Aktivity

 

Tu nájdete našu činnosť, aktivity a články.

Sledovať nás môžete aj na Facebooku.

Lavičky pribudnú na chodbách

Dnes sme natierali nové lavičky, ktoré osadíme na chodby v našej škole tam, kde študenti sedia na zemi alebo stoja pred učebňou. :)

Ďakujeme všetkým, ktorí pridali ruku k dielu.

Upozorňujeme, že vzhľadom na bezpečnostné predpisy nebude môcť byť lavička pred učebňou CJK (kocka). :/

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto17-18/Lavicky18

Do školy na bicykli

V týždni od 21.5. - 25.5. sa naša škola zapojila do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli", ktorá má za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie.

Prosím žiakov, ktorí môžu a chcú, aby nás aj naďalej podporovali a prišli do školy na nemotorovom dopravnom prostriedku.        

PROSÍM DBAJTE PRI TOM O SVOJU BEZPEČNOSŤ!

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto17-18/DoSkolyNaBicykli18

Zbierka kníh

Pohľadajte niečo v knižnici a doneste do kabinetu OBN alebo SJL.

14. benefičný ples Gymnázia Michala Miloslava Hodžu

Dňa 14. marca 2018 sa stretla Žiacka školská rada nášho gymnázia s pánom JUDr. Miloslavom Hrickom, zástupcom nadácie DUMI, ktorá podporuje Liptovskú nemocnicu MUDr. Ivana Stodolu. Predmetom stretnutia bolo opäť odovzdávanie výťažku zo 14. benefičného plesu, ktorý sa uskutočnil 1. februára.

Ples je v našej škole dlhoročnou tradíciou a každý rok odovzdávame benefíciu na dobročinné účely. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať REKORDNÚ SUMU - až 1395,31 €. V porovnaní s minulými rokmi sa hodnota výťažku takmer strojnásobila. Úspech prikladáme šikovným rukám organizátorov - členov ŽŠR, ktorí pracovali systémovo a usilovne, aby mohli podporiť dobrú vec. Avšak najväčší podiel majú účastníci - študenti a profesori, vďaka ktorým sa po dlhej dobe ples vypredal a bez ktorých by sa táto úspešná akcia nezrealizovala.

Podujatie podporili aj účastníci programu: moderátor Roman Juraško, Barbora Hazuchová, kapela The Carmines, Dancemania zo ZUŠ J. L. BelluDJ Golias a Michal Barbier - Student of Movement.

Za fotografie ďakujeme Alexander Uhrín - Photography.

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí podali pomocnú ruku a prispeli tak k dobrej veci. Sú to: mesto Liptovský Mikuláš, Fiving, Braand GroupAutoškola Herbie, Rada rodičov GMMH, Snico, Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Lenka Laheye, I. M. P. A. Liptovský MikulášEducaHouse - Vzdelávacie centrum, Mgr. Eva Dudzíková, Heliport Liptov, SCAN quilt, Roman Tuchyňa, Masáže a čajovňa pod hviezdami,  Central Perk, Studio SiriusWega CaffeKoliba GRETA, SĽUK, Prevašudomacnosť-PVDshop.sk, Mondi Scp a ďalší...

Ďakujeme taktiež nadácii DUMI, že vie účelne použiť náš príspevok na podporu zdravotníckych služieb nemocnice.

O ďalších aktivitách a činnosti Žiackej školskej rady sa dozviete na stránke ŽŠR GMMH.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

 • 001
 • 025
 • 065
 • 069
 • 079
 • 083
 • 087
 • 090
 • 102
 • 123
 • 141
 • 148
 • 154
 • 155
 • 159
 • 160
 • 162
 • 164
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 202
 • 209
 • 217
 • 218
 • 221
 • 223
 • 224
 • 227

 

Valentínska pošta

Dňa 14. 02. sa na našej škole uskutočnilo rozdávanie valentínskej pošty. Počas pondelka a utorka mali študenti možnosť vhodiť svoj odkaz do škatule na vrátnici. Mali tak šancu ukázať svojim spolužiakom, že im na nich záleží. Mnohí túto šancu využili a potešili tak svojich kamarátov. Poslali im milý odkaz alebo čokoládu. Dostávanie valentínok neobišlo ani niektorých učiteľov. Veríme, že akcia bola úspešná a stane sa z nej pekná každoročná tradícia.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto17-18/ValentinPosta18

Matematické vtipy

Z iniciatívy našich školských „kockáčov“ sme obohatili školskú chodbu pred učebňou matematiky a fyziky o matematicko-fyzikálno-informatické vtipy s cieľom pobaviť študentov čakajúcich na hodinu. Pri každom vtipe si študent musí uvedomiť, ktorý fyzikálny zákon sa tam nachádza, aký paradox z toho vyplýva a podobne, čím sa prispieva k opakovaniu znalosti a zároveň k úsmevu na tvári.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto17-18/MatematickeVtipy18

Červená stužka

1. december - Svetový deň boja proti AIDS

S cieľom zvýšiť informovanosť o HIV a AIDS ako aj o možnostiach prevencie si v prvý decembrový deň už po 29. krát pripomíname Svetový deň boja proti AIDS.

