Naše aktivity v šk. roku 2009-2010

Ustanovenie Kolégia školy - 2009

USTANOVENIE

 

KOLÉGIA ŠKOLY

 

9.10.2009

Užšie kolégium:

 • Žiaci:

  • Jakub Orvoš IV.O
  • Daniela Kopásková V.O
  • Patrícia Grešová VI.O
  • Filip Dzuroška VII.O
  • Erik Homza VII.O
  • Patrícia Matzová VIII.O
  • Petra Fiačanová I.A
  • Petra Lubelanová I.B
  • Lucia Sluková I.C
  • Lenka Bačová II.A
  • Monika Gloneková II.B
  • Dominika Raková II.C
  • Dušan Mesároš III.A
  • Zuzana Frisová III.C
  • Juraj Pospíšil VII.O
  • Richard Beňo VII.O
  • Lenka Smatanová VII.O
  • Tomáš Bučko VII.O
  • Peter Hrbatý VII.O
  • Tomáš Šimko VII.O
  • Michaela Laštíková VII.O
  • Zuzana Líšková VII.O
  • Klára Trombíková VII.O
  • Michaela Antolová VII.O
  • Lucia Dzúriková III.C
  • Veronika Kozáková III.C
  • Andrej Galica VII.O
  • Radoslav Uhrín VII.O
  • Oliver Scigeľ VII.O
  • Miroslav Chutňák VII.O
  • Miriam Gondová VII.O
  • Natália Dudisová VII.O
 •  
(Spolu: 32 žiakov)
 • Riaditeľ školy: RNDr. Jozef Škorupa
 • Technický zástupca riaditeľa školy: PhDr. Ľubica Lipovská
 • Pedagogický zástupca riaditeľa školy: RNDr. Anna Nebusová - koordinátor programu ZELENÁ ŠKOLA
 • Ing. Daniela Bartošová CHEM - ETI
 • Mgr. Miriam Habánková BIO - CHEM
 • RNDr. Soňa Hujíková BIO - CHEM
 • Mgr. Miroslava Mišíková BIO - FYZ

Širšie kolégium

 • Žiaci:

  • Michaela Húsková II.O
  • Juraj Baráth III.O
(Spolu: 2 žiaci)
 • Mgr. Ján Žuffa TEV - BRV
 • PhDr. Eva Daneková DEJ - NAS
 • Bc. Matúš Stáňa - projektový manažer
 • Ing. Tibor Patay - správca informačného systému
 • Karolína Uličná - vedúca školskej jedálne
 • Danica Lehotská - hospodárka
 • Kvetoslava Mončeková - upratovačka
 • Jozef Konfráter - školník

 • RNDr. Monika Orvošová - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - rodič
 • Ing. Iveta Klepáčová MÚ LM - odd. životného prostredia a poľnohospodárstva

V Liptovskom Mikuláši 9.10. 2009

Additional information