hurajová, 10.Mária Janičinová, 11.Albert Kadrliak, 12.Jana Kapsiarová, 13.Ivan Klohna, 14.Jozref Komora, 15.Ľubica Kontrová, 16.Eva Kresáková, 17.Jan Kuska, 18.Viera Margová, 19.Vlasta Mašurová, 20.Zuzana Matiová, 21.Miroslava Raková, 22.Ivica Sedláková, 23.Tibor Stupka, 24.Alojz Šmol, 25.Miloslav Uhrin, 26.Iveta Uličná, 27.Eva Velková, 28.Jozef Vrabec, 29.Jana Zlatohlávková
Tried. prof. Jana Hlubinová

TRIEDA IV.C
1.Soňa Bátoryová, 2.Juraj Beňo, 3.František Blanář, 4.Igor Brezina, 5.Ondrej Bubniak, 6.Dagmar Cimrová, 7.Ema Devečková, 8.Jurij Nafisovič Fatkulin, 9.Zuzana Filová, 10.Marcel Harakaľ, 11.Ján Hlavčo, 12.Milan Jucovič, 13.Agáta Kapitáňová, 14.Róbert Kotian, 15.Vlastimil Lúčan, 16.Dezider Machovec, 17.Libuša Marešová, 18.Peter Matejovie, 19.Jozef Mráz, 20.Alena Ondrejková, 21.Eva Otčenášová, 22.Vítěslav Papřok, 23.Vavel Skubík, 24.Pavel Sochor, 25.Mojmír Šípka, 26.Ján Štetka, 27.Gabriela Švarcová, 28.Miroslav Tomčík, 29.Miroslav Varga
Tried. prof. Mária Benková

TRIEDA IV.D
1.Milada Bazelová, 2.Dana Bellová, 3.Ján Blcháč, 4.Anna Buntová, 5.Milan Dzúrik, 6.Eva Dzúriková, 7.Zuzana Faiglová, 8.Irena Fašiangová, 9.Eliška Hricová, 10.Nataša Hujíková, 11.Zdena Ilavská, 12.Jana Jambrichová, 13.Zuzana Kováčová, 14.Blažej Majdiak, 15.Ivan Mudroň, 16.Bohumil Murin, 17.Štefan Pajunk, 18.Antónia Papčová, 19.Elena Pethöová, 20.Dana Sovičková, 21.Miloš Šarafín, 22.Iveta Šarafínová, 23.Pavel Šiarnik, 24.Iveta Šlauková, 25.Igor Vajdík, 26.Karol Vorek
Tried. prof. Dana Chovanová

ŠKOL. ROK 1978/79, TRIEDA IV.A
1.Martin Andreanský, 2.Zdenka Bařinková, 3.Janka Bíziková, 4.Peter Bobčák, 5.Jana Dzuriaková, 6.Vladimír Fábry, 7.Darina Grísniková, 8.Milan Hiko, 9.Anna Hlaučová, 10.Oľga Holdošová, 11.Jaroslav Hrčka, 12.Alena Hrnčiarová, 13.Jozef Husarčík, 14.Nadežda Jurášová, 15.Jaroslav Kokavec, 16.Ľudmila Koštialová, 17.Elena Lenková, 18.Jozef Meleg, 19.Ivica Michalidesová, 20.Daniela Mikušová, 21.Július Porubän, 22.Iveta Pustajová, 23.Tatiana Richterová, 24.Fridrich Sitek, 25.Ingrid Slabejová, 26.Dagmar Staroňová, 27.Ľubica Šípková, 28.Eva Tomčíková, 29.Miloš Uličný, 30.Eugen Vadovický, 31.Alena Veichartová
Tried. prof Jaroslav Kubinec

TRIEDA IV.B
1.Dana Bátoryová, 2.Dagmar Bělková, 3.Blanka Buvalová, 4.Silvia Dzúriková, 5.Antónia Gallisová, 6.Kamila Hlavčová, 7.Miroslav Holdoš, 8.Božena Hrnčiarová, 9.Ivan Chomo, 10.Milan Jančuška, 11.Pavel Janičina, 12.Arnošt Juriga, 13.Anna Kellová, 14.Marta Kružliaková, 15.Ivan Láni, 16.Blanka Líšková, 17.Zlatica Mlynarčíková, 18.Anna Nahálková, 19.Peter Novák, 20.Ladislav Ratulovský, 21.Eva Salvová, 22.Dana Sporková, 23.Ivan Škorupa, 24.Danica Šuňová, 25.Imelda Uličná, 26.Ivan Urban, 27.Anna Voreková, 28.Viera Vrlíková, 29.Mária Zubajová, 30.Ján Žuffa
Tried. prof. Viliam Dolník

TRIEDA IV.C
1.Eva Bellová, 2.Libor Budvesel, 3.Jozef Burgel, 4.Jarmila Burianová, 5.Viktor Devečka, 6.Alena Dzurošková, 7.Peter Filo, 8.Mária Gajancová, 9.Vladimír Grešo, 10.Imrich Jančuška, 11.Igor Kabzan, 12.Daniela Kacorová, 13.Jana Kleňová, 14.Renata Komárová, 15.Jitka Kormaňáková, 16.Milan Kupčo, 17.Eva Ličková, 18.Dušan Mališ, 19.Karol Maťko, 20.Peter Moravčík, 21.Ivan Piatka, 22.Eva Pohrancová, 23.Eva Šarafínová, 24.Miloš Uličný, 25.Svetluša Vadovická
Tried. prof. Helena Kamanová

TRIEDA IV.D
1.Eva Bellová, 2.Alena Cibuľová, 3.Ľuboš Cimra, 4.Milan Devečka, 5.Ľubomir Ďuríček, 6.Ivan Gábryš, 7.Jozef Halama, 8.Uveta Hrbatá, 9.Ivo Chudý, 10.Gabriela Janičinová, 11.Jana Janičinová, 12.Renáta Kanderová, 13.Marián Korman, 14.Jana Kotovová, 15.Zuzana Kögelová, 16.Blanka Kubančoková, 17.Eva Hervertová, 18.Zlatica Mareková, 19.Eva Stankovianska, 20.Tatiana Staroňová, 21.Zuzana Staroňová, 22.Vladimír Trepáč, 23.Dana Trnovská, 24.Ivan Uhrík, 25.Milota Vargová, 26.Milan Vlček, 27.Eva Volajová, 28.Dana Vrbenská
Tried. prof. Elena Simanová

ŠKOL. ROK 1979/80 , TRIEDA IV.A
1. Jana Antolová, 2. Iboja Brodňanská, 3. Daniel Devečka, 4. Miroslava Ďuričková, 5. Dagmar Hliboká, 6. Milota Hýpalová, 7. Miroslav Jačala, 8. Vlasta Jančová, 9. Elena Jančušová, 10. Eva Kažová, 11. Milan Koniar, 12. Ľubomíra Kormaníková, 13. Miroslav Kubík, 14. Ján Lenko, 15. Pavol Lukáč, 16. Vilma Matulová, 17. Ivan Mušo, 18. Soňa Pacigová, 19. Zuzana Perašínová, 20. Eva Piatková, 21. Zuzana Priechodská, 22. Zuzana Rajniaková, 23. Dušan Španko, 24. Jarmila Tarašová, 25. Slavomír Uhrík, 26. Tatiana Uličná, 27. Jana Valková, 28. Fedor Weidlich, 29. Jana Žuffová
Tried. prof. Eva Gulová

TRIEDA IV. B
1. Pavel Bella, 2. Ivan Bohuš, 3. Iveta Brosková, 4. Marta Buntová, 5. Tatiana Celengová, 6. Jaroslav Forró, 7. Tatiana Griešová, 8. Katarína Haviarová, 9. Jaroslav Hrnčiar, 10. Ján Ilavský, 11. Pavel Jaško, 12. Ivica Kapsiarová, 13. Jozef Klepáč, 14. Zuzana Krčméryová, 15. Tatiana Lenková, 16. Iveta Macíková, 17. Ján Maixner, 18. Dana Majerčiaková, 19. Mária Maťková, 20. Jarmila Podhorová, 21. Peter Poliak, 22. Iveta Pribylincová, 23. Martin Repaský, 24. Jaroslav Roth, 25. Stanislav Slačka, 26. Ľubica Sprisková, 27. Anna Šeďová, 28. Jana Tomková, 29. Marta Sejnová
Tried. prof. Irena Hercová

TRIEDA IV. C
1. Dana Becková, 2. Jaroslava Brůhová, 3. Tibor Brziak, 4. Jaroslav Bubniak, 5. Jana Bumbálová, 6. Renata Čechová, 7. Irina Fathulinová, 8. Tatiana Gálfyová, 9. Jaroslav Guoth, 10. Ladislav Hamza, 11. Dana Hrnčiarová, 12. Lýdia Chlebová, 13. Ivica Mrázová, 14. Ivan Ivanovský, 15. Danka Jančová, 16. Danka Jurečková, 17. Ľubica Kantíková, 18. Iveta Kováčová, 19. Ján Kozemčák, 20. Zdeněk Kůs, 21. Mária Likavcová, 22. Eva Luptáková, 23. Miluša Matejová, 24. Drahuša Mauritzová, 25. Anna Mikulášová, 26. Slavomír Moravčík, 27. Soňa Muríňová, 28. Alena Matejovie, 29. Iveta Ondrejková, 30. Pavel Prieter, 31. Zuzana Plachá, 32. Juraj Slačka, 33. Peter Ščúr, 34. Juraj Šmitala, 35. Jozef Tkáč, 36. Viera Ulíková, 37. Milan Vyšný
Tried. prof. Jarmila Kufčáková