Aj na našej škole prebehli aktivity prostredníctvom ktorých, sme chceli upozorniť študentov na problematiku AIDS, rozšíriť ich vedomosti o tejto chorobe, jej spôsoboch prenosu a najmä možnostiach prevencie. Zapojili sme sa do kampane Červené stužky, ktorú podporuje Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spoločným medzinárodným symbolom tohto dňa je červená stužka ako znak solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS.

Kampaň sme otvorili zhotovením tematickej nástenky na hlavnej chodbe. Pokračovali sme premietaním filmu In your face na hodinách ETV. Hodnotnú prednášku spojenú s besedou si pripravili naši študenti Alexandra Poliaková a Jakub Tuchyňa – zástupcovia Mládeže Slovenského Červeného kríža. Nezabudli sme ani na symbol tejto kampane - červené stužky, ktoré sme vyhotovili vlastnoručne a dievčatá ich na chodbách školy pripínali študentom počas prestávok.

Vyvrcholením našich aktivít bolo vytvorenie živej červenej stužky práve 1. decembra. Študenti a učitelia sa na znak solidarity obliekli do červených farieb a spoločne sa stretli na školskom ihrisku. Touto tvorivou aktivitou sme chceli vyjadriť nielen podporu ľuďom s ochorením AIDS, ale aj poukázať na správny postoj k zdraviu a životným hodnotám.

Krátke VIDEO si môžete prezrieť kliknutím sem

 • 1
 • IMG_6702
 • IMG_6703
 • IMG_6706
 • IMG_6709
 • IMG_6710
 • IMG_6711
 • IMG_6712
 • IMG_6713
 • IMG_6714
 • IMG_6719
 • IMG_6720
 • IMG_6721
 • IMG_6726
 • IMG_6727
 • IMG_6728
 • IMG_6729
 • IMG_6730
 • IMG_6732
 • IMG_6736
 • IMG_6737
 • IMG_6738
 • IMG_6740
 • IMG_6741
 • IMG_6742
 • IMG_6743
 • IMG_6744

Bubnovačka 2017

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť.

Študenti našej školy zapojení do projektu „Školy, ktoré menia svet“ v spolupráci so Žiackou školskou radou pripravili a zorganizovali aktivitu k Svetovému dňu prevencie týrania a zneužívania detí. Tento deň - 19. november bol vyhlásený svetovou ženskou organizáciou v Ženeve v roku 2000. Aké posolstvo nesie tento deň?

Predovšetkým pripomenúť, že aj deti majú svoje práva na ochranu pred rôznymi formami násilia a že práve deti sú najviac bezbranné a potrebujú veľa lásky. Možno neviete, ale existuje oficiálna skratka pre Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa. CAN – z angl. Cild Abuse and Neglect. Tento problém, ktorý je aj na Slovensku, má smutnú štatistiku. Na Slovensku sa ročne stáva obeťou násilia až 600 detí. Hoci naša krajina podpísala medzinárodné dokumenty, ako sú Dohovor o právach dieťaťa, Chartu práv dieťaťa a Konvenciu o právach dieťaťa.

Už v piatok 10. 11. 2017 sme spustili osvetovú kampaň k tejto problematike, ktorú si formou prezentácie pripravili naši študenti. Informácie boli určené pre prímu až sextu a pre 1. a 2. ročník. Nezabudli sme ani na plagáty, ktoré sme navrhli a rozvešali po budove školy, ani na nahrávku v školskom rozhlase.

Samotná bubnovačka sa zrealizovala 15. novembra 2017 na školskom ihrisku. Študenti a učitelia vyzbrojení predmetmi, ktoré vydávajú riadny zvuk a hluk, podporili myšlienku nebyť ľahostajný voči násiliu páchanému na deťoch. Preto „Škola, ktorá mení svet“ bubnovala, aby bolo deti lepšie počuť.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto17-18/Bubnovacka17

Simulované voľby do VÚC 2017

Dnes Žiacka školská rada v spolupráci s kolektívom aktívnych študentov, ktorý funguje v rámci projektu Školy, ktoré menia svet, usporiadala simulované voľby do VÚC. Hlasovanie prebehlo anonymne cez elektronický formulár. Študenti pre krátkosť času volili len predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Voličov tvorili žiaci zo Žilinského kraja, ktorí majú 15 a viac rokov.

