Čistenie brehov Lipt. Mary - 11. apríla 2014

Dňa 11. apríla 2014 sa na Liptove uskutočnila zaujímavá akcia, do ktorej sa zapojili mnohé stredné školy, vrátane nás, študentov a študentiek Gymnázia Michala Miloslava Hodžu. Akcia sa týkala čistenia brehov nášho obľúbeného domáceho mora – Liptovskej Mary, niesla oficiálny názov Environmentálny deň na Liptove.

Stretnutie všetkých zúčastnených bolo o trištvrte na osem ráno na autobusovej stanici. Autobusom sme sa dopravili do Bobrovníka, kde sa naša práca začala. Rozdelili sme sa do menších skupín, z ktorých každá mala na starosti zbieranie niečoho iného a vyrazili sme do terénu.

Za celý deň sme vyzbierali také veľké množstvo odpadu a nečistôt, že by nám mohli závidieť aj zberné suroviny. Počas práce sme zažili pár nečakaných situácií. Mali sme možnosť vidieť vtipné dvorenie ropúch vo vode. K najzvláštnejším veciam, ktoré sme objavili, patrilo napríklad koleso z auta, neidentifikovateľné kosti zvierat, detské hračky alebo reflexný cestný stĺpik.

Po dobre vykonanej práci nás čakalo občerstvenie v podobe sladkého pečiva a čaju na Kolibe Gréta. Na ohníku sa pripravoval výborný guláš, na ktorom si všetci dobre pochutnali. Po naplnení žalúdkov a dodatočných aktivitách organizátori akcie vyhlásili výhercov cien, medzi ktorými bola aj naša trieda, a spokojní, aj keď trochu unavení sme sa pobrali domov.

Tento deň sme si celkom užili a už teraz sa tešíme na ďalšie zážitky, ktoré nás ešte čakajú.

Alexandra Miertušová a Gabriela Kučkovská, 1.B

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto13-14/Envirodennaliptove11.4.2014

 

Additional information