TRIEDA IV. D
1. Ľubica Antónyová, 2. Viera Bartánusová, 3. Janka Bobuľová, 4. Eva Bruncková, 5. Ján Duchoň, 6. Ľubica Fajtlíková, 7. Dagmar Grófová, 8. Soňa Homolová, 9. Edita Horváthová, 10. Eva Hybenová, 11. Hermína Jančušková, 12. Vladimíra Javošová, 13. Zdenko Juríček, 14. Tatiana Jurkovičová, 15. Soňa Klamárová, 16. Ľubica Klimová, 17. Jaromár Klobušiak, 18. Ivan Kormaník, 19. Danica Krišková, 20. Jozef Kubančok, 21. Miroslav Láni, 22. Elena Macounová, 23. Peter Majerík, 24. Erika Markovická, 25. Peter Nikov, 26. Jaroslav Niňaj, 27. Ľubica Okáliková, 28. Elena Pálková, 29. Jozef Rak, 30. Elena Staroňová, 31. Stanislava Šoltésová, 32. Jaroslav Šuna, 33. Anna Turčiaková, 34. Jiří Vach, 35. Eva Vyšňanová
Tried. prof. Božena Haviarová

ŠKOL. ROK 1980/81, TRIEDA IV. A
1. Tatiana Antolová, 2. Eva Běhalová, 3. Jana Brziaková, 4. Eva Csanyiová, 5. Peter Duchoň, 6. Jaroslav Fábry, 7. Milan Franek, 8. Marta Gežíková, 9. Peter Chrapčiak, 10. Gabriela Jurčiová, 11. Adela Klegová, 12. Stanislav Komár, 13. Lýdia Kopčanová, 14. Božena Marušiaková, 15. Marian Matečný, 16. Milan Mikuláš, 17. Iveta Mrázová, 18. Iveta Muchová, 19. Miroslav Ondáš, 20. Ján Otčenáš, 21. Alena Prokopová, 22. Eva Revajová, 23. Milan Staroň, 24. Iveta Šebová, 25. Ivan Škultéty, 26. Eva Šmeringaiová, 27. Zlata Štefaničková, 28. Dušan Štefanisko, 29. Silvia Štricová, 30. Daša Trstenská, 31. Anna Vdovcová, 32. Daša Vilímová, 33. Mária Zarevúcka
Tried. prof. Agáta Vozárová

TRIEDA IV. B
1. Alena Baková, 2. Dagmar Bruncková, 3. Oľga Bubniaková, 4. Andrej Devečka, 5. Dušan Fašiang, 6. Ľuboš Golan, 7. Eva Koniarová, 8. Zuzana Kordošová, 9. Bohuslav Kula, 10. Jozef Leško, 11. Milena Madliaková, 12. Táňa Matejková, 13. Emil Medvec, 14. Štefan Mrázik, 15. Eduard Olekšák, 16. Ján Párička, 17. Jana Pašková, 18. Nadežda Penkalová, 19. Miroslava Pobočíková, 20. Blanka Raková, 21. Alica Rusinová, 22. Daniel Serdel, 23. Elena Schwendtová, 24. Jana Szabová, 25. Ľubica Šimková, 26. Emília Špániková, 27. Viera Štechová, 28. Jana Štrkolcová, 29. Stanislav Šuňa, 30. Miriam Tvrdoňová, 31. Jarmila Výravová, 32. Jaroslav Záborský
Tried. prof. Margita Hanková

TRIEDA IV. C
1. Nadežda Bobuľová, 2. Jela Bubniaková, 3. Alica Čupková, 4. Milan Čurný, 5. Jaroslava Dorušincová, 6. Richard Golis, 7. Dagmar Hanáková, 8. Beata Haragová, 9. Elena Hrbčová, 10. Viera Hvostíková, 11. Desana Jančušková, 12. Ján Jurečka, 13. Milena Jurečková, 14. Mária Kasanická, 15. Stanislav Kustra, 16. Viera Labašková, 17. Alena Lisá, 18. Jana Macíková, 19. Terézia Majerská, 20. Marta Makovická, 21. Ján Medla, 22. Ivan Měrka, 23. Janka Motyčiaková, 24. Emília Nahálková, 25. Mária Pašková, 26. Tatiana Paukovčeková, 27. Eva Ranochová, 28. Ľubica Revajová, 29. Bohumír Slavíček, 30. Jana Surmová, 31. Ján Vyparina, 32. Ľubica Zvadová
Tried. prof. Pavel Rajniak

ŠKOL. ROK 1981/82, TRIEDA IV. A
1. Peter Balco, 2. Blanka Benešová, 3. Tibor Czocher, 4. Monika Demeterová, 5. Emília Gálfyová, 6. Alena Gríllusová, 7. Jana Hybenová, 8. Iveta Kandrová, 9. Jaroslava Királyová, 10. Slavomír Korman, 11. Dagmar Kormaňáková, 12. Katarína Koáčová, 13. Katarína Kubínová, 14. Vladimír Kustra, 15. Peter Lizuuch, 16. Elena Luptáková, 17. Ľubomíra Luštíková, 18. Jaroslav Malíček, 19. Beata Mišovičová, 20. Milan Moravka, 21. Želmíra Nezníková, 22. Monika Otrubová, 23. Anna Pálková, 24. Lucia Pardelová, 25. Peter Pastorek, 26. Vladimír Porubiak, 27. Bibiana Repová, 28. Viera Rusinová, 29. Peter Senaj, 30. Ľudmila Siváková, 31. Jaroslav Spilý, 32. Ján Šúlek, 33. Jana Veichartová
Tried. prof. Emília Kubincová

TRIEDA IV. B
1. Vlasta Antolová, 2. Jana Balážová, 3. Martin Bargel, 4. Agáta Dzúrová, 5. Nadežda Fašiangová, 6. Dagmar Gejdošová, 7. Otto Hanus, 8. Danica Chládeková, 9. Zuzana Klepáčová, 10. Marta Kohútová, 11. Soňa Krasová, 12. Alica Kubáňová, 13. Viera Kunová, 14. Soňa Lištiaková, 15. Jozef Madliak, 16. Viera Makovická, 17. Jiří Martaus, 18. Ivan Martiš, 19. Bibiana Mlynčeková, 20. Juraj Oško, 21. Ľuboslav Oško, 22. Kata Piačková, 23. Ivan Prokeš, 24. Viera Rajniaková, 25. Mária Staroňová, 26. Ľuboslav Vlha, 27. Ján Zelinka, 28. Ivan Pacák, 29. Milan Šiška
Tried. prof. Vladimír Anošovský

TRIEDA IV. C
1. Ľubomír Benda, 2. Soňa Fašiangová, 3. Anna Golúchová, 4. Igor Guráň, 5. Marianna Haličková, 6. Peter Hrnčiar, 7. Ľubica Chovanová, 8. Milan Jamnický, 9. Nadežda Kunová, 10. Zdenko Kvaka, 11. Zuzana Macková, 12. Ivan Petho, 13. Jaroslava Povolná, 14. Alica Prognerová, 15. Ján Slačka, 16. Miroslav Šimo, 17. Soňa Tarabová, 18. Emília Turčiačiková
Tried. prof. Viera Líšková

ŠKOL. ROK 1982/83, TRIEDA IV. A
1. Stanislav Barényi, 2. Milan Bruncko, 3. Renata Danková, 4. Eva Hlavčová, 5. Monika Hranková, 6. Zdena Hýpalová, 7. Roland Janičina, 8. Danica Janičinová, 9. Diana Jozefková, 10. Ivana Kováčová, 11. Janka Kožková, 12. Ľudmila Krajčová, 13. Miriam Krnáčová, 14. Roman Kubálek, 15. Jozef Kuna, 16. Katarína Kvaková, 17. Juraj Lenko, 18. Rastislav Milan, 19. Emília Pálková, 20. Jana Pardelová, 21. Zuzana Páričková, 22. Jaroslav Potfaj, 23. Jana Potfajová, 24. Ingrid Pripinová, 25. Daniel Rajniak, 26. Iveta Repová, 27. Jindřich Slaný, 28. Elena Staroňová, 29. Karol Špánik, 30. Mária Špániková, 31. Rostislav Štěpánek
Tried. prof. Mária Benková

TRIEDA IV. B
1. Alena Almanová, 2. Marian Antoška, 3. Zuzana Antošková, 4. Iveta Blašková, 5. Katarína Cibáková, 6. René Devečka, 7. Ján Dzúr, 8. Tibor Dzúrik, 9. Ivana Fábryová, 10. Ján Frank, 11. Marian Gonda, 12. Dušan Halaj, 13. Eva Halászová, 14. Eva Jurečková, 15. Branislav Kavuliak, 16. Lenka Kollárová, 17. Anna Kucháriková, 18. Jana Lenková, 19. Katarína Lesáková, 20. Mária Machajová, 21. Tatiana Makovická, 22. Radana Marečková, 23. Vanda Mišiaková, 24. Viera Pašková, 25. Rastislav Profant, 26. Dagmar Richterová, 27. Elena Smatanová, 28. Igor Staník, 29. Iveta Timková, 30. Ján Tomčík, 31. Zuzana Valentová, 32. Jana Zaťková
Tried. prof. Karol Špánik

TRIEDA IV. C
1. Mária Argalášová, 2. Irena Becková, 3. Jana Bobulová – Muráňová, 4. Elena Brezanská, 5. Miroslav Buvala, 6. Karol Ďurný, 7. Božena Fecskeová, 8. Daniel Galko, 9. Vladimír Grigar, 10. Tamara Hollá, 11. Ján Jančuška, 12. Dana Janičinová, 13. Ida Kidová, 14. Marta Kovalčíková, 15. Henrieta Královenská, 16. Milan Kusý, 17. Katarína Lucinkiewiczová, 18. Eva Mišovičová, 19. Pavol Petráš, 20. Jiří Rek, 21. Eva Salajová, 22. Branislav Sermek, 23. Dana Slovikovská, 24. Eva Šuleková, 25. Jana Talapková, 26. Jozef Tlamka, 27. Iveta Triznová, 28. Ján Volaj, 29. Ivan Vrlík, 30. Monika Hojstričová, 31. Elena Medzihradská, 32. Patricia Petrová
Tried. prof. Dana Chovanová

