Školský rok 2018/19

Projekt Cena štátu

V pondelok 8. apríla 2019 zavítal na našu školu zaujímavý človek. Ing. Róbert Chovanculiak, PhD. z občianskeho združenia INESS, ktorý sa venuje problematike Ceny štátu. Projekt CENA ŠTÁTU vznikol s cieľom priblížiť verejnosti jednoduchou formou zložité a komplexné údaje z prostredia verejných financií. Jeho cieľom je znižovanie tzv. fiškálnej negramotnosti, aby občania - voliči rozumeli proporciám a dopadom politických návrhov na ich blahobyt aj peňaženku. Prednáška spojená s besedou bola určite zaujímavá a podnetná, lebo priniesla študentom informácie o základných finančných tokoch medzi občanom a štátom. Prednášky sa zúčastnili študenti voliteľných predmetov: Finančná gramotnosť, Seminár z matematiky a Spoločenskovedný seminár.
Veríme, že informácie, ktoré boli študentom sprostredkované im pomôžu lepšie pochopiť, kde končia ich dane a v akej výške prispievajú na jednotlivé funkcie štátu. 

  • image1
  • image4
  • image8

 

Additional information