×

Výstrahy

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/moda/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/dvere/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/monitoring/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/foto-odpad/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/plocha/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/zber_papiera/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/ako_separovat/thumbs

Naše aktivity v šk. roku 2009-2010

Tvoríme z odpadov

 

 • p1010007
 • p1010008
 • p1010010
 • p1010024

November 2009

V rámci dňa otvorených dverí žiaci kvinty a kvarty tvorili odevy - módne kreácie a módnu prehliadku z plastických odpadkov. Aktivita mala veľký úspech

Monitoring odpadu

 • PB090003
 • PB130122
 • PB130140
 • PB130152
 • PB130154
 • PB130172
 • PB130173
 • PB130174

November 2009

Týždenný monitoring odpadu v škole bol uskutočnený v dňoch 9 až 13 novembra 2009. V rámci projektu Zelená škola naše gymnázium v októbri uskutočnilo týždenný monitoring odpadu. Na chodby boli umiestnené vrecia na papier, plast a koše na bioodpad. Plné vrecia sa odložili a na konci týždňa študenti (VII.O, III.O) vážili a zapisovali počty vyzbieraného odpadu.

Zistili sme nedostatky v environmentálnej výchove našich študentov a ich nízku schopnosť separovať. Postupom času je možné napravenie tohto stavu naučením správnych ekologických návykov. Z toho vyplýva, že zmena v správaní študentov musí nastať postupne, plynulo a nenútene. Taktiež pre maximalizáciu separácie je potrebné umiestniť separačné koše do každej triedy. Tešíme sa, že ich dostaneme už v januári.

Napriek uvedeným skutočnostiam celý monitoring dopadol podľa našich očakávaní a bola odvedená dobrá práca.

 

Tvorba informačnej plochy školy

 • pb090061

Október 2009

Žiaci septimy vytvorili v interiéri školy informačný panel zelenej školy so základnými informáciami a priestorom pre nápady žiakov. Informovanosť o zelenej škole prebieha aj cez školský rozhlas. Relácia bola uskutočnená aj v televízii Liptov. 

Additional information