ŠKOL. ROK 1983/84, TRIEDA IV. A
1. Peter Antoška, 2. Filip Babnič, 3. Drahoslava Bátoryová, 4. Ivana Bistiaková, 5. Nora Bolvanská, 6. Stanislav Brantal, 7. Zuazana Brodňanská, 8. Anna Brosová, 9. Lesana Gajdošová, 10. Eva Griešová, 11. Zuzana Hlavajová, 12. Jana Iľanovská, 13. Renata Janičinová, 14. Jana Jurkovičová, 15. Bibiana Kažová, 16. Marieta Kolláriková, 17. Ivana Kornalská, 18. Oľga Macková, 19. Viera Mazúrová, 20. Jozef Melleg, 21. Martina Mudroňová, 22. Gabriela Nováková, 23. Peter Ontko, 24. Téňa Perončíková, 25. Viktor Petrík, 26. Ján Piaček, 27. Miriam Semanová, 28. Ladislav Smierčiak, 29. Eva Stankovianska, 30. Rastislav Strcula, 31. Eugénia Štellmachová, 32. Iveta Talapková, 33. Šárka Vaňková, 34. Pavol Volaj, 35. Zuzana Volajová, 36. Juraj Žiaran, 37. Viliam Žiaran
Tried. prof. Ľuba Hrivňáková

TRIEDA IV. B
1. Slávka Barenyiová, 2. Lenka Barošová, 3. Jaromír Binka, 4. Jaroslav Brezina 5. Jaroslav Čefo, 6. Ján Čupka, 7. Ján Droppa, 8. Miloš Dzúr, 9. Ľubica Fajčíková, 10. Božena Garčeková, 11. Ivan Hiko, 12. Stanislav Hliboký, 13. Slavomír Hrnčiar, 14. Vlastimil Kandera, 15. Ján Király, 16. Rostislav Kormoš, 17. Jozef Líška, 18. Róbert Líška, 19. Ivan Majerík, 20. Peter Markulinec, 21. Jozef Matej, 22. Branislav Matloň, 23. Ľubica Moravčíková, 24. Daniel Nemtušiak, 25. Jana Perončíková, 26. Ivan Poliaček, 27. Milan Profant, 28. Ida Procházková, 29. Dušan Repa, 30. Miroslav Repa, 31. Vladimír Štrkolec, 32. Milan Šuchtár, 33. Oľga Vernarecová, 34. Pavol Zarevúcky, 35. Juraj Ontko
Tried. prof. Vladimír Antošovský

TRIEDA IV. C
1. Eva Antošková, 2. Róbert Bazela, 3. Beata Beťková, 4. Zuzana Gundová, 5. Adriana Guothová, 6. Dagmar Hrnčiarová, 7. Jana Hrnčiarová, 8. Miroslava Kapsiarová, 9. Karol Kello, 10. Katarína Kopcová, 11. Katarína Kováčová, 12. Nataša Králová, 13. Katarína Kubáňová, 14. Dana Kubínová, 15. Anna Labašková, 16. Iveta Lukášová, 17. Jana Machajová, 18. Dagmar Machovcová, 19. Zdenko Majerík, 20. František Moravec, 21. Jana Mudroňová, 22. Libuša Murčová, 23. Miriam Murčová, 24. Gabriela Neštická, 25. Ivona Novotná, 26. Elena Plchová, 27. Eva Rádiová, 28. Katarína Riečanová, 29. Katarína Stahlová, 30. Tatiana Staroňová, 31. Iveta Šarafínová, 32. Zuzana Tomčíková, 33. Iveta Tomčíková, 34. Ivana Urbanová, 35. Iveta Vránová
Tried. prof. Helena Kamanová

ŠKOL. ROK 1984/85, TRIEDA IV. A
1. Renáta Devošová, 2. Ján Dobeš, 3. František Glončák, 4. Alena Halušková, 5. Ingrid Horkelová, 6. Eva Hrnčiarová, 7. Pavel Cheben, 8. Lubor Janda, 9. Soňa Jarošová, 10. Ivan Kohút, 11. Ivana Konvitová, 12. Otto Kováč, 13. Marika Kucháriková, 14. Agáta Lejšová, 15. Alena Lizuchová, 16. Michal Lopčiansky, 17. Ivana Marečková, 18. Jana Masariková, 19. Igor Nemec, 20. Branislav Oravec, 21. Róbert Piovarči, 22. Dagmar Sakalová, 23. Adriana Skusilová, 24. Miloš Šácha, 25. Juraj Štrkolec, 26. Eva Trnovská, 27. Jozef Vozár, 28. Milan Vrbenský, 29. Ivana Výravová
Tried. prof. Eva Gulová

TRIEDA IV. B
1. Alena Almanová, 2. Jana Čútová, 3. Štefan Čajka, 4. Elena Čončolová, 5. Iveta Dzúrová, 6. Mirka Ferleťáková, 7. Dušan Harčár, 8. Miroslav Hlaučo, 9. Lena Ilavská, 10. Jana Kasajová, 11. Peter Kasanický, 12. Renata Kollárová, 13. Iveta Kunová, 14. Jana Kunová, 15. Dana Labajová, 16. Ľudmila Leskovská, 17. Ľubica Lisá, 18. Ivana Mračnová, 19. Vanda Obertová, 20. Daniel Obrcian, 21. Tatiana Pacigová, 22. Dana Plchová, 23. Tamara Stodolová, 24. Iveta Šichtová, 25. Miriam Špitková, 26. Zuzana Vartoníková, 27. Pavol Veselovský, 28. Jana Wágnerová, 29.Taťána Wilfertová
Tried. prof. Božena Haviarová

TRIEDA IV. C
1. Jozef Blahunka, 2. Katarína Bohušová, 3. Ivana Danková, 4. Peter Devečka, 5. Gabriela Devečková, 6. Katarína Durnotová, 7. Erika Fašiangová, 8. Peter Galica, 9. Viera Glončáková, 10. Ivica Hrnčiarová, 11. Mária Hrnčiarová, 12. Blanka Cholvádtová, 13. Ľuboš Chovan, 14. Beáta Jandurová, 15. Magdaléna Janičinová, 16. Vladimír Kompiš, 17. Soňa Kostrábová, 18. Zdena Križianová, 19. Eva Lisá, 20. Ivan Madliak, 21. Viera Mikulášová, 22. Dana Míšová, 23. Elena Oravcová, 24. Romana Parmová, 25. Ján Porubän, 26. Roman Rajník, 27. Ľubica Rybárska, 28. Pavlína Sobotková, 29. Zdena Šarafínová, 30. Alžbeta Šípková, 31. Otto Tomčík, 32. Vladimír Varga, 33. Peter Žitník, 34. Zuzana Žuffová
Tried. prof. Ľudmila Maličká

ŠKOL. ROK 1985-86, TRIEDA IV. A
1. Soňa Almanová, 2. Darina Bátorová, 3. Peter Beňo, 4. Alena Brtáňová, 5. Vladimír Dubravec, 6. Svetlana Dudešková, 7. Nataša Gejdošová, 8. Ján Glajza, 9. Ivan Hajas, 10. Peter Kováčik, 11.Andrea Kunová, 12. Miroslav Lazišťan, 13. Ivana Petríková, 14. Lucia Matejbusová, 15. Boris Matušek, 16. Monika Orlíková, 17. Renata Pecníková, 18. Zdeno Tkáč, 19. Renata Tkáčová, 20. Nadežda Trepáčová, 21. Ivan Vavrovič, 22. Richard Vlha, 23. Ingrid Vyšná, 24. Nadežda Vyšná, 25. Ján Dzuriak, 26. Daša Hrušková, 27. Andrea Boráňová, 28. Ľudmila Milanová, 29. Peter Jurko
Tried. prof. Pavel Rajniak

TRIEDA IV. B
1. Ján Bruncko, 2. Martin Česánek, 3. Bystrík Dolník, 4. Peter Dúbravec, 5. Ján Durnota, 6. Jozef Fajtlík, 7. Miroslav Frniak, 8. Jana Galicová, 9. Richard Grigar, 10. Jana Hercová, 11. Ivan Hrnčiar, 12. Ivana Hrnčiariková, 13. Roman Kokavec, 14. Ľubomír Koniar, 15. Jaroslav Kubinec, 16. Vladimír Kutnár, 17. Miroslav Lenko, 18. Roman Martiš, 19. Tatiana Morávková, 20. Dalibor Oravec, 21. Peter Orvoš, 22. Eva Semanová, 23. Jana Sereková, 24. Miroslav Taraba, 25. Marian Varga, 26. Peter Vyhnal
Tried. prof. Agáta Vozárová

TRIEDA IV. C
1. Ľudmila Antošková, 2.Adriana Blaščíková, 3. Elena Bobuľová, 4. Elena Bošelová, 5. Viera Búliková, 6. Ivona Cagáňová, 7. Zuzana Cviková, 8. Nora Čániová, 9. Viera Diešková, 10. Ivana Dočolomanská, 11. Anna Dulajová, 12. Ivana Fábryová, 13. Eva Gašincová, 14. Katarína Guothová, 15. Iveta Chomová, 16. Juraj Chrapčiak, 17. Štefan Ižiarik, 18. Dagmar Majková, 19. Ľubica Móresová, 20. Eva Nižníková, 21. Nadežda Orješková, 22. Katarína Prokopová, 23. Lenka Rybárska, 24. Barbara Špirková, 25. Zdena Taiblíková, 26. Ivonna Trunkwalterová, 27. Anna Uheľová, 28. Roman Valko, 29. Jana Valková, 30. Dana Pauková
Tried. prof. Jarmila Kufčáková