Touto akciou sme chceli podnietiť občiansku uvedomelosť a iniciatívu vyjadriť svoj názor vo voľbách. 

Pozn.: Volebná účasť je zo žiakov, ktorí majú 15 a viac rokov a trvalý pobyt v Žilinskom kraji, nie zo žiakov celej školy.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto17-18/SimulovaneVolbyVUC17

Obedy - voľba z dvoch možností

A podarilo sa! Od začiatku šk. roka si môžete vyberať z dvoch jedál, tak ako sme Vám sľúbili.
Ďakujeme vedeniu školy a hlavne personálu školskej jedálne, že súhlasili s touto inováciou a zrealizovali ju.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto17-18/DvaObedy17

Výber z dvoch jedál v školskej jedálni

Oznamujeme stravníkom 3. stupňa a všetkým dospelým stravníkom, že s účinnosťou od 4. septembra 2017 pristupujeme ku zmene objednávania obedov. Títo stravníci si budú môcť vybrať z dvoch jedál, ako obed1 a obed2. Pritom naďalej ako obed1 bude pre 1. a 2. stupeň stravníkov. Nakoľko personálne a materiálno-technické vybavenie nespĺňa kritériá pre varenie až troch druhov jedál.

Jedálny lístok bude zverejnený na stránke školy aj na portáli jedálne.sk posledný prázdninový týždeň. Stravníci sa môžu prihlásiť na obed už od 30.8.2017. Jedáleň bude otvorená.

Všetky pravidlá a princípy zostavovania jedálnych lístkov ako aj postup pre dodržiavanie OVD/odporúčané výživové dávky/ v školskom stravovaní je zverejnené na stránke školy.

Eva Kelovská, vedúca školskej jedálne

Voľba nového predsedu

Vo štvrtok 15. júna 2017 sa uskutočnili voľby predsedu Žiackej školskej rady Gymnázia Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2017/2018. Svoj hlas vyjadrilo 90 % zástupcov z jednotlivých tried.
Na prvom mieste skončil Michal Bohuš (II. B, súčasný predseda) s podporou 53,6 %.
Na druhom mieste skončila Lucia Jurkuliaková (II. B) s podporou 21,4 %.
Na treťom mieste skončila Natália Pašková (sexta) s podporou 14,3 %.
Vzhľadom na nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich a vyjadrenú dôveru sa súčasný predseda rozhodol viesť ŽŠR aj v školskom roku 2017/2018.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto16-17/NovyPredsedaZSR17

Bambifest 2017

Volejbalový turnaj
V piatok 9. júna sa uskutočnil mixový volejbalový turnaj organizovaný v rámci Bambifestu 2017. Zápasy sa niesli prevažne v priateľskom duchu. Naše družstvo v zložení: Zdenek Král (II. B), Dávid Kučkovský (II. A), Marek Machovec (II. B), Adam Buvala (IV. B), Jana Šimková (I. B) a Lucia Jurkuliaková (II. B) si po rozhodujúcom zápase s Evanjelickým gymnáziom Juraja Tranovského vybojovalo prvé miesto a turnaj vyhralo.
Hráčom gratulujeme!

Teambuilding
V noci zo štvrtka na piatok sme sa zúčastnili teambuildingu organizovaného v rámci Bambifestu pre mládežnícke organizácie na Liptove. Náš tím žiackej školskej rady zastupovali Katarína Húleková, Jakub Didek, Romana Romančíková, Lucia Jurkuliaková a Michal Bohuš, ktorí boli vybraní na základe účastí na stretnutiach počas celého školského roka. Náš tím absolvoval rôzne úlohy zamerané na upevňovanie kolektívu a vzájomnú pomoc pri riešení problémov. Oproti minulému roku, kedy sme skončili na 7. mieste, sme urobili veľký skok a umiestnili sa na 1. mieste.
Zároveň by sme sa chceli poďakovať organizátorom Bambifest Liptovský Mikuláš za túto záživnú akciu, na ktorej sme sa naučili lepšie spolupracovať, premôcť malé neúspechy, postupovať ako tím, podporovať sa a hlavne sme sa zabavili. Oproti minulému roku sa akcia rozhodne zlepšila - pribudli premyslenejšie rôznorodé úlohy a úžasná atmosféra, ktorá prispela k príjemnému zážitku. Organizátorom prajeme chuť a energiu na prípravu tejto akcie na budúci rok.
Ešte raz – ďakujeme!

