Wasserprojekt, Milda (Nemecko), 4.10. - 8.10.2002

4. - 8. októbra sa 15 študentov spolu s vyučujúcimi nemeckého jazyka zúčastnili medzinárodnej akcie s názvom Wasserprojekt v nemeckom meste Milda. Projekt bol zameraný na poznávanie a výskum vody hravou formou, vďaka ktorej si študenti overili znalosti cudzieho jazyka, zručnosť, inteligenciu a zmysel pre tímovú prácu.i Predmetom skúmania boli fyzikálne a chemické vlastnosti vody v laboratóriu firmy TEAG, spôsob vyrábania elektrickej energie a druhy minerálnych vôd.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto02-03/Milda

 

 

Additional information