ŠKOL. ROK 1986/87, TRIEDA IV. A
1. Ivona Almanová, 2. Otto Borsík, 3. Božena Bruncková, 4. Mária Buntová, 5. Marian Crkoň, 6. Dagmar Devečková, 7. Ľudmila Fecskeová, 8. Simona Francusová, 9. Richard Garaj, 10. Zdenka Gejdošová, 11. Roman Guoth, 12. Ivona Hutková, 13. Alexander Karaba, 14. Ľubica Klinková, 15. Alena Laufová, 16. Jozef Macka, 17. Alojz Maťko, 18. Mária Maršalková, 19. Bibiana Niňajová, 20. Daniela Oberučová, 21. Dagmar Parmová, 22. Jana Paulínyová, 23. Ivana Paušlá, 24. Miroslava Sekanová, 25. Dana Smatanová, 26. Anna Sprušanská, 27. Ivan Striženec, 28. Adrián Štellmach, 29. Katarína Štrasserová, 30. Miriam Šutliaková, 31. Róbert Weidlich, 32. Richard Zuzaniak
Tried. prof. Elena Simanová

TRIEDA IV. B
1. Ivan Bumbal, 2. Tibor Čemický, 3. Peter Fašiang, 4. Ivan Fiačan, 5. Roman Fučík, 6. Ivan Guráň, 7. Kvetoslava Jambrichová, 8. Jana Jurečková, 9. Jana Kapitánová, 10. Július Kello, 11. Miroslav Klimčík, 12. Katarína Kovalová, 13. Pavel Lubelec, 14. Milan Macák, 15. Jaroslav Macko, 16. Ľuboš Magerčiak, 17. Peter Mlynček, 18. Jitka Mohauptová, 19. Roman Mráz, 20. Marian Ondráš, 21. Marian Ondruš, 22. Jozef Sasko, 23. Ján Skerl, 24. Ľubica Skusilová, 25. Karol Slačka, 26. Rastislav Uličný, 27. Michaela Vargová, 28. Jozef Vaštík, 29. Vladimír Vyhlídal, 30. František Žofčín, 31. Juraj Halaj
Tried. prof. Emília Kubincová

TRIEDA IV. C
1. Renata Balcová, 2. Dagmar Benčová, 3. Roman Blaščík, 4. Katarína Doležalová, 5. Ľubica Droppová, 6. Ľubica Dudášová, 7. Lýdia Faltusová, 8. Mirka Fiačanová, 9. Jana Griešová, 10. Drahomár Hollý, 11. Jana Krajčová, 12. Jana Kráľová, 13. Daniel Letovič, 14. Ivana Magurová, 15. Peter Majerčiak, 16. Ľuboš Marjovič, 17. Dana Michalková, 18. Beáta Mlynarčíková, 19. Zdena Mlynárová, 20. Ladislav Mlynček, 21. Ivona Oravcová, 22. Renáta Palacková, 23. Dana Petíková, 24. Eva Plevová, 25. Ján Poljak, 26. Alena Prokešová, 27. Andrea Rajníková, 28. Dušan Rybársky, 29. Renáta Sermeková, 30. Jana Siváková, 31. Monika Žiaranová, 32. Eva Bjalková
Tried. prof. Elena Vyskočániová

ŠKOL. ROK 1987/88, TRIEDA IV. A
1. Elena Bohmerová, 2. Jozef Dankovič, 3. Karol Dubravec, 4. Zuzana Gejdošová, 5. Karol Gibas, 6. Albín Gonšenica, 7. Katarína Hiadlovská, 8. Dana Hubáčková, 9. Mária Jozefjaková, 10. Jana Júdová, 11. Marta Kollárová, 12. Jaroslav Kompiš, 13. Róbert Kogel, 14. Eva Kubíková, 15. Alexander Lauf, 16. Erika Macáková, 17. Milena Marová, 18. Ondrej Mičáň, 19. Tatiana Mikesková, 20. Tibor Molnár, 21. Pavel Nemec, 22. Andrea Pažická, 23. Jana Pivková, 24. Beata Poliaková, 25. Zuzana Salanciová, 26. Ingrid Staroňová, 27. Anna Šrolová, 28. Peter Tomčík, 29. Roman Vavrovič
Tried. prof. Milica Knotová

TRIEDA IV. B
1. Radoslav Benč, 2. Peter Benko, 3. Juraj Droppa, 4. Natália Dzurošková, 5. Peter Ďurica, 6. Petr Gaál, 7. Lucia Hanzlíková, 8. Martina Hercová, 9. Roman Hroš, 10. Milan Kojš, 11. Igor Kollárik, 12. Ján Križka, 13. Miroslava Kubíková, 14. Dalibor Kudla, 15. Ivan Laučík, 16. Vladimír Lenko, 17. Ján Lepiš, 18. Jaroslav Lovaštík, 19. Zuzana Malá, 20. František Maslík, 21. Miroslav Motýľ, 22. Marcel Ondruš, 23. Richard Ortutay, 24. Marika Sekajová, 25. Miloslav Siman, 26. Juraj Stahl, 27. Věra Svatá, 28. Iveta Švecová, 29. Karol Tomajko, 30. Rastislav Vrbenský, 31. Ján Vyšňan, 32. Peter Žatkulák
Tried. prof. Ing. Ján Podstrelenec

TRIEDA IV. C
1. Iveta Budová, 2. Lucia Čupková, 3. Ľubica Droppová, 4. Eva Drusková, 5. Dagmar Gálová, 6. Iveta Gejdošová, 7. Jozef Glut, 8. Emília Grajciariková, 9. Roman Grešo, 10. Elena Chrapčiaková, 11. Zuzana Chrapčiaková, 12. Oľga Jančušková, 13. Jaroslav Kráľ, 14. Katarína Kusá, 15. Mária Lisá, 16. Ivana Mudroňová, 17. Pavel Neset, 18. René Oberuč, 19. Jana Onderková, 20. Dagmar Oravcová, 21. Alena Petranová, 22. Diana Petreková, 23. Stanislava Směřičková, 24. Ján Smieško, 25. Mária Smiešna, 26. Tatiana Stromková, 27. Gabriela Šuchtárová, 28. Kamila Valachová, 29. Adriana Vargová, 30. Judita Veselská
Tried. prof. Jozef Škorupa

ŠKOL. ROK 1988/89, TRIEDA IV. A
1. Katarína Barcíková, 2. Iveta Belvončíková, 3. Sven Beyer, 4. Mária Berníková, 5. Romana Blašková, 6. Miroslav Boroška, 7. Dana Dobáková, 8. Lenka Gašincová, 9. Zuzana Ilavská, 10. Rudolf Jalovecký, 11. Monika Jančušková, 12. Jana Janíčeková, 13. Drahoslava Jurčová, 14. Daniela Jurigová, 15. Eva Kissová, 16. Ivana Krásničanová, 17. Eva Kůsová, 18. Marcela Lubelcová, 19. Vladimír Magura, 20. Miriam Mertošová, 21. Zdena Mrnčová, 22. Andrea Nitrianska, 23. Dáša Pobočíková, 24. Gabriela Rendeková, 25. Zuzana Sokolová, 26. Danuša Strišková, 27. Andrea Šimeková, 28. Alena Urbanovská, 29. Peter Záborský, 30. Renáta Pavlíková, 31. Vladimír Pavlík
Tried. prof. Eva Gulová

TRIEDA IV. B
1. Antonín Albrecht, 2. Pavol Baran, 3. Milan Bella, 4. Martin Blaščík, 5. Dáša Čerstvíková, 6. Martina Ďurišová, 7. Juraj Gašinec, 8. Oľga Gerecová, 9. Martin Gubov, 10. Jaroslav Halaš, 11. Igor Hán, 12. Ján Cheben, 13. Stanislav Chomo, 14. Miroslav Chrapan, 15. Radovan Janda, 16. Alexander Kaliský, 17. Zdenko Kučera, 18. Erika Lelovicsová, 19. Ivan Lúčan, 20. Dagmar Maguthová, 21. Eva Marušinová, 22. Ladislav Nagy, 23. Dana Nemtušiaková, 24. Eva Orvošová, 25. Erik Piovarči, 26. Marek Rajniak, 27. Milan Skerl, 28. Juraj Smieško, 29. Miriam Strelecká, 30. Miroslava Tomčíková, 31. Miroslava Tomová, 32. Miriam Zuzaniaková
Tried. prof. Božena Haviarová

TRIEDA IV. C
1. Katarína Antošková, 2. Anna Babková, 3. Blanka Barániová, 4. Anton Bobrík, 5. Eva Ciglerová, 6. Slávka Česánková, 7. Elena Droppová, 8. Dagmar Gondorová, 9. Andrea Grolmusová, 10. Alena Harčáková, 11. Mária Hlavajová, 12. Jana Hollá, 13. Ivana Hrnčiarová, 14. Jozef Hulec, 15. Ivana Chalupcová, 16. Ivana Jurkovičová, 17. Stanislav Kaľavský, 18. Alena Kokavcová, 19. Jana Kordovánová, 20. Jana Krišková, 21. Marta Lisá, 22. Slavomíra Longauerová, 23. Jana Mikulášová st., 24. Jana Mikulášová ml., 25. Ivana Plazzová, 26. Ľubica Rádyová, 27. Iveta Repčeková, 28. Viera Revajová, 29. Marianna Sakalová, 30. Mária Špacírová, 31. Monika Švecová
Tried. prof. Ľudmila Maličká

ŠKOL. ROK 1989/90, TRIEDA IV. A
1. Andrea Binková, 2. Iveta Cibuľová, 3. Marika Daníková, 4. Ingrid Debnárová, 5. Ľudmila Ďuricová, 6. Jana Feriancová, 7. Ivana Fronková, 8. Ľubica Glajzová, 9. Oľga Grešová, 10. Jana Janíková, 11. Andrea Jenčová, 12. Alica Jurčová, 13. Jana Kabzanová, 14. Anna Kasanická, 15. Angelika Kmeťová, 16. Andrea Kováčiková, 17. Jana Krankusová, 18. Lucia Lisá, 19. Andrej Lorenčík, 20. Svetlana Lubelanová, 21. Stanislava Petrušková, 22. Eva Piatková, 23. Iveta Ráchelová, 24. Stanislav Repček, 25. Juraj Rusnák, 26. Dašena Sliacka, 27. Anna Špániková, 28. Libor Trnovský, 29. Peter Vlasatý, 30. Jana Záborská, 31. Miroslava Zaťková
Tried. prof. Agáta Vozárová