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

 • 1
 • 2

Súťaž - vyhodnotenie

Víťazom našej súťaže sa teda stáva TERCIA. Svoju prácu vykonala skutočne zodpovedne. Gratulujeme!
Samozrejme, klaniame sa aj 1. A (2. miesto) a sexte (3. miesto), ktorých od víťazstva delilo len pár bodov.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto16-17/SutazONajTriedu17

Súťaž - posledné kolo

Gratulujeme víťazom!

Dnes sme s pani profesorkou Ďaťkovou naposledy obodovali učebne a po spočítaní bodov máme víťaza!

Vaša trieda nás každý deň dokázala potešiť. Odvádzali ste vážne kvalitný výkon. Tak by to malo vyzerať každý deň po vyučovaní.

Po svoju cenu si môžete prísť zajtra cez veľkú prestávku do klubovne.

P. S. Kto je tým víťazom, vyhlásime v piatok cez druhú hodinu.

Súťaž - tretie kolo

Dnes sa triedy umiestnili takto:
Prvé miesto patrí tercii, ktorá nás milo prekvapila.

Na druhom mieste skončila sekunda.
A o tretie miesto sa delí kvinta s I.A.

Dnes to bolo veľmi vyrovnané a mnoho tried získalo vysoké hodnotenie. Bolo pre nás nesmierne ťažké bodovať jednotlivé disciplíny tak, aby sme boli spravodliví a objektívni. Často rozhodovali len jeden či dva body.

Všimnite si tabuľku s výsledným počtom bodov, ktorá je vyvesená na hlavnej nástenke. Majte na pamäti, že v piatok sa víťazom stane ten, kto po spočítaní bodov získaných za každý deň dosiahne najvyššie číslo. Štvrtok môže byť rozhodujúci.

Súťaž - druhé kolo

Dnes sa triedy umiestnili takto:
Na prvom mieste sa sa drží I. A.
Na druhom mieste skončila sexta
Na treťom mieste skončila tercia. 

Gratulujeme, zajtra pokračujeme...

Súťaž - prvé kolo

Dnes sa triedy umiestnili takto:
Na prvom mieste sa delí IV. B s I. A.
Na druhom mieste skončila tercia.
Na treťom mieste skončila septima. 

Gratulujeme, veľa tried si skutočne dalo záležať!
Pomaly začíname miešať cesto na muffiny.
Zajtra pokračujeme...

Súťaž o najlepšie udržovanú triedu

Vyhlasujeme súťaž o najlepšie udržovanú učebňu!

Do súťaže sú automaticky zapojené všetky triedy, a teda všetky majú možnosť vyhrať mafiny.

Čo budeme hodnotiť? To, čo každý týždeň funkcionári vykonávajú... Zotretá tabuľa, vyložené stoličky, pozatvárané okná, bordel pod lavicami, stopy jabĺk na stene, nástenku a mnoho iného...

Jedna trieda určite vyhrá. Tak prečo nie tá tvoja?

Zrkadlá

Milé dámy,

podarilo sa nám sprostredkovať návrh na osadenie zrkadiel do dámskych toaliet v novej budove a zrkadlá už boli namontované.

Užite v zdraví.

Ďakujeme vedeniu školy a pánovi riaditeľovi, ktorý sa podujal vlastnými rukami zrkadlá namontovať.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto16-17/NoveZrkadla17

Mikrovlnka a voliteľné predmety

Návrh, v ktorom študenti žiadajú zaviesť mikrovlnku do triedy, klubovne alebo jedálne, bol zamietnutý. Nakoľko vedenie školy by bolo tomuto zlepšeniu naklonené, z technických príčin je to nereálne. Preťažená školská elektroinštalácia by takýto spotrebič nezvládla, nakoľko iba pripojenie viacerých kanvíc na vodu v zborovni je dosť.

Na problém ohľadom voliteľných predmetov sme vedenie upozornili, no bolo to neobjektívne a zbrklé. V čase, keď ste mali pocit, že informácie ohľadom voliteľných predmetoch sú nepostačujúce, vedenie školy a garanti predmetov ešte len začali s informovaním študentov. Už od predminulého utorka pani zástupkyňa, p. p. Marko, p. p. Čajková a ostatní vám podávajú informácie, dávajú vám rozpisy termínov a snažia sa, aby ste boli dostatočne informovaní a aby vaše rozhodnutia boli správne.

Netreba sa obávať, času a informácií máte/budete mať dosť.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady