Spätnoväzobné dotazníky žiakov

Spätnoväzobné dotazníky pre žiakov nám majú dať informácie potrebné pre zlepšovanie kultúry školy a školského vzdelávacieho programu.

Dotazník pre 2.ročník a sextu v školskom roku 2016/2017 o voliteľných predmetoch.

Dotazník je otvorený od 6.marca 2017 do 24.marca 2017

Dotazník pre 3. ročník a septimu v školskom roku 2016/2017 o rozširujúcich predmetoch

Dotazník je otvorený od 6.marca 2017 do 31.marca 2017

Dotazník pre 4. ročník v školskom roku 2016/2017 o prvom rozširujúcom predmete

Dotazník pre 4. ročník v školskom roku 2016/2017 o druhom rozširujúcom predmete

Dotazník pre študentov k benefičnému plesu

Dotazník je otvorený od 30. januára 2017 pokým ho nevyplnia všetky vybrané triedy.

 

Školský rok 2015/2016

Dotazník pre 1. ročník  -  jún 2016

Dotazník je otvorený od 7. júna 2016 do 17. júna 2016.

 

Dotazník pre 3. ročník o rozširujúcich predmetoch - jún 2016

Dotazník je otvorený od 7. júna 2016 do 17. júna 2016.

Additional information