TRIEDA IV. B
1. Ladislav Brziak, 2. Ľubica Čerstvíková, 3. Ivan Droppa, 4. Miloslav Ďuriš, 5. Daniel Fronko, 6. Igor Gejdoš, 7. Renata Grešová, 8. Ján Guoth, 9. Leonard Guoth, 10. Silvia Hartmanová, 11. Erika Janovcová, 12. Peter Kyčina, 13. Marian Lukašik, 14. Zuzana Matajová, 15. Mario Matušek, 16. Dušan Neset, 17. Eva Nutilová, 18. Vladimír Oravec, 19. Daniel Paško, 20. Miroslav Petruf, 21. Dašena Piačeková, 22. Vladimír Radúch, 23. Miroslav Rázus, 24. Peter Skusil, 25. Michal Staroň, 26. Patrik Šmigrovský, 27. Ľubica Tomajková, 28. Juraj Tomčík, 29. Marián Villaris, 30. Martin Vozný
Tried. prof. Pavel Rajniak

TRIEDA IV. C
1. Jozef Auxt, 2. Mariana Bartošová, 3. Miriam Bohmerová, 4. Jana Droppová, 5. Tatiana Gálová, 6. Peter Hazucha, 7. Ingrid Hehejíková, 8. Martina Jágerová, 9. Miriam Jančušková, 10. Zuzana Kojšová, 11. Jana Kompišová, 12. Zuzana Konečná, 13. Tatiana Kostrábová, 14. Ivana Kráľová, 15. Juraj Lehotský, 16. Miroslav Marko, 17. Soňa Marová, 18. Jana Matloňová, 19. Ivana Mikesková, 20. Diana Močiliaková, 21. Ingrid Ondrášová, 22. Romana Ondrušová, 23. Iveta Perončíková, 24. Zuzana Repová, 25. Monika Sálusová, 26. Nora Sekanová, 27. Ivana Sihotská, 28. Gabriela Sliviaková, 29. Oľga Stankovianska, 30. Radoslava Staroňová, 31. Andrea Šepeľová
Tried. prof. Vladimír Antošovský

ŠKOL. ROK 1990/91, TRIEDA IV. A
1. Martina Barániová, 2. Ľubomír Berník, 3. Ivan Beťko, 4. Dana Bieleszová, 5. Anna Buzáková, 6. Zuzana Buzáková, 7. Lenka Čonková, rod. Tomčíková, 8. Eva Dančíková, 9. Adriana Fiačanová, 10. Barbora Fialová, 11. Jaroslav Hubáček, 12. Jaroslav Humený, 13. Danica Chrobáková, 14. Marián Kolenčík, 15. Kvetoslava Macáková, 16. Jana Maceková, 17. Rudolf Mlynček, 18. Róbert Močiliak, 19. Mária Ondisová, 20. Miriam Pančušková, 21. Dominik Plávka, 22. Denisa Schóberová, 23. Simona Skaviniaková, 24. Miroslav Stankoviansky, 25. Juraj Šimko, 26. Júlia Špániková, 27. Lívia Tatranská, 28. Svetlana Tkáčová, 29. Viera Tomčíková, 30. Lenka Tomová, 31. Daniela Zahradníková
Tried. prof. RNDr. Soňa Hujíková

TRIEDA IV. B
1. Peter Bajla, 2. Jitka Mihoková, rod. Bellová, 3. Stanislava Benešová, 4. Boris Beťko, 5. Jozef Bukas, 6. Soňa Bullová, 7. Vladimír Devečka, 8. Stanislava Ďurišová, 9. Ivan Faltus, 10. Branislav Galba, 11. Marian Glut, 12. Dagmar Gregorová, 13. Martin Haviar, 14. Martin Jalovecký, 15. Zuzana Kmeťová, 16. Andrej Kubík, 17. Boris Majdiak, 18. Pavol Maro, 19. Zuzana Michalíková, 20. Branislav Mrázik, 21. Jana Paulínyová, 22. Slávka Pilarčíková, 23. Anna Rázusová, 24. Igor Rendek, 25. Daniel Stano, 26. Danica Stoľarová, 27. Milan Šimek, 28. Roman Tlsták, 29. Natália Valentová
Tried. prof. Ján Čupka

TRIEDA IV. C
1. Jozef Antoška, 2. Kvetoslava Borošková, 3. Ondrej Cibuľa, 4. Peter Duchovný, 5. Katarína Erhardtová, 6. Martina Gemzická, 7. Jana Hiková, 8. Zuzana Hladišová, 9. Ingrid Hybenová, 10. Pavel Ižarik, 11. Ľubomír Jaško, 12. Peter Kelovský, 13. Dana Kompišová, 14. Margita Kompišová, 15. Jana Krátká, 16. Gabriela Kusá, 17. Adriana Kušmíreková, 18. Jana Makovická, 19. Andrea Marečková, 20. Silvia Marová, 21. Jana Medzihradská, 22. Michal Mravec, 23. Róbert Němec, 24. Zdenka Pavelicová, 25. Viera Pišúthová, 26. Adriana Pogranová, 27. Anna Rosecká, 28. Iveta Smiešna, 29. Andrea Stankovianska, 30. Iveta Surmová, 31. Peter Trúchly, 32. Jaroslav Uličný, 33. Marián Vagač, 34. Mria Závodná, 35. Viera Zemková, 36. Zuzana Žákovičová, 37. Zuzana Kormaňáková, 38. Branislav Surový
Tried. prof. Viera Líšková

ŠKOL. ROK 1991/92, TRIEDA IV. A
1. Zuzana Balážová, 2. Silvia Benková, 3. Svetlana Bohušová, 4. Tomáš Czabany, 5. Gabriela Debnárová, 6. Richard Fillo, 7. Anna Hegedušová, 8. Dušan Janči, 9. Sylvia Jančiová, 10. Lenka Jurášová, 11. Tatiana Jurkovičová, 12. Jaroslav Kmeť, 13. Milan Kokavec, 14. Ján Kováčik, 15. Michal Kořínek, 16. Soňa Krivošová, 17. Lenka Kubíková, 18. Katarína Makovická, 19. Martin Martančík, 20. Peter Matejka, 21. Marian Mikuš, 22. Martin Múranica, 23. Denisa Pulščáková, 24. Gabriela Rajniaková, 25. Eva Reháková, 26. Martina Stodolová, 27. Peter Stromko, 28. Silvia Šimeková, 29. Anna Takáčová, 30. Miriam Vyskočániová, 31. Slavomír Záborský, 32. Tomáš Zavřel, 33. Viera Žalúdeková
Tried. prof. Milica Knotová

TRIEDA IV. B
1. Martin Beťko, 2. Peter Durnota, 3. Denisa Fiačanová, 4. Radovan Gejdoš, 5. Peter Hruška, 6. Andrea Glončáková, 7. Alexandra Husáriková, 8. Miriam Janíčeková, 9. Róbert Janky, 10. Pavol Jedlička, 11. Roman Jurík, 12. Zuzana Kéryová, 13. Pavel Kyčina, 14. Stanislav Lazar, 15. Juraj Ličko, 16. Ľubomír Macek, 17. Gabriela Mitzová, 18. Michal Nahálka, 19. Miroslava Nikoli, 20. Juraj Oško, 21. Tatiana Paluchová, 22. Pavel Rázus, 23. Pavol Rusina, 24. Zuzana Staroňová, 25. Ján Straka, 26. Mária Šlachtová, 27. Žaneta Šmigovská, 28. Stanislava Tuturová, 29. Dalibor Žofčín, 30. Zuzana Rázusová
Tried. prof. Alena Ferenčíková

TRIEDA IV. C
1. Tatiana Balcová, 2. Štefan Čemický, 3. Marika Drusková, 4. Libor Feketík, 5. Peter Haviar, 6. Adriana Hlavačková, 7. Katarína Janičinová, 8. Martina Jurčová, 9. Ján Kalinay, 10. Peter Kováčik, 11. Martin Kogel, 12. Martin Krajčí, 13.Kateřina Kubálková, 14. Petra Kurková, 15. Jana Lacková, 16. Bohuslava Lehotská, 17. Peter Lehotský, 18. Zlatica Líšková, 19. Vladimír Majerčiak, 20. Marek Miertuš, 21. Alena Míšová, 22. Janka Mlynarčíková, 23. Andrea Najmíková, 24. Monika Neumannová, 25. Mário Oravec, 26. Ján Plch, 27. Lenka Radúchová, 28. Zuzana Rusnáková, 29. Milina Simanová, 30. Miroslav Šlauka, 31. Eva Šoošová, 32. Katarína Špacírová, 33. Stanislav Švanda, 34. Ľubomír Švec, 35. Marianna Turčanová, 36. Róbert Zuzaniak, 37. Zuzana Žiaranová
Tried. prof. Danka Dolíhalová

ŠKOL. ROK 1992/93, TRIEDA IV. A
1. Miriam Bajlová, 2. Alena Čániová, 3. Dagmar Elízová, 4. Dagmar Fiačanvá, 5. Jana Gejdošová, 6. Eva Gemzická, 7. Peter Gerec, 8. Juraj Grosoš, 9. Tomáš Holan, 10. Anna Juríková, 11. Tomáš Kaliský, 12. Marianna Kojšová, 13. Lýdia Kokavcová, 14. Petra Kopecká, 15. Jana Kubíková, 16. Emília Kunová, 17. Soňa Kupčová, 18. Rudolf Macho, 19. Marek Marcinčin, 20. Milan Matejka, 21. Ľubomír Meľuch, 22. Ľubomír Michalovič, 23. Gabriela Nahálková, 24. Lenka Opluštilová, 25. Miriam Oravcová, 26. Miriam Šimanská, 27. Katarína Šimková, 28. Roman Štrba, 29. Miroslav Vetrík, 30. Iveta Záhorská
Tried. prof. Ľuba Hrivnáková

