Maturitné vysvedčenie - máj 2003

Odovzdávanie maturitných vysvedčení na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images//Web/foto02-03/Oslavy.jubilea.prilezitosti/vysvedc2002

Additional information