TRIEDA IV. B
1. Miloš Bartek, 2. Ján Benian, 3. Ivana Benková, 4. Monika Bošelová, 5. Ján Cibuľa, 6. Martin Cibuľa, 7. Jozef Grosmann, 8. Mária Jasičová, 9. Milan Jozefek, 10. Diana Klaučová, 11. Gabriela Kunová, 12. Ivana Lazišťanová, 13. Andrea Mendrejová, 14. Jaroslav Micenko, 15. Miloš Ondráš, 16. Michal Pěček, 17. Eva Pilarčíková, 18. Patrik Profant, 19. Juraj Stankoviansky, 20. Marián Šmoldas, 21. Martina Španková, 22. Dušan Štric, 23. Jana Šturmankinová, 24. Marián Turčok, 25. Richard Ťapajna, 26. Juraj Zápotočný
Tried. prof. RNDr. Jozef Škroupa

TIREDA IV. C
1. Marcela Ballová, 2. Mária Beťková, 3. Tatiana Buzáková, 4. Emília Duchovná, 5. Ivana Faltýnková, 6. Ján Geško, 7. Pavel Gódy, 8. Andrea Hehejíková, 9. Zdenka Hrnčiarová, 10. Eva Jančiová, 11. Andriana Jankyová, 12. Erika Kánová, 13. Ján Klein, 14. Peter Klepáč, 15. Václav Koleček, 16. Milan Korček, 17. Zuzana Krčahová, 18. Dáša Krivošová, 19. Iveta Kožková, 20. Zuzana Makošová, 21. Zlatica Marečková, 22. Bronislava Mišíková, 23. Patricia Mitašíková, 24. Oto Páleš, 25. Slávka Piačeková, 26. Stanislav Prečuch, 27. Sylvia Predáčová, 28. Martina Strcuľová, 29. Martina Šikulová, 30. Michal Kliman
Tried. prof. Emília Kubincová

TRIEDA IV. D
1. Iveta Bernadičová, 2. Štefan Brychta, 3. Martina Čavrnochová, 4. Andrea Čierna, 5. Peter Dupač, 6. Dušan Dvořák, 7. Malvína Dvorožňáková, 8. Ivana Fiačanová, 9. Juraj Grigar, 10. Rastislav Hán, 11. Marian Janíček, 12. Tomáš Kaliský, 13. Dagmar Klobušiaková, 14. Júlia Knapová, 15. Pavol Ličko, 16. Dušan Lichardus, 17. Eliška Lysá, 18. Martin Marko, 19. Martina Nahálková, 20. Iveta Pavlínyová, 21. Nora Pavlovičová, 22. Miroslav Pindura, 23. Sylvia Pokrievková, 24. Eva Rendeková, 25. Denisa Sokolová, 26. Dušan Šácha, 27. Marek Švarc, 28. Antonín Vyoral
Tried. prof. Elena Vyskočániová

ŠKOL. ROK 1993/94 TRIEDA IV.A
1.Alena Bukovinská, 2.Jana Cziráková, 3.Silvia Čajková, 4.Viliam Dočolomanský, 5.Sylvia Dvořáčková, 6.Maroš Hubka, 7.Pavol Kello, 8.Drahomír Klobušiak, 9.Juraj Kojš, 10.Stanislava Kováčová, 11.Jana Kôpková, 12.Andrea Kupčová, 13.Martina Lisá, 14.Denisa Maršálková, 15.Martina Michníková, 16.Monika Olešová, 17.Ján Paciga, 18.Tomáš Patka, 19.Silvia Rajniaková, 20.Renáta Staroňová, 21.Zuzana Staroňová, 22.Janka Šáchová, 23.Stanislava Ševcová, 24.Martina Šmatlavová, 25.Monika Škulrajterová, 26.Mária Švárna, 27.Anna Turčanová, 28.Daniela Weisová, 29.Monika Zlejšia
Tried. prof. Anna Hlavicová

TRIEDA IV.B
1.Mariana Bellová, 2.Ivana Bubelínyová, 3.Janka Glončáková, 4.Ľudmila Chebenová, 5.Róbert Jánošík, 6.Marián Júda, 7.Roman Klobušiak, 8.Ľuboš Kmeťko, 9.Mária Kompišová, 10.Karin Kortišová, 11.Alena Kráľová, 12.Marián Krúpa, 13.Ladislav Kuffa, 14.Peter Lakota, 15.Tibor Lehotský, 16.Elena Luptáková, 17.Zdenka Marková, 18.Janette Mattová, 19.Zuzana Poliaková, 20.Peter Rejta, 21.Mária Slavkovská, 22.Ľubomír Straka, 23.Svetozár Styk, 24.Dušan Sucháň, 25.Martina Tomčíková, 26.Dagmar Uličná, 27.Michal Záborský, 28.Martina Žaludeková
Tried. prof. Pavel Knot

TRIEDA IV.C
1.Stanislava Balážová, 2.Bronislava Barboríková, 3.Nadežda Bohušová, 4.Petra Boráňová, 5.Pavel Buzák, 6.Richard Droppa, 7.Marián Dvoran, 8.Martina Dzúriková, 9.Radovan Gavalec, 10.Mária Húleková, 11.Erika Jágerčíková, 12.Peter Janči, 13.Ľuboslav Janovec, 14.Erika Jurášová, 15.Eva Kaľavská, 16.Martin Kolísek, 17.Soňa Krajčiová, 18.Andrej Kučera, 19.Katarína Lacková, 20.Dalibor Majerčiak, 21.Miriam Mudroňová, 22.Jana Plevová, 23.Adriana Pohorelá, 24.Patrik Pružinský, 25.Miroslava Reháková, 26.Martin Smieško, 27.Zuzana Turajová, 28.Beáta Víťazová, 29.Andrea Žužiová, 30.Martina Macková
Tried. Prof. Ľudmila Maličká

TRIEDA IV.D
1.Tomáš Antošovský, 2.Martina Bohušová, 3.Ján Budzák, 4.Lenka Burešová, 5.Andrea Ďuroňová, 6.Gabriela Erhardtová, 7.Ladislav Gašpar, 8.Renáta Holečková, 9.Tatiana Hradská, 10.Miroslav Hričák, 11.Roman Janky, 12.Erika Javošová, 13.Ida Kelovská, 14.Kamila Kmeťová, 15.Patrik Kožka, 16.Andrea Kubáňová, 17.Zuzana Lehotská, 18.Ivana Mateášová, 22.Milan Oravec, 23.Ivana Pavellová, 24.Marek Radič, 25.Martina Štefancová, 26.Marika Števlíková, 27.Miriam Šupalová, 28.Martina Uhelová, 29.Peter Uličný, 30.Dušan Vrabec
Tried. Prof. Lenka Páričková

ŠKOL. ROK 1994/95 TRIEDA IV.A
1.Silvia Baková, 2.Zuzana Beťková, 3.Katarína Beťková, 4.Andrea Cibáková, 5.Zuzana Daňová, 6.Uršula Debnárová, 7.Janka Donovalová, 8.Rudolf Ferianc, 9.Zuzana Guothová, 10.Martina Hyklová, 11.Miroslava Chudovská, 12.Beáta Janíková, 13.Alica Janovčíková, 14.Petra Knoflíčková, 15.Michaela Lazoňová, 16.Ivana Matečná, 17.Eva Matúšová, 18.Katarína Mištová, 19.Martin Onder, 20.Janka Pacigová, 21.Oľga Palková, 22.Ivana Pančíková, 23.Anna Perašínová, 24.Ľubomíra Plevová, 25.Eva Poliaková, 26.Marta Polonská, 27.Milan Sediak, 28.Zuzana Smerčiaková, 29.Barbora Šimeková, 30.Martina Valušiaková, 31.Jana Varhalíková
Tried. prof. Ján Ondáš

TRIEDA IV.B
1.Miroslav Bella, 2.Jaroslav Beňuš, 3.Radovan Beťko, 4.Martin Blaščík, 5.Gabriela Celengová, 6.Lucia Cukerová, 7.Andrej Daniš, 8.Margaréta Dobáková, 9.Peter Droppa, 10.Róbert Fašiang, 11.Veronika Gejdošová, 12.Marek Hudák, 13.Martina Húsková, 14.Radovan Hýbl, 15.Bohuslav Janovčík, 16.Miriam Kéryová, 17.Nadežda Kostrábová, 18.Zuzana Kôpková, 19.Peter Králik, 20.Rastislav Kurajda, 21.Michal Kubáň, 22.Jozef Makovický, 23.Simona Miháleková, 24.Martina Obrcianová, 25.Lenka Pindurová, 26.Ivana Plichtová, 27.Miroslav Poleč, 28.Vladimír Rázus, 29.Eva Stachová, 30.Stanislava Šúleková, 31.Radovan Terek, 32.Michal Vrbňák
Tried. prof. Agáta Vozárová

TRIEDA IV.C
1.Andrea Čendulová, 2.Zuzana Fedoršová, 3.Zuzana Fiačanová, 4.Matej Gemza, 5.Jana Klobušiaková, 6.Milan Krajčí, 7.Gabriel Kubovič, 8.Vladimír Lehkoživ, 9.Janka Lenčešová, 10.Martin Lichardus, 11.Katarína Liptáková, 12.Katarína Líšková, 13.Zuzana Machajová, 14.Pavel Maliarik, 15.Janka Michalková, 16.Vladimíra Mišotová, 17.Milan Modrovský, 18.Rasrislav Mudroň, 19.Miloš Múranica, 20.Darina Rozbořilová, 21.Tatiana Sedláčková, 22.Elena Slosiariková, 23.Lýdia Stanislavová, 24.Jana Šimková, 25.Vladimír Šmoldas, 26.Jarmila Šnajdárková, 27.Slavomír Štepaniak, 28.Pavel Tylka, 29.Milan Uličný, 30.Andrea Vančová
Tried. prof. Tatiana Antošková

TRIEDA IV.D
1.Andrea Atalovičová, 2.Tatiana Bartková, 3.Rastislav Benko, 4.Andrea Benková, 5.Natália Bullová, 6.Jana Čuzyová, 7.Peter Elíz, 8.Zuzana Flodrová, 9.Lenka Gejdošová, 10.Marianna Gibasová, 11.Miroslava Gódyová, 12.Ivan Hlavna, 13.Barbora Kmeťová, 14.Ľubomír Krajčí, 15.Katarína Krátka, 16.Jozef Lukáč, 17.Lea Linková, 18.Radovan Matis, 19.Martina Matloňová, 20.Michaela Miková, 21.Tatiana Miklecová, 22.Martin Mišota, 23.Martin Mudroň, 24.Vladimír Multáň, 25.Miroslav Oško, 26.Aleš Rázga, 27.Zuzana Sabolová, 28.Kateřina Srbková, 29.Andrea Szabová, 30.Zuzana Stankovianska, 31.Andrea Uličná
Tried. prof. Eva Gulová

ŠKOL. ROK 1995/96 TRIEDA IV.A
1.Andrea Baďová, 2.Miriam Čabajová, 3.Martin Dávidek, 4.Alena Feketíková, 5.Andrej Hlavačka, 6.Eva Horáková, 7.Nikoleta Hurajová, 8.Peter Húska, 9.Lena Kohútová, 10.Radovan Krivulčík, 11.Eva Liptáková, 12.Minika Lukášiková, 13.Milan Lupták, 14.Milan Mikuláš, 15.Rastislav Mikuláš, 16.Iveta Niňajová, 17.Boris Palovič, 18.Martina Pavelicová, 19.Martina Pišúthová, 20.Soňa Podhorányová, 21.Rastislav Rozbořil, 22.Dušan Seman, 23.Mária Šamalíková, 24.Monika Tomková, 25.Michal Vrbka, 26.Viera Zatkalíková, 27.Andrea Zlejšia
Tried. prof. RNDr. Soňa Hujíková

TRIEDA IV.B
1.Katarína Badinková, 2.Zuzana Barániová, 3.Danica Dobáková, 4.Rastislav Droppa, 5.Bibiána Droppová, 6.Anna Durná, 7.Margaréta Erhardtová, 8.Veronika Fajčíková, 9.Martina Jurečková, 10.Juraj Karlík, 11.Zuzana Koščová, 12.Ivana Kubáňová, 13.Vladimír Lehotský, 14.Miroslav Líška, 15.Martina Maceková, 16.Daniel Maloch, 17.Ľubomír Martančík, 18.Monika Mezejová, 19.Zuzana Mudríková, 20.Zdena Petrýdesová, 21.Pavel Pilarčík, 22.Katarína Polóniová, 23.Květa Rybaříková, 24.Ivan Sobotík, 25.Eva Sýkorová, 26.Katarína Šišilová, 27.Natália Zajacová
Tried. prof. Ján Čupka

TRIEDA IV.C
1.Tomáš Bobula, 2.Dagmar Čatlochová, 3.Lukáš Čončol, 4.Miriam Danišová, 5.Peter Drozdek, 6.Katarína Džuganová, 7.Zuzana Halková, 8.Soňa Havlová, 9.Milan Iľanovský, 10.Alena Jurášová, 11.Magdaléna Komárová, 12.Janka Kossuthová, 13.Peter Krako, 14.Stanislava Kuviková, 15.Marián Macko, 16.Emília Macúšová, 17.Martina Martinkovičová, 18.Mária Mesárošová, 19.Oľga Mičudová, 20.Renáta Najmíková, 21.Ján Olej, 22.Anuška Paulovičová, 23.Jaroslav Piatka, 24.Fozef Pogran, 25.Rastislav Rak, 26.Katarína Rejtová, 27.Monika Sakinová, 28.Zuzana Staroňová, 29.Barbora Včelová
Tried. prof. Božena Haviarová

TRIEDA IV.D
1.Monika Baranová, 2.Martin Bielený, 3.Cecília Cerwasová, 4.Ivana Drahovzalová, 5.Margaréta Ďuricová, 6.Silvia Griešová, 7.Janka Holéciová, 8.Jozef Janda, 9.Anna Krevová, 10.Renáta Kubíková, 11.Stanislava Kubíková, 12.Ľubica Kubovičová, 13.Denisa Kůsová, 14.Martina Lazišťanová, 15.Martin Lazoň, 16.Rastislav Lichardus, 17.Zuzana Lipovská, 18.Martina Marková, 19.Michaela Matejková, 20.Dušana Michníková, 21.Silvia Mudroňová, 22.Peter Nemec, 23.Zuzana Perdeková, 24.Tomáš Podstrelenec, 25.Zuzana Spodniaková, 26.Katarína Šarafínová, 27.Petra Šimková, 28.Ľubica Šťasná, 29.Nina Tegzová
Tried. prof. Vlasta Serdelová

ŠKOL. ROK 1996/97 TRIEDA IV. A
Marián Atalovič, 2. Lenka Barteková, 3. Martin Bátik, 4. Peter Čech, 5. Zuzana Červeňová, 6. Janusz Drobčo, 7. Veronika Droppová, 8. Karel Dvořák, 9. Jozef Gejdoš, 10. Juraj Húska, 11. Radoslav Chovančík, 12. Miroslav Ilavský, 13. Ján Janoška, 14. Zuzana Kohárová, 15. Jiří Kolínský, 16. Petra Korenicová, 17. Ján Krajčí, 18. Michal Martikán, 19. Dana Mikulášová, 20. Anna Mydliarová, 21. Peter Olejár, 22. Silvia Ošková, 23. Ivana Sakalová, 24. Gabriela Sotoniaková, 25. Lenka Šandová, 26. Barbora Šutarová, 27. Michaela Ulianová, 28, Zuzuana Vaceková, 29. Zdenka Zárubová, 30. Lenka Žiaranová
Tried. prof. Milica Knotová

TRIEDA IV. B
1.Zuzana Gavalcová, 2. Lenka Hajasová, 3. Jaroslava Hlavatá, 4. Lucia Hurajová, 5. Jana Janečková, 6. Gabriela Klongová, 7.Katarína Kollárová, 8.Matej Komár, 9.Ján Kompiš, 10.Michaela Kváčová, 11.Jana Kršáková, 12.Roman Kružliak, 13.Katarína Kubančoková, 14.Zdena Kubíková, 15.Silvia Kuzmová, 16.Eva Laučíková, 17.Miroslav Lehkoživ, 18.Gabriela Lisá, 19.Mojmír Maličký, 20.Miroslav Martinka, 21.Ľubomír Mašek, 22.Michal Matejka, 23.Marta Mikulášová, 24.Tomáš Moravčík, 25.Andrej Mrlian, 26.Ján Oberuč, 27.Július Parulek, 28.Peter Sekan, 29.Stanislava Vdovcová, 30.Lenka Žiaranová
Tried. prof. Alena Ferenčíková

TRIEDA IV.C
1.Michaela Antošovská, 2.Lucia Droppová, 3.Iveta Drzewiecka, 4.Zuzana Džurmanová, 5.Katarína Fehérpatakyová, 6.Jana Francistyová, 7.Zuzana Francistyová, 8.Zuzana Gallová, 9.Lenka Hrnčiarová, 10.Katarína Hurajová, 11.Daniela Chomíková, 12.Gabriela Chovanová, 13.Michal Jankvirt, 14.Martina Jančušková, 15.Mária Janíková, 16.Juraj Knot, 17.Michal Kouřil, 18.Július Krajčí, 19.Martin Kultan, 20.Viliam Kusý, 21.Miloš Očkay, 22.Petra Pančíková, 23.Patrik Paulíny, 24.Peter Pipíška, 25.Jozef Potoč, 26.Erik Seman, 27.Michal Serdel, 28.Martina Sokolská, 29.Martin Šmiček, 30.Róbert Šmitala
Tried. prof. Jozef Škorupa

TRIEDA IV.D
1.Leonard Ambróz, 2.Linda Billová, 3.Linda Bartánusová, 4.Henrieta Birková, 5.Miroslav Blaščík, 6.Jarmila Burdelová, 7.Katarína Cvengrošová, 8.Marika Dobáková, 9.Martin Geško, 10.Roman Juraško, 11.Dušana Kozáriková, 12.Katarína Krajčiová, 13.Daniela Kurpašová, 14.Mariana Kušiaková, 15.Zdenka Labajová, 16.Lenka Lacková, 17.Ingrid Lenčešová, 18.Zuzana Luščáková, 19.Jana Machajová, 20.Lucia Machovcová, 21.Ivana Mikulášová, 22.Richard Orinčuk, 23.Božena Risunová, 24.Alexandra Schóberová, 25.Milan Turaj, 26.Rudolf Zach, 27.Michal Záhor, 28.Tatiana Zubajová, 29.Mária Žákovičová
Tried. prof. Dušan Mintál

TRIEDA IV.E
1.František Brtko, 2.Jana Bátoryová, 3.Martina Čechová, 4.Eva Forgáčová, 5.Aleš Hammerle, 6.Katarína Haragová, 7.Rudolf Janči, 8.Peter Jasič, 9.Katarína Jurečková, 10.Eva Karlíková, 11.Mária Karlíková, 12.Katarína Kohútová, 13.Miroslav Krkoš, 14.Zuzana Kubačková, 15.Martina Kubíková, 16.Petra Moravčíková, 17.Slavomíra Pajunková, 18.Ľubomír Paulíny, 19.Alica Plevová, 20.Dušan Sivák, 21.Dana Smiešna, 22.Viera Synovcová, 23.Jana Táboryová, 24.Katarína Timková, 25.Zuzana Tomčíková, 26.Miroslava Urbanovičová, 27.Elena Vozáriková, 28.Mária Vrabcová, 29.Adriana Vrzalová, 30.Vladimír Zajac
Tried. prof. Vladimír Antošovský

ŠKOL. ROK 1997/98 TRIEDA IV.A
Bakoš Juraj, Beno Peter, Cais Adam, Dikantová Monika, Dorociak Martin, Dzuriaková Martina, Farkaš Peter, Feketíková Radka, Gondová Zuzana, Halušková Zuzana, Haviarová Ivana, Hámorová Natália, Hrín Jozef, Hujík Miroslav, Chrenová Ivana, Janeková Jana, Jurecka Milan, Križanová Monika, Kružliaková Eva, Kubincová Martina, Kukucková Andrea, Macíková Viera, Malátková Barbora, Mišíková Edita, Pavlovic Tomáš, Peroncík Peter, Rajníková Jana, Strednáková Katarína, Šedivá Jana, Šimovcek Tomáš, Zachová Alena, Zuštin Štefan, Žídek Ivan
Tried. prof. Elena Vyskočániová

Škol. rok 1999/2000 

4.A
Bašistová Stanislava, Čániová Viera, Čorba Pavol,Ďubek Juraj,Ďurkovský Ivan, Erhardtová Petra, Gejdošová Lenka, Griešová Lenka, Halajová Petra, Havel Jaroslav, Kapsiar Jozef, Kováčová Zuzana, Kráľová Ľubomíra, Kreva Jaroslav, Lacková Soňa, Lakotová Lucia, Laurová Marianna, Matisová Jana, Mihajlo Erik, Ozimý Ivan, Plchová Lenka, Spilá Lívia, Surová Mária, Šiarnik Juraj, Šimková Petra, Šimúnová Michaela, Škola Michal, Špimr Michal, Štepaniaková Elena, Vážna Alžbeta, Wieserová Katarína
Mgr. Dagmar Dzurošková

4.B
Beťková Lenka, Blaščík Tomáš, Bohušová Erika, Demetrová Lucia, Devečka Michal, Drzewiecka Simona, Feherpatakyová Zuzana, Hollá Lucia, Huba Martin, Iličová Snežana, Jurášová Zuzana, Klačko Tomáš, Kopecká Lucia, Kováčová Linda, Kozáková Jana, Kulková Veronika, Kultan Vincent, Maková Michaela, Malá Petra, Mariášová Zita, Pirháč Michal, Púčeková Jana, Rukavicová Eva, Slačková Lucia, Ševc Juraj, Šlauková Zuzana, Urban Ján, Urbanovič Marek, Vdovec Elemír, Vrzal Robert
Pavel Rajniak

4.C
Brezna Jaroslav, Cibáková Petra, Droppová Jana, Ferianc Ivan, Gašincová Ivana, Gonda Jaroslav, Hajašová Zuzana, Chovanová Libuša, Ilčišák Peter, Jakvirtová Zuzana, Kamenárová Miroslav, Karelová Anna, Kasanický Jozef, Kováčik Michal, Kráľ Martin, Kubíková Stanislava, Kučerák Ján, Kustrová Terézia, Líška Ľubomír, Mejcherová Jana, Michalková Terézia, Moravčík Miroslav, Nemec Milan, Paulík Marek, Plávková Eva, Potančoková Katarína, Ratkošová Jana, Rezníková Gabriela, Šmihula Martin, Žiaranová Petra, Žudelová Lucia
Dr. Elena Zimmermannová

4.D
Baláž Martin, Bošek Robert, Cibák Peter, Cvengroš Peter, Gašparová Katarína, Gemzický Erik, Griešová Silvia, Hervertová Petra, Husovská Martina, Janík Martin, Kelčík Andrej, Kopčová Martina, Kováčová Iveta, Lacková Lucia, Lisá Zdenka, Matějková Petra, Medzihradský Richard, Menkyna Robert, Milonová Lenka, Perončík Juraj, Pluhařová Jana, Polonec Tomáš, Schwabová Jaroslava, Šebek Miroslav, Škvarková Veronika, Tarageľová Zuzana, Uličná Alena, Vajdeľová Eva, Zuštin Branislav, Žiaranová Jana
Dr. Tatiana Antošková

Škol. rok 2000/2001

4.A
Balvoňová Mária, Drahúsová Zuzana, Ďurák Michal, Filková Mária, Gejdošová Lenka, Havránek Július, Jaššová Jana, Jurčová Martina, Klimko Martin, Kráľová Lucia, Kôpka František, Lauková Marcela, Lukáčová Lenka, Makovcová Veronika, Matejková Lucia, Matoušková Lenka, Mrnčo Michal, Oberučová Barbora, Papřoková Renata, Pešta Michal, Polačko Juraj, Sedláčiková Mariana, Trizna Tomáš, Uličný Milan, Urbanová Lenka, Vaceková Katarína
Tr. Prof. Soňa Hujíková

4.B
Baroková Barbora, Barteková Katarína, Buliaková Katarína, Buricová Martina, Buricová Miriam, Čech Jaroslav, Čendula Peter, Čík Juraj, Farkašovská Michaela, Holková Zuzana, Chobotová Anna, Chomo Richard, Chovan Martin, Janeček Vladimír, Kelovská Ľubica, Kvočiková Natália, Macúšová Eva, Marko Andrej, Matejková Stanislava, Matloňová Jana, Pančík Igor, Pleva Andrej, Slafkovský Alexander, Špircová Jana, Tomčíková Ivana, Urban Pavel, Vozár Mário
Tr. Prof. Jan Čupka

4.C
Bartková Anna, Biskupič Marek, Čupka Miloslav, Dávideková Lucia, Dobrodenková Katarína, Fabiánová Jana, Hajasová Zuzana, Hurtajová Jana, Chudý Michal, Kapsiar Juraj, Korenica Milan, Kořínek Ján, Kováčiková Simona, Kula Martin, Marečková Petra, Melnová Zuzana, Mlynarčíková Katarína, Németh Ivan, Pethoová Zuzana, Révesová Lenka, Rydlová Jana, Stanková Silvia, Škvarka Martin, Švarc Juraj, Ujcová Alexandra, Vitálišová Katarína
Tr. Prof. Lenka Páričková

4.D
Áč Michal, Gešková Lucia, Janči Peter, Jankyová Michaela, Kňavová Jana, Krakovský Michal, Lozovská Alexandra, Marcinčin Michal, Mikuš Marian, Mišovie Martin, Obrcianová Miroslava, Ozimyová Lucia, Pešková Martina, Petríček Branislav, Radúchová Katarína, Sališová Simona, Staršíchová Andrea, Školka Richard, Tušová Lucia, Uličná Zuzana, Varhoľák Peter, Vyšná Veronika, Zahradník Peter, Žatková Alexandra
Tr. Prof. Vlasta Serdelová

Škol. rok 2001/2002

4.A
Adamčíková Anna, Babková Jana, Bartková Barbara, Berníková Nadežda, Cuprová Zuzana, Dobáková Jana,Ďurik Peter, Frankl Pavel, Gaj Tomáš, Hošalová Adriana, Huvarová Barbora, Hrdina Ladislav, Jančuš Daniel, Jurisová Eliška, Júdová Lucia, Kapcátová Lucia, Kredátusová Gaba, Kuľhavá Petra, Lukáčová Ľubomíra, Macka Michal, Machaj Jozef, Ratkošová Marianna, Šarafínová Simona, Ščasná Petra, Školníková Miroslava, Štiavnická Petra, Urbanovič Matej, Vrlíková Monika, Zaťková Jana
tr. prof. Daniela Bartošová

4.B
Babariková Anna, Bartošová Ľudmila, Bellová Stanislava, Devečka Marián, Gajdošová Jana, Holková Zuzana, Hrtko Tomáš, Jančušková Lýdia, Janovčíková Lenka, Jurečka Peter, Kokavcová Katarína, Lániová Michaela, Maruškin Ján, Mičudová Tatiana, Najmiková Ivana, Opršal Jakub, Osadský Michal, Polonská Michaela, Potočková Ivana, Spodniak Štefan, Šarmír Ján, Šišák Michal, Šuvadová Zuzana, Tabajová Ivana, Triznová Miroslava, Uličný Michal, Vejo Marián, Vigh Ladislav, Vyšná Lucia
tr. prof. Vladimír Antošovský

4.C
Antoška Ján, Bachtík Oliver, Brtáň Ľuboš, Daniš Peter, Danišová Lenka, Gajdošová Jana, Gallová Veronika, Grenčík Ľuboš, Halčiaková Katarína, Hollý Andrej, Homola Michal, Kamienová Katarína, Kompiš Peter, Kompišová Ivona, Kubáň Michal, Michalovičová Anna, Muchálová Paulína, Pavlík Ivo, Pivková Lenka, Podhorány Peter, Polonec Andrej, Stanová Petra, Strihová Michaela, Tomčík Michal, Tomčíková Michaela, Triznová Martina, Uličná Veronika, Vrbková Ivana, Wolowská Anna, Žiška Ján
tr. prof. Iveta Marková

Škol. rok 2002/2003

4.A
Belluš Pavol, Biskupičová Lenka, Brabenec Filip, Buffová Soňa, Gaálová Katarína, Hríňová Lucia, Hubka Peter, Húdik Matej, Hulák Matúš, Hybler Michal, Janíková Eva, Kmetónyová Jana, Králik Ján, Kráľová Petra, Kuklicová Terézia, Majer Martin, Osadská Alexandra, Pápay Ján, Paulínyová Zuzana, Pavlovičová Nina, Petrydesová Lenka, Sprisková Beáta, Števková Katarína, Zelenáková Jana
Triedna profesorka Agáta Vozárová

Oktáva
Cehlár Ondrej, Gregussová Ružena, Hajková Dorota, Hajková Helena, Hanzelová Jana, Havránková Kristína, Hujíková Ivana, Kňavová Eva, Krakovská Jana, Křivánek Stanislav, Kučerák Juraj, Kučerová Mária, Kuľhavá Dana, Lehotská Katarína, Mydliarová Katarína, Potančoková Kristína, Raši Juraj, Rášo Tomáš, Repaská Ida, Repček Michal, Skaličanová Lucia, Slivošová Ivana, Straka Marek, Šiarnik Pavel, Štiavnická Lýdia, Ťahúnová Katarína, Tekel Juraj, Tylka Peter, Vozárik Juraj, Zaťko Martin
Triedny profesor Ivan Laučík

